Nieuwe plattelandsprojecten - Provincie West

advertisement
Bijlage:
Deze projecten ontvangen samen 786.439,85 euro Europese,
Vlaamse en provinciale steun:
Resoc Westhoek wil de Westhoek promoten als een regio waar het goed is om te wonen en te
werken. Het project Westhoek. De Nieuwe Wereld is een unieke samenwerking tussen
meer dan 30 private en publieke organisaties, bedrijven en overheden die samen via een
imagocampagne volop inzetten op de typische streekidentiteit van de Westhoek.
Kostprijs project: 767.836 euro
Leader Westhoek: 383.918 euro (50 %)
De vergrijzing groeit exponentieel in Vlaanderen maar in de Westhoek en de kustgemeenten
zet dit fenomeen zich in nog hogere mate door. Door mantelzorgers in te schakelen hopen we
een aantal nadelen van deze vergrijzingsproblematiek een antwoord te bieden. In Touch
Westhoek is een participatief project waarmee Idrops mantelzorgers wil ondersteunen in
Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne.
Kostprijs project: 79.800 euro
Leader Westhoek: 51.870 euro (65 %)
Het project Energieke Westhoek wil energiearmoede in Diksmuide, Poperinge en Veurne
aanpakken door energiezuinige huishoudtoestellen te huren voor mensen in armoede en
OCMW-hulpverleners te laten samenwerken zodat ze alle nieuwe initiatieven kennen en op die
manier hun cliënten beter kunnen ondersteunen. Tegelijkertijd focust dit project op enkele
dorpen om hen minder afhankelijk te laten zijn van energie door de energievraag van de
woningen te reduceren en over te schakelen op eigen duurzame energieproductie.
Kostprijs project: 325.000 euro
Leader Westhoek: 211.250 euro (65 %)
vzw De Groene Kans zet zich in voor tewerkstelling van kansengroepen in de regio Diksmuide.
Het project Pluk een job! zal bijkomende tewerkstelling creëren door de aanleg van een
pluktuin en een samentuin in het provinciaal domein De Ijzerboomgaard. Deze site biedt ook
kansen voor nieuwe teelten zoals bijvoorbeeld saffraan.
Kostprijs project: 56.250 euro
Leader Westhoek: 36.562,50 euro (65 %)
Agriton bvba past met Leadersteun een mestscheidinsinstallatie voor runderdrijfmest aan. De
dikke fractie van deze mest krijgt een gecontroleerde fermentatiebehandeling (via inkuilen) en
dit product is een nog kwalitatievere, natuurlijke bemesting voor de bodem.
Kostprijs project: 20.000 euro
Leader Westhoek: 10.000 euro (50 %)
De Lovie vzw gelooft sterk in de principes van een dorpshub en onderzoekt hoe dit
gerealiseerd kan worden in Beveren a/d Ijzer. Leader Westhoek keurde de eerste fase van hun
project goed waarin ze via een intensieve buurtverkenning en bevragingsronden nagaan welke
diensten hun bewoners met een beperking kunnen leveren in het project Dorpspunt Carpe.
Daarnaast probeert dit project het aantal verplaatsingen in dit dorp te beperken of mobiliteit
duurzamer in te vullen.
Kostprijs project: 18.513 euro
Leader Westhoek: 12.033,45 euro (65 %)
De Kleine Kemmelbeek kent een verval van 35 meter en het water zet veel slib af in
Dikkebusvijver waarvan de hoofdfunctie drinkwaterwinning is. Hierdoor moet deze vijver
steeds sneller gebaggerd worden. Het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels werkt
samen met verschillende partners om de afkalvende beekoevers te herstellen en met
landbouwers om de bodemerosie op de hellende percelen te vermijden.
Kostprijs project: 222.163 euro
Leader Westhoek: 66.648,90 euro (30 %)
De laatste tien jaar werd heel wat geïnvesteerd in de beleving van het landschap in de
Westhoek en in de fiets- en wandelnetwerken. Om een aantal gebieden toegankelijker te
maken, wil dit project drie nieuwe wandelbruggen aanleggen in Ieper, Poperinge en
Diksmuide.
Kostprijs project: 47.190 euro
Leader Westhoek: 14.157 euro (30 %)
Download