PGO-leidraad Algemene Natuur Wetenschappen

advertisement
PGO-leidraad Algemene Natuur Wetenschappen
Module: heelal
Groepsleden:
- Voorzitter: Sanne Theeuwen
- Notulist: Claire Lambriex
- Overige: Romy Bongers
Artikel: Astronomers find first evidence of a star eating its own planet
1.
-
Verhelder onduidelijke termen en begrippen
Engulfing: overspoelen
Elliptical: elliptisch: met de vorm van een uitgerekte cirkel
Orbit: kring, cirkel
2. Definieer het centrale probleem/ vraag van het artikel.
De rode reus BD+48740 heeft een planeet in zijn omgeving opgegeten.
3. Analyseer het artikel/ de rode draad
In de oude rode reus is nog erg veel lithium te vinden, een zeldzaam element dat
voornamelijk gedurende de Big Bang is geproduceerd. Er vindt in de ster veel fusie plaats,
en lithium wordt normaal gesproken verbruikt bij fusie, dus het is raar dat er in deze ster
nog zoveel lithium te vinden is. Een andere manier waardoor lithium gevormd kan worden,
is wanneer een ster een planeet op eet. Onderzoekers denken dat dit dus ook is gebeurd bij
deze ster.
4. Orden de ideeën uit de analyse van het probleem
De ster BD+48740 is net als onze zon, betekent dit dat de zon ooit de aarde gaat opeten op
dezelfde manier? En kan dit worden voorkomen op een of andere manier? Of kan BD+48740
onze nieuwe zon worden, als onze huidige zon ooit sterft? Hoe zijn de onderzoekers er
eigenlijk achter gekomen dat er zoveel lithium in de ster aanwezig is?
5. Formuleer leerdoelen
1. Gaat de zon de aarde ooit opeten zoals de BD+48740 een planeet heeft opgegeten?
2. Kan BD+48740 onze nieuwe zon worden? Of kunnen wij op een andere planeet in de
buurt van deze ster leven, zodat de ster fungeert als onze nieuwe zon?
3. Hoe kunnen onderzoekers erachter komen dat een bepaalde stof aanwezig is op een
andere planeet/ ster?
Download