Uitleg wet van Ohm

advertisement
©GvO
Gemaakt op 5-3-2007 6:23
Belangrijke begrippen van de elektrotechniek
Spanning is het potentiaal verschil tussen 2 punten van een geleider ( + en - )
Symbool voor spanning is U.
Eenheid: Volt – V
Is te meten met een voltmeter.
Figuur 1
Stroomsterkte:
Stroom is het verplaatsen van elektronen door een geleider per
seconde gemeten.
Symbool: I
Eenheid: Ampère ( A )
Is te meten met een ampèremeter.
Figuur 2
Weerstand:
Weerstand is de tegenwerking die de elektronen ondervinden in een geleider
Symbool: R
Eenheid: Ohm – ( Ω )
Is te meten met een Ohmmeter.
Weerstand bepalen:
-
Kleurcodering
Ohmmeter
Brug van Wheatstone
Spanning, Stroomsterkte
Vergelijkingsmethode.
©GvO
Gemaakt op 5-3-2007 6:23
Wet van Ohm:
U
10V
10V
10V
10V
I
1A
½A
¼A
1/8 A
R
10 Ω
20 Ω
40 Ω
80 Ω
Figuur 3
Conclusie : stroomsterkte en weerstand zijn omgekeerd evenredig mits de spanning
constant
blijft.
Figuur 4
U
5V
10 V
20 V
40 V
I
½A
1A
2A
4A
R
10 Ω
10 Ω
10 Ω
10 Ω
Conclusie: Spanning en stroom zijn recht evenredig met elkaar mits de weerstand
constant is.
©GvO
Gemaakt op 5-3-2007 6:23
Figuur 5
Wet van Ohm
a.
Als het potentiaal verschil 1 Volt is en de weerstand 1 Ω dan ontstaat er een
stroom van 1 Ampère
Formule voor de spanning uit te rekenen: U = I  R
U
Formule voor de stroomsterkte uit te rekenen I =
R
U
Formule om de weerstand te berekenen R =
I
Uit de weerstandstabel figuur 5 valt te lezen hoe de weerstand zich ten opzichte van de
stroom gedraagt.
©GvO
Gemaakt op 5-3-2007 6:23
Het omrekenen van spanningen.
MV betekent Mega Volt
kV betekent kilo Volt
mV betekent milli Volt
μV betekent micro Volt
=1000000 volt
=1000 volt
= 0.001 volt
= 0.000001 volt
MV= 106 V
kV = 103 V
V = V mV = 10-3
μV = 10-6
1000000V =1 MV 1000V = 1 kV 1 = 1 1000mV = 1 V 1000000 μV = 1 V
Voorbeeld omrekenen.
634 V
66 μV
62 MV
31 V
124 mV
= 634000 mV
= 0,0066 mV
= 62000000V
= 0,031 kV
= 0,000000124 kV
Voorbeeldsom 1
Gegeven U = 220V; I = 10 mA = 0,01 A
Gevraagd: bereken de weerstand
De weerstand is te bereken met de formule: R=
Figuur 6
U 220V
=
= 22000Ω = 22k
I 0,01A
©GvO
Gemaakt op 5-3-2007 6:23
Voorbeeldsom 2
Gegeven: U = 200V
R=10 kΩ
Gevraagd: bereken de stroomsterkte
R = 10 kΩ = 10000 Ω
I=
U
200V
=
= 0,02A = 20 mA
R
10000Ω
Figuur 7
Hiermee zijn de eigenschappen van de wet van ohm behandeld.
Ga verder met de serie schakelingen met hun specifieke eigenschappen.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards