Portfolio - Schilders in opleiding

advertisement
Druk op F12 op het toetsenbord om dit Worddocument op te slaan op de computer.
Vraag jouw docent eerst in welke map je het document mag opslaan.
Portfolioverslag Meten en beoordelen
Instructie voor het gebruik:
1. Vraag jouw begeleider eerst in welke map en hoe je dit document moet opslaan.
2. "Klik en typ tekst." : Klik op deze gekleurde vakjes om de tekst in te typen. De ruimte om te typen
past zich vanzelf aan.
3. Druk op F12 op het toetsenbord om dit Worddocument op te slaan op de computer.
Naam:
Pietje Bell
Klas/groep:
SCH02
1. Omschrijf de BPV-klus zoals bij vraag 1 van Werkvoorbereiden. Als je dezelfde BPV-klus gebruikt
als bij een ander onderdeel mag je daar naar verwijzen. Je kunt dan onderstaande tabel
verwijderen.
Locatie:
Gouda
Projectperiode:
wk 20, 2005
Omschrijving klus:
directiekamer schilderen
Soort klus*):
/ utiliteit
Aantal teamleden bij deze klus:
2
Beschikbare tijd:
2 dagen
Soorten ondergronden:
hout / steen /
Werkzaamheden:
wanden schilderen (steen)
*) weghalen/doorhalen wat niet
van toepassing is
*) weghalen/doorhalen wat niet
van toepassing is
houten kozijnen en plinten schilderen
kitvoegen vervangen
deur schilderen (hout)
2. Voeg documentatie toe van de BPV-klus zoals in vraag 2 van Werkvoorbereiden staat. Als je
dezelfde BPV-klus gebruikt als bij een ander onderdeel mag je daar naar verwijzen.
De kopieën heb ik op papier aangeleverd.
1
Voorbeeld van ingevuld portfolioverslag
Druk op F12 op het toetsenbord om dit Worddocument op te slaan op de computer.
Vraag jouw docent eerst in welke map je het document mag opslaan.
3. Geef in de tabel aan welke ondergronden en verfsystemen je in de opdracht hebt beoordeeld, de
wijze waarop, de resultaten en de gebruikte middelen.
Ondergrond/verfsysteem Beoordeeld op
eigenschap(pen)
Resultaat
Gebruikte middelen
wanden: plaatmateriaal
(gipskartonplaten)
zuiging
OK
spons en water
vocht
16% (OK)
vochtmeter
poedering
geen poedering
hand over wand
losse delen/gaten
geen afwijkingen
op het oog
beschadigingen
scheur langs
wandplaten
OK
op het oog
gietgallen
beschadiging (losse
delen/gaten/bladders)
geen
geen beschadiging
op het oog
op het oog
vocht
<21%
protimeter (vochtmeter)
hechting
OK (klasse 0)
scherpe kanten
geen
ruitjesproef (master
paint plate, mesje,
plakband)
op het oog
kitvoeg (afwaterend,
heel)
OK
op het oog
glaslatten (ventilerend,
openstaande
verbindingen)
omtrekspeling
OK
op het oog
OK: 4 mm
meetlint (had geen wig)
wanden: betonnen
kolommen
kozijnen en deur: hout
vervolg kozijnen
deur: hout
zuiging
spons en water
4. Geef aan welke gevolgen de uitkomsten van de metingen bij vraag 3 hebben voor de planning en
uitvoering van de werkzaamheden en leg ook uit waarom dat zo is.
Extra actie van een half uur om scheuren langs de wandplaten te repareren met een overschilderbare
elastische kit. Scheuren blijven anders zichtbaar. Moeten wat werkzaamheden omdraaien om kit te
laten drogen, zodat het niet veel meer tijd kost.
5. Geef aan welke gevolgen voor de ondergrond of het schilderwerk kunnen ontstaan als je niks had
gedaan met de uitkomsten van de beoordeling.
2
Voorbeeld van ingevuld portfolioverslag
Druk op F12 op het toetsenbord om dit Worddocument op te slaan op de computer.
Vraag jouw docent eerst in welke map je het document mag opslaan.
Scheuren zouden zichtbaar blijven. Is erg lelijk.
3
Voorbeeld van ingevuld portfolioverslag
Download