Beselare - Davidsfonds

advertisement
Beselare, 28 december 2010
Geachte Davidsfondsleden en Familie,
Vooreerst onze beste wensen voor het nieuwe jaar. Moge het jullie en de ganse familie voor de wind
gaan en dat jullie met volle teugen kunnen en mogen genieten van het brokje cultuur dat we jullie in
de loop van het jaar willen brengen.
Onze eerste activiteit behelst een voordracht en vertelavond over een minder bekend maar
niettegenstaande zeer boeiend onderwerp: de orde van de tempeliers of tempelridders*.
Dit is een ridderorde uit de vroege middeleeuwen gesticht in 1118. Die orde is opnieuw actief en
heeft leden in enkele grote steden, o.a. Antwerpen en de Westhoek.
op Dinsdag 18 januari om 20 uur
in café De Geite bij Christiane
Een unieke vertelbeurt door E.H. Vindevogel, een heemkundige,
over een zeer machtige groep, ontstaan in de jaren 1100.
"De ridders van de orde van de tempeliers"
Feit en fantasie
Een broederschap met een zeer bewogen geschiedenis,
die aan de bron van het bankierswezen lag en
nu weerom opbloeit en bestaat in de Westhoek en grote steden
achteraf besluiten we met een Tempeliersbiertje
Enkele woorden over de Tempeliersorde.
De Orde heeft een belangrijke rol gespeeld in de kerkgeschiedenis vooral in de periode van de 12de
tot de 14de eeuw. Dit is ook de periode van de ketterijen van de Katharen en Albigenzen en van de
Pausen in Avignon. De Orde van de Tempeliers werd opgericht door stichter en dus Grootmeester
Hugues de Payens, een ridder van de eerste kruistocht uit Champagne. Samen met 8 riddermonniken waaronder ook Vlamingen o.a. Godfried van St. Omaars, vormden ze een militaire
broederschap die de regel van Sint Bernardus van Clairvaux volgden. Hun doel was de
bedevaarders naar het Heilig Graf te beschermen tegen de bandieten en moslims. Zij verdedigden in
Jeruzalem de Tempel van Salomon tegen de moslims en vandaar ook hun naam. De Orde hangt
rechtstreeks af van de Paus en hun officiële kledij is een witte toga met een groot Rood Kruis.
De Orde kende succes bij de vorsten en graven. Na ongeveer 200 jaar bezaten ze tal van rechten op
erfenissen, het koren en de wijn. Ook De Vlaamse Graaf Diederik had haar rechten toegekend. Ze
beschikte dan over de inkomsten van meer dan 9000 burchten en commanderijen.
De Orde regelde vooral de geldstromen tussen de rijke vorsten en wordt aanzien als de eerste
bankiers. Voor de Franse Koning Filips de Schone was de orde een doorn in het oog. Hij had geld
nodig voor zijn oorlogen maar de Orde beheerde en bewaarde de Schatkist van Frankrijk . Op 13
oktober 1307 arresteerde hij alle leden en liet Grootmeester Jacques De Moulay als ketter
veroordelen en in 1314 opbranden. De bezittingen van de Orde werden aan de Orde van de
Hospitaalridders gegeven.
Over de orde zijn aldus veel wilde verhalen ontstaan. In kringen van vrijmetselaars en liefhebbers
van esoterische kennis gaat het verhaal dat de Orde nog eeuwenlang in het geheim is blijven
bestaan. Napoleon wilde de orde opnieuw oprichten om militair-religieus zijn rijk in toom te houden
maar had geen succes.
De "Tempeliers" beleven momenteel een ware revival door het boek De Da Vinci Code van Dan
Brown en recent nog het tv-programma Mercator op VRT Eén. Hierbij was het dorpje Slijpe nabij
Middelkerke destijds een belangrijke commanderij.
De Orde bestaat nu nog steeds en is een Lekenorganisatie geworden. In België bestaat de
"Autonome Groot Priorij van de Strikte Observantie". Deze is opgericht in 1988. Het is een
broederschap, een Orde van Ridders, die de Heilige regel van Benedictus volgt, en zich vooral toelegt
op edelmoedigheid en spiritualiteit. Zij organiseren creatieve acties tot oplossing van de
maatschappelijke problemen. Eenmaal per jaar komen de leden samen in een groot Kapittel waarbij
alle bestuurlijke, filosofische en spirituele zaken besproken worden en nieuwe ridders worden
ingewijd.
Internationaal heeft men de OSMTH (Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jerusalem Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani). Zij is wereldwijd verspreid en oecumenisch van
inslag en is op heden sterk groeiend.
Over deze hedendaagse Tempelorde(s) dient er meer gezegd te worden. Onze verteller zal het daar
hoofdzakelijk over hebben. (zie in dit verband ook: www.tempeliersorde.be)
Wie is onze spreker en verteller?
Over dit alles zal onze verteller het hebben. Dit is niemand minder dan pastoor Philippe
Vindevogel. Hij is pastoor in de federatie Groot Pervijzie, maar daarbij is hij een verwoed
heemkundige die ook zeer goed zijn geschiedenis kent. Hij is tevens ridder in de
tempeliersorde.
Wie hem op de fietstocht heeft horen vertellen over Zannekin weet dat het zeker een boeiende
vertelavond zal worden. Zijn enthousiasme is aanstekelijk.
Opmerking: Men mag de "Tempelorde" niet verwarren met de "Orde van de Hospitaalridders van Malta".
Deze Orde werd gesticht in 603. Op vraag van Paus Gregorius de Grote, werd in Jeruzalem door de
benedictijnerabt Probus, een hospitaal gesticht met de bedoeling opvang en verzorging te verlenen aan arme
en zieke pelgrims die het Heilig Graf wensten te bezoeken.
Deze eeuwenoude religieuze orde bestaat nu nog over de hele wereld en bekommert zich om ‘de beste
vrienden van Christus: de armen en zieken. Ze helpt hen deskundig en in grote discretie.
In 2009 werd de Antwerpse industrieel Jan Engels (55) aangesteld als nieuwe prior van de Hospitaalridders van
Sint-Jan in de statige Sint-Jacobskerk te Antwerpen. Internationaal staan beide Ordes onder een Grootmeester.
De leden komen op geregelde tijdstippen bijeen in een abdij om daar enkele uren afstand te nemen van het
drukke bedrijfsleven en tijd te maken voor meditatie en bezinning rond het Evangelie over de grote
levensvragen met respect voor mensen uit alle rangen, standen en kleuren.
De vertelbeurt wordt besloten met een Tempeliersbier, gebrouwen door de brouwerij
Corsendonk. Het is een bier van hoge gisting (6 % vol.alc.) met een hergisting in de fles.
We bieden er één aan aan alle aanwezigen!
Inkomprijs: 4 euro (drankje inbegrepen) (niet leden: 5 Euro).
Het wordt dus een boeiende avond over een weinig gekend en nogal mysterieus
onderwerp.
Het bestuur.
Download