Vragen bij p 3.4 (WORD document)

advertisement
ANW: par 3.4
1)
2)
3)
4)
Neem par 3.4 door
Maak de bijbehorende vragen 1 tm 8
Gebruik “ANW in Beeld” voor toelichting (http://members.home.nl/infovrs/anw1)
Maak onderstaande vragen m.b.v. “ANW in Beeld”
Vragen
1) Doppler
a) Waarom heeft een ambulace een hogere toon als deze op je afkomt (vergeleken
met bijvoorbeeld een ambulance die stilstaat)
b) Wat is een spectraallijn?
c) Noem een stof, op sterren aanwezig, die spectraallijnen veroorzaakt
d) Wat wordt bedoeld met “Red-Shift” ?
2) Heelal
a) Bij welk sterrenstelsel hoort ons zonnestelsel?
b) Welk proces is in de Orionnevel waarneembaar?
c) Het heelal is aan het uitdijen. Wat heeft men via die “uitdijsnelheid” berekend
d) Is Sirius,de helderste ster aan de hemelbol, circumpolair?
3) Parallax
a) Geef een definitie van het begrip parallax?
b) Een volle maan is ongeveer 1800 boogseconden. Welk deel van een cirkel is dat?
c) De zon is ook ongeveer 1800 boogseconden. Uitspraak: “zon en maan zijn dus
even groot”. Wat klopt wel en wat klopt niet in deze uitspraak?
d) Wat is de grootste afstand 6,52 parsec of 3,26 lichtjaar?.
4) Sterrenbeelden
a) Hoeveel sterrenbeelden liggen er langs de ecliptica?
b) Is de zon, op enig moment van het jaar, waarneembaar in het sterrenbeeld
Cassiopeia?
c) De zon staat begin juli in Gemini. Is Sagitarius dan vanaf de aarde zichtbaar?
d) Door welke beweging van de aarde klopt het sterrenbeeld van je geboortedatum
momenteel niet meer met de werkelijkheid?
5) Afstanden
a) Als de parallaxmethode bruikbaar is tot 1000 lichtjaar, welk deel van de diameter
van het melkwegstelsel is dan meetbaar met de parallaxmethode?
b) Ster A en ster B zijn precies gelijk alleen staat ster B vier keer zover van de aarde
als ster A. Wat betekent dit voor de op aarde waargenomen stralingsintensiteit van
beide sterren?
c) Wanneer is een ster een Cepheïde?
Tijd over?
1) Ga werken aan je keuzeopdracht
2) Bekijk hoofdstuk 1 en hoofdstuk 5 en denk na over een onderwerp waarover je
verderop in het jaar een presentatie wilt houden.
Download