Planning H4V4 tot de voorjaarsvakantie 2010

advertisement
Planning V6 tot het examen 2013-2014 versie 1
Overzicht onderwerpen V6
ONDERWERPEN
Perio
de
20132014
STEREOISOMERIE
36
EEN APART CATOOM
37
POLYMEREN
38
KUNSTSTOFFEN
39
KUNSTSTOFFEN IN
DE PRAKTIJK
40
NATUURLIJKE
CHEMIE
41
EIWITTEN
42
CHEMIE EN NATUUR
43
44
PTA of in week 46
45
t/m maandag
toetsperiode-1
ANALYSE
46
1
Paragraaf boek
Opmerkingen
Practicum
+
Demo’s
§16.1 Ruimtelijke
structuren en §16.2
Cis-trans isomerie
§16.3 alleen bron 7
§16.4 asymmetrisch
C-atoom
Langere uitleg
polarisatie licht
§16.5 Reactiemechanismen, alleen
bron 15 begrijpen
D-toets H 16
§17.1
Additiepolymeren en
§17.2 Rubber
§17.3 Condensatie
polymerisatie en
§17.4 Eigenschappen
van kunststoffen
§17.5 Toepassingen
van kunststoffen en
§17.6 Het verwerken
van kunststoffen en
§17.7 Een fabriek
D-toets H17
§18.1 Voedsel en
§18.2 Koolhydraten
§18.3 Eiwitten
Zelf bestuderen: §18.4
De ruimtelijke
structuur van eiwitten
Herfstvakantie
§18.5 Eiwitsynthese in
de natuur §18.6 Is
chemie vies? §18.7
Chemische kringlopen
in de natuur (links
hiernaast)
v6-sk-t01
8-11-2013
Deel 3 Pulsar!
In de les
opdracht 3,7 en 9
uitleg bron 7
opdracht 26, 35
en 39 met
werkblok,
vraag 30 samen
modellen
doos
D-toets H18
§19.1 Welke stof is
dit? §19.2
modellen
doos
Kan demo
1?
P12+ P29
werkblok voor
37
demo 19
Caradol –
caradate
P48
Vraag 19 en
vraag 26 centraal
Vertering
voedingsstoffen
Do: Liliane
afwezig
P5
P6
vraag 52 niet.
Koolstofcyclus
Stikstofcyclus
Stereochemie
(H16) en
Polymeren
(H17)
Alleen do les,
dus dan de dtoets Do: Liliane
Do 7-11
studiedag
P3
TECHNIEKEN
SPECTROMETRIE (1)
47
SPECTROMETRIE (2)
48
ADSORPTIE
49
EXCURSIE
50
REDOX +
ELEKTROLYSE
51
REDOX +
ELEKTROLYSE
52 en
1
2
Gaschromatografie
afwezig
t01 bespreken en §19.3
Massaspectrometrie
§19.4
Absorptiespectrometri
e
§19.5
Absorptiespectrometri
e kwantitatief
Experimenten met
absorptie.
Bezoek universiteit 9
december. 9:00 uur
verzamelen ter plaatse
(blok 1-4)
D-toets H19
§20.1 Redoxreacties
en §20.2 Corrosie
§20.3 Elektrolyse en
§20.4 Praktische
toepassingen van
elektrolyse
v6-sk-t02
3
REDOX +
ELEKTROLYSE
4
Maak uit
examenbundel H4
(REDOX)
5
6
D-toets REDOX
Hoofdstuk 9 Zuren en
Basen+ Hoofdstuk 11
Sterke en zwakke
zuren+Hoofdstuk 15
Zuren en basen in de
praktijk
Filmpje: Samenvatting
Zuren en basen
(13:21)
7
Hoofdstuk 5 Meten en
weten + Hoofdstuk 7
Chemisch rekenen
2
P33
P42
!
Universiteit Utrecht,
Went OC003
Sorbonnelaan 16,
3584 CA Utrecht
Kerstvakantie
PTA of in week 4
Herhaling Zuren en
Basen
P33
P42
Natuurlijke
chemie (H18) en
Analyse
technieken (H19)
Samenvatting:
redoxreacties
Sieger Kooij 14
min
di 14-1
studiedag
Maak
examenvragen
uit de
examenbundel:
H3
Controleer wat
tot CE stof hoort!
Ongeluk bij
zinkmijn
Water
ontharden
Zuur-base
evenwicht
Bufferoplos
sing maken
Maak
examenvragen
uit
1.Lichaams
-water
2.Propaan
Koperkies
Chromiet
Verzuring
door
oxidatie
Messen
slijten
Ky auto
Herhaling Reacties
Herhaling Organische
chemie 1
Herhaling Organische
chemie 2
8
9
10
11
12
PTA of in week 14
13
EXAMENTRAINING
+
PROEFEXAMEN
EXAMENTRAINING
+
PROEFEXAMEN
EXAMENTRAINING
+
PROEFEXAMEN
EXAMENTRAINING
+
PROEFEXAMEN
14
3
Filmpje:samenvatting
rekenen met mol
(14:19)
Samenvatting zouten
(13:31)
Samenvatting atomen
en P.S. (9:31)
Samenvatting atomaire
stoffen (14:29)
Voorjaarsvakantie
Hoofdstuk 8 Hoe snel
en hoe ver +
Hoofdstuk 10 Energie
en evenwicht
Samenvatting
evenwichten (14:37)
examenbundel:
H1 stoffen
als
brandstof
3.Waterstof
-fluoride
4.Nicotine
Maak
examenvragen
uit
examenbundel:
H2 Reacties
Hoofdstuk 2
Brandstoffen +
Hoofdstuk 3
Koolstofverbindingen
+Hoofdstuk 12
Organische
verbindingen
Samenvatting
koolstofchemie
(14:12)
Hoofdstuk16
Stereochemie +
hoofdstuk 17
Polymeren +
hoofdstuk 18
Natuurlijke chemie
Maak
examenvragen
examenbundel:
H5 Koolstofchemie
Witte verf
Warmtekus
sen
Gasreactie
Ammoniakevenwicht
No NO
Chitosan
Waterproof
-papier
Polymelkzuur
Terpenen
Zachte
contactlenzen
Vragen beantwoorden
alle CE stof
v6-sk-t03
15
Herkansingsweek
16
Herkansingsweek
17
SE vastgesteld op woe
23 april
Woe 12 maart
studiedag
Maak uit
examenbundel:
H6 Biochemie.
Vragen stellen
voor over t03.
Emulgator
Peptideonderzoek
Penicilline
Mutatie
van Wayne
Nylonbacterie Ziekte
van
Parkinson
Alle stof CE, 3
uur toets
Maandag 21-4
Tweede Paasdag
SE naar
inspectie 244
CE
18
19
20
meivakantie
meivakantie
Maandag 12 mei
begint CE
Scheikunde
VWO 1e tijdvak
dinsdag 13 mei
2014 13:3016:30
CE
21
22
do 29 mei
en vrijdag
30 mei vrij
do 5 juni
gala
23
24
DIPLOMA
UITREIKING
4
25
26
Donderdag 12 juni
uitslagvergadering
Donderdag 26-6
20:30
Download