Agendapunt 4a - NAS Beuningen

advertisement
Jaarverslag 2014 s.v. NAS
Bestuur s.v. NAS.
Richard Vink
Willy Hutting
Berrie Huijbregts
Lizanne Böhmer
Anita van den Berg
Willy Swartjes
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Activiteiten en ondersteuning
Wedstrijdsecretariaat
Sponsoring
Technische commissie
Anita van den Berg, Cindy Swartjes, Suzette Vink, Larissa Hutting
Feest commissie / activiteitencommissie
Lizanne Böhmer, Diana Klaassen, José Timmer, Anita van den Berg, Cindy Swartjes en
Fabiënne Boerakker. Jolanda Rutten gestopt per sept 2014.
Kamp commissie
Lizanne Böhmer, José Timmer, Astrid Janssen, Larissa Hutting, Cindy Swartjes.
Sponsor commissie
Muriel Jansen , Henri van den Berg en Willy Swartjes
Trainsters seizoen voorjaar 2014
Ben Katuin
Anita van den Berg en Cindy Swartjes
Monique van Gemert, Lotte van Gemert,
Maria Ratering Arntz
Suzette Vink en Lisanne Cobussen
Larissa Hutting en Laure Bohmer
Maaike Bokken en Miranda Swartjes
Muriel Janssen
Diana Klaassen en Lizanne Bohmer
Anita van den Berg
senioren 1
junioren A en aspiranten B
aspiranten C
pupillen D1
pupillen D2
pupillen E 1
pupillen E2
kangoeroeklup
Recreanten 1 en 2
Trainsters seizoen najaar 2014
Cindy Swartjes
Lotte van Gemert
Anita van den Berg
Miranda Swartjes en Maria Ratering Arntz
Suzette Vink en Robin Timmer
Maaike Bokken en Miranda Swartjes
Muriel Janssen
Diana Klaassen
Mendy Kuipersen Lizanne Bohmer
Anita van den Berg
Jaarverslag 2014
senioren 1
junioren A1 en A2
aspiranten B
pupillen D1
aspiranten C
pupillen E 1
pupillen E2
welpen
kangoeroeklup
Recreanten 1 en 2
1
Leidsters seizoen voorjaar 2014
Jacqueline Swartjes
Anita van den Berg
Monique van Gemert en Maria Ratering Arntz
Irene van Gent en Fabienne Boerakker
Larissa Hutting
Miranda Swartjes en Maaike Bokken
Muriel Janssen
Diana Klaassen
Ans van Mook
Junioren A
Aspiranten B
Aspiranten C
Pupillen D1
Pupillen D2
Pupillen E1
Pupillen E2
Recreanten 1
Recreanten 2
Leidsters/coach seizoen najaar 2014
Cindy Swartjes
Jacqueline Swartjes
Monique van Gemert en Lotte van Gemert
Anita van den Berg
Irene Van Gent en Fabienne Boerakker
Miranda Swartjes en Maria Ratering Arntz
Maaike Bokken en Miranda Swartjes
Muriel Janssen
Diana Klaassen
Ans van Mook
Diana Klaassen
senioren 1
junioren A1
junioren A2
aspiranten B
aspiranten C
pupillen D
pupillen E1
pupillen E2
welpen
recreanten 2
recreanten 1
Bestuur Stichting Accommodatiebeheer en Exploitatie s.v. NAS
Voorzitter
Jurriën van Inge
Penningmeester
Mathijs Gremmen
Secretaris
Gertjan Akkers
Vergaderingen/bijeenkomsten
In 2014 heeft het bestuur formeel 8 keer met elkaar en 3 keer met de stichting vergaderd.
Naast de vergaderingen van het bestuur zijn er door de leden van de verschillende
commissies diverse besprekingen gevoerd en zaken afgehandeld.
Op 17 april 2014 vond de Algemene Ledenvergadering plaats.
Een delegatie van het bestuur heeft twee maal deelgenomen aan de Regiovergadering .
Focus
In het kader van de “Focus” (doelstellingen –lichte- ledengroei , gezelligheid behouden en
binnen een paar jaar presteren met een zondagsteam in de eerste klasse) is er op 8
november een delegatie van het bestuur naar een Focusbijeenkomst in Zeist geweest. De
volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: ledenbehoud, de regio en onderzoek.
Beleidsplan
Jaarverslag 2014
2
Focus en Beleidsplan gaan in feite hand in hand. Voor het jaar 2014 is er gekozen voor
“ledenwerving en ledenbehoud” concreet Schoolkorfbal en Kangoeroeklup. We hebben
getracht met Fedde Boersma van het KNKV contact te leggen v.w.b. een nieuwe opzet voor
het organiseren van het Schoolkorfbal. Dat is niet van de grond gekomen. Omdat, na
ervaring blijkt dat, het organiseren van een schoolkorfbaltoernooi veel tijd en energie kost
en het effect (lees de ledengroei vanuit deelname aan het schoolkorfbal) nihil tot zeer
beperkt is heeft het bestuur uiteindelijk besloten om in 2014 geen schoolkorfbaltoernooi te
organiseren. We zijn in ledenaantal wel wat gegroeid maar de ervaring leert dat dit veelal
via vriendinnen van bestaande leden gaat. Het totaal ledenaantal bedraagt 121 maar deze
zijn niet allemaal actief spelend. We zijn met het zondagteam gaan korfballen in de eerste
klasse.
Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk reglement is in 2014 geactualiseerd en zal ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de leden op de ALV in 2015.
De technische commissie
Deze commissie heeft een aantal keer vergaderd. We zijn met Fedde Boersma van de KNKV
in gesprek geweest en hij heeft al 2 clinics gegeven voor onze jeugdtrainers en zal er nog
enkele geven.
Activiteiten
Ook in 2014 zijn er door onze vereniging de nodige activiteiten georganiseerd. Met veel
animo is hieraan deelgenomen door de leden. Zie voor een nadere toelichting het
afzonderlijke Jaarverslag activiteiten en accommodatie.
Jaarverslag wedstrijdsecretariaat 2014
De tweede helft van het seizoen 2013-2014 is gestart met de volgende teams:
1 senioren team
1 junioren A team
1 aspiranten B team
1 aspiranten C team
2 pupillen D team
1 pupillen E team
2 recreantenteams
In augustus 2014 is gestart met de volgende teams:
1 senioren team
2 junioren team
1 aspiranten B team
1 aspiranten C team
1 pupillen D team
2 pupillen E team
1 welpen team
2 recreantenteams
Jaarverslag 2014
3
In de zaalcompetitie is gestart met dezelfde teams als in augustus 2014.
De eindstanden van de zaalcompetitie 2014-2015:
- Senioren
8e
- Junioren A1
7e
- Junioren A2
5e
- aspiranten B
5e
- aspiranten C
6e
- pupillen D1
4e
- pupillen E1
5e
- pupillen E2
7e
- welpen
2e
- recreanten 2
2e
- recreanten 1
3e
Het ledenaantal per 31 december 2014:
Recreanten
20
Senioren
9
Junioren
17
Aspiranten
17
Pupillen
25
Welpen
6
Kangoeroe
6
Steunende leden
11
Overige leden
10
Het totaal aantal leden per 31 december bedroeg 121 leden.
Jaarverslag activiteiten en accommodatie 2014
In 2014 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden.
1. Bingomiddag voor de jeugd in Via NAS op 1 februari 2014. 24 jeugdleden deden mee.
2. Een gezellige carnavalsavond op 22 februari. Wat minder bezocht dan voorgaande
jaren, maar zeker niet minder gezellig. Met een bezoek van Prins Erik d’n Twidde.
3. Op 22 maart was het jaarlijkse Indoor-sportspektakel in Eindhoven (KNKV), waaraan
door onze aspiranten C werd deelgenomen. Aansluitende waren de zaalfinales
Dameskorfbal.
4. Op 27 maart vond voor de eerste keer het Koppelschieten voor de jeugd plaats. 14
koppels van de aspiranten C, pupillen D1 en D2 en de E1 deden hier aan mee.
5. De collecte voor het Fonds Nationaal Gehandicaptensport werd in 2014 gehouden van
30 maart t/m 5 april. S.v. NAS heeft voor de zevende keer op rij deze collecte in de
gemeente Beuningen georganiseerd. De opbrengst € 4.939; 25%, € 1.234, gaat
hiervan naar de clubkas. Een prachtig resultaat! (Ruim € 360,- meer dan in 2013)
6. 20 april 2014 vond er een gezinsfietstocht plaats.
7. Op woensdag 21 mei vond de jaarlijkse spellenmiddag plaats. Net als voorgaande jaren
was de middag weer drukbezocht.
Jaarverslag 2014
4
8. Het jaarlijkse kamp voor onze jeugdleden vond in 2014 plaats op 27 t/m 29 juni. Dit
jaar weer terug op een bekende locatie: de kampeerboerderij in Mariahout. 57 van de
jeugdleden gingen weer mee. Het was weer zeer geslaagd.
9. Op 31 mei vond de jaarlijkse barbecue met feestavond voor NAS-leden en hun familie
plaats in Via NAS, de volgende dag vond het jaarlijkse 4 tegen 4 familietoernooi
plaats. Met 17 deelnemende teams als elk jaar weer succesvol.
10. Het korfbalseizoen 2014-2015 werd dit jaar gestart met een korfbaltoernooi bij
Be Quick in Nuland op 24 augustus. Onze jeugdteams hebben daar leuke prestaties
geleverd: F1 1e plaats, F2 2e plaats, D2 3e plaats, C 3e plaats, B 2e plaats, A 3e
plaats.
11. Op 12 september 2014 vond voor de derde keer het Koppelschieten plaats. Met 17
koppels werd er weer gestreden om de Jo Klaassen Wisselbokaal.
12. Zaterdagavond 22 november werd er weer gedart. In een dames- en een herenpoule
werd er gestreden voor een lekkere fles wijn. De avond was zeer gezellig.
13. Op 26 november vond de Sinterklaasmiddag voor kangoeroes, welpen en pupillen E
plaats. 27 kinderen waren van de partij en hielpen de twee zwarte pieten met het
terugvinden van de verloren cadeautjes.
14. Verder hebben verschillende teams gebruik gemaakt van Via NAS om invulling te
geven aan een eigen (sinterklaas)activiteit.
Accommodatie
Rondom de accommodatie zijn er over 2014 weinig bijzonderheden te melden.
Uiteraard bedanken we iedereen die helpt met schoonmaken en onderhoud van onze
accommodatie en het veld. Uiteraard ook een woord van dank aan ouders en leden die de
kantinediensten rondom onze thuiswedstrijden hebben verzorgd.
Gebruik Via NAS
In 2014 is Via NAS vijf keer in bruikleen gegeven.
In juni zijn er op ons veld trainingen geweest voor de regioteams.
Verslag sponsoring, promotie en reclame
Reclameborden met sponsorcontract
Buro voor Architectuur
Pieter Oosterhout
Van den Berg Computerhulp
Dennissen schilderwerken
Croonen Dental Service
Van de Weerden bandenhandel
Dekker Osteopathie
Sportcafé de Tinnengieter
Shoeby
Helpen Kiezen
Jaarverslag 2014
Beuningen
3 jaar aan korte zijde
Beuningen
Beuningen
Beuningen
Beuningen
Beuningen
Beuningen
Beuningen
Nijmegen
3 jaar aan korte zijde
3 jaar aan korte zijd
3 jaar aan lange zijde
3 jaar aan lange zijde
3 jaar aan lange zijde
3 jaar aan korte zijde
3jaar aan lange zijde
1 jaar aan lange zijde
5
Club van 50
Inmiddels 31 deelnemers (á € 50,00) waaronder 4 bedrijven
Alleen reclamebord
Van Duinen reclame
Wooncompleet
Gehandicaptensport
Weurt
Wijchen
Bunnik
Alle sponsoren worden in onze nieuwsbrief vernoemd als zijnde vrienden van s.v. NAS.
Verder is in 2013 de sponsormap up to date gemaakt!
Van Duinen reclame heeft in 2014 alle reclameborden opnieuw bedrukt.
Jaarverslag 2014
6
Download