EXAMENVRAGEN THEORIE : ORGANISCHE CHEMIE Examenvragen mondeling

advertisement
EXAMENVRAGEN THEORIE : ORGANISCHE CHEMIE
Examenvragen mondeling theorie 2011-2012:
1. Leg uit: Additiereactie met een electrofiel voorbeeld.
2. Leg uit: substitutiereactie met voorbeelden
3. Welke soort reactie is 2-broompropaan met een ethanoaation. En geef de reactievergelijking
1. Wat voor soort reactie is die van methanal met water, leg uit en leg ook de reactie uit.
2. Geef de reactie van ethanal met water en die van propanon met water, wat kunnen we zeggen
over de reactiviteit van deze reacties en waarom.
3. Wat is het verschil tussen omleggingsreactie en isomeratie reactie, geef voorbeelden.
1. Geef de interne en externe factoren die de bindingssterkte beïnvloeden. Geef voorbeelden waar
mogelijk.
2. Geef de structuur, de fischer projectie en de newmanprojectie van ethaan.
1. leg uit: aromaticiteit; geef de voorwaarden voor aromaticiteit en geef voorbeelden.
2. zeg alles wat je weet over sacchariden
vragen voorlaatste sessie organische chemie:
1) Wat is het verschil tussen fysische en chemische eigenschappen? Verklaar en geef die
eigenschappen.
2) Kunnen esters gesynthetiseerd worden uit alcoholen? Zoja geef de reacties en de algemene
reactievergelijkingen.
3) Wat zijn isomeren? Geef de verschillende isomeren en geef voorbeelden.
Sessie 1: Organische chemie examenvragen
1. welke reactie geeft formaldehyde met water? Wat is de oplossing? Verklaar dit en geef uitleg bij dit
type reactie.
2. Verklaar substitutiereactie en alle reactiemechanismen
3. Geef de voorwaarden voor de regel van Hückel
Bijvragen:
- pas toe op de regel van Hückel: pyrazine, pyrool
- geeft enkele tegenvoorbeelden van aromaticiteit
- willekeurige vraag door een kaartje te trekken (bv: wat gebeurt er met het nucleofiele karakter als je
naar beneden gaat in de tabel van Mendeljev)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards