Planning H4V4 tot de voorjaarsvakantie 2010

advertisement
Planning V6 tot het examen 2013-2014 versie 1
Overzicht onderwerpen V6
ONDERWERPEN
Perio
de
20132014
STEREOISOMERIE
36
EEN APART CATOOM
37
POLYMEREN
38
KUNSTSTOFFEN
39
KUNSTSTOFFEN IN
DE PRAKTIJK
40
NATUURLIJKE
CHEMIE
41
EIWITTEN
42
CHEMIE EN NATUUR
43
44
PTA of in week 46
45
t/m maandag
toetsperiode-1
46
1
Paragraaf boek
Opmerkingen
Practicum
+
Demo’s
§16.1 Ruimtelijke
structuren en §16.2 Cistrans isomerie
Deel 3 Pulsar!
In de les
opdracht 3,7 en
9
uitleg bron 7
opdracht 26, 35
en 39 met
werkblok,
vraag 30 samen
modellen
doos
§16.3 alleen bron 7
§16.4 asymmetrisch Catoom
Langere uitleg
polarisatie licht
§16.5 Reactiemechanismen, alleen
bron 15 begrijpen
D-toets H 16
§17.1 Additiepolymeren
en §17.2 Rubber
§17.3 Condensatie
polymerisatie en §17.4
Eigenschappen van
kunststoffen
§17.5 Toepassingen van
kunststoffen en §17.6
Het verwerken van
kunststoffen en §17.7
Een fabriek
D-toets H17
§18.1 Voedsel en §18.2
Koolhydraten
§18.3 Eiwitten
Zelf bestuderen: §18.4
De ruimtelijke structuur
van eiwitten
Herfstvakantie
§18.5 Eiwitsynthese in
de natuur §18.6 Is
chemie vies? §18.7
Chemische kringlopen
in de natuur (links
hiernaast)
v6-sk-t01
8-11-2013
D-toets H18
§19.1 Welke stof is dit?
modellen
doos
Kan demo
1?
P12+ P29
werkblok voor
37
demo 19
Caradol –
caradate
P48
Vraag 19 en
vraag 26
centraal
Vertering
voedingsstoffen
Do: Liliane
afwezig
P5
P6
vraag 52 niet.
Koolstofcyclus
Stikstofcyclus
Stereochemie
(H16) en
Polymeren
(H17)
Alleen do les,
dus dan de d-
Do 7-11
studiedag
P3
ANALYSE
TECHNIEKEN
SPECTROMETRIE (1)
47
SPECTROMETRIE (2)
48
ADSORPTIE
49
EXCURSIE
50
REDOX +
ELEKTROLYSE
51
REDOX +
ELEKTROLYSE
52 en
1
2
§19.2
Gaschromatografie
§19.3
Massaspectrometrie
t01 bespreken en §19.4
Absorptiespectrometrie
§19.5
Absorptiespectrometrie
kwantitatief
Experimenten met
absorptie.
toets Do:
Liliane afwezig
D-toets
bespreken
Bezoek universiteit 9
december13:30 uur
verzamelen ter plaatse
(blok 1-4)
D-toets H19
§20.1 Redoxreacties en
§20.2 Corrosie
Inleveren verslag
Analysetechnieken
Universiteit
Utrecht, Went
OC003
Sorbonnelaan 16,
3584 CA Utrecht
§20.3 Elektrolyse en
§20.4 Praktische
toepassingen van
elektrolyse
Bespreken uit
examenbundel H4
(REDOX)
3
PTA 15-01 t/m 22-01
3
v6-sk-t02
REDOX +
ELEKTROLYSE
Donderdag 23-01 les
REDOX +
ELEKTROLYSE
4
Herhaling Zuren en
Basen
6
Bespreken uit
examenbundel H4
(REDOX)
D-toets REDOX
Maandag 27-01
Hoofdstuk 9 Zuren en
Basen+ Hoofdstuk 11
Sterke en zwakke zuren
Hoofdstuk 15 Zuren en
basen in de praktijk
Filmpje: Samenvatting
Zuren en basen (13:21)
2
Vraag 4
voorbeeldproef
werk.
Kerstvakantie
Maandag 13-01 les
5
P33
P42
!
Samenvatting:
redoxreacties
Sieger Kooij 14
min
Natuurlijke
chemie (H18)
en Analyse
technieken
(H19)
Bespreking
examenvragen
uit de
examenbundel:
H3
Bespreking
examenvragen
H3
Controleer wat
tot CE stof
hoort!
Koperkies
Chromiet
Verzuring
door
oxidatie
di 7-1
studiedag
Messen
slijten
Ky auto
Ongeluk bij
zinkmijn
Water
ontharden
Zuur-base
evenwicht
Bufferoplos
sing maken
Do 6-02
PWS
presentattie
7
Herhaling Reacties
Herhaling Organische
chemie 1
Herhaling Organische
chemie 2
8
9
10
11
12
PTA of in week 14
13
EXAMENTRAINING
+
PROEFEXAMEN
EXAMENTRAINING
+
PROEFEXAMEN
EXAMENTRAINING
+
PROEFEXAMEN
EXAMENTRAINING
14
3
Hoofdstuk 5 Meten en
weten + Hoofdstuk 7
Chemisch rekenen
Filmpje:samenvatting
rekenen met mol
(14:19)
Samenvatting zouten
(13:31)
Samenvatting atomen
en P.S. (9:31)
Samenvatting atomaire
stoffen (14:29)
Voorjaarsvakantie
Hoofdstuk 8 Hoe snel
en hoe ver + Hoofdstuk
10 Energie en
evenwicht
Samenvatting
evenwichten (14:37)
Bespreking
examenvragen
uit
examenbundel:
H1 stoffen
1.Lichaams
-water
2.Propaan
als
brandstof
3.Waterstof
-fluoride
4.Nicotine
Maak
examenvragen
uit
examenbundel:
H2 Reacties
Hoofdstuk 2
Brandstoffen +
Hoofdstuk 3
Koolstofverbindingen
+Hoofdstuk 12
Organische
verbindingen
Samenvatting
koolstofchemie (14:12)
Hoofdstuk16
Stereochemie +
hoofdstuk 17 Polymeren
+ hoofdstuk 18
Natuurlijke chemie
Maak
examenvragen
examenbundel:
H5 Koolstofchemie
Witte verf
Warmtekus
sen
Gasreactie
Ammoniakevenwicht
No NO
Chitosan
Waterproof
-papier
Polymelkzuur
Terpenen
Zachte
contactlenzen
Emulgator
Peptideonderzoek
Penicilline
Mutatie
van Wayne
Nylonbacterie Ziekte
van
Parkinson
Vragen beantwoorden
alle CE stof
v6-sk-t03
15
Herkansingsweek
16
Herkansingsweek
17
SE vastgesteld op woe
Woe 12 maart
studiedag
Maak uit
examenbundel:
H6 Biochemie.
Vragen stellen
voor over t03.
Alle stof CE, 3
uur toets
Maandag 21-4
SE naar
23 april
+
PROEFEXAMEN
CE
18
19
20
meivakantie
meivakantie
Maandag 12 mei begint
CE
Tweede
Paasdag
inspectie 244
Scheikunde
VWO 1e
tijdvak
dinsdag 13
mei 2014
13:30-16:30
CE
21
22
do 29 mei
en vrijdag
30 mei vrij
do 5 juni
gala
23
24
DIPLOMA
UITREIKING
4
25
26
Donderdag 12 juni
uitslagvergadering
Donderdag 26-6
20:30
Download