Zelfstudieopdracht 4 (220447)

advertisement
Zelfstudieopdracht 4
Voorbereiden stap 1 en 2 van de zevensprong m.b.t. strategie- en
verklaringsprobleem 2; ‘Oude mensen en de dingen die voorbij gaan’
Stap 1: onduidelijkheden
x
Stap 2: probleem en centrale vraag
Hoe regisseer je als wijkverpleegkundige bij complexe problematiek de
zorg rondom een geriatrische patiënt en zijn omgeving?
Stap 3 en 4: brainstormen/ordenen
1
Flashbacks
1
2e wereldoorlog
1
Trauma
1
Nachtmerries
1
Angst voor harde geluiden
1
Verbaal agressief
2
2
2
2
Dagbehandeling
Thuiszorg inschakelen
Maatschappelijk werk
Organisatie zorg
3
3
3
3
3
Actief bestaan
Lichamelijke achteruitgang
Verbaal agressief
Moeilijk accepteren
Hard horend
4
4
Eist meer hulp bij ADL
Dochter dreigend overbelast
5
5
5
Somber
Eenzaam
Onberekenbaar
Stap 5: leerdoelen
De student weet:
Hoe je een trauma kunt herkennen en patiënten hierin kunt
begeleiden + regie voeren in dergelijke complexe zorgsituaties.
http://www.interapy.nl/trauma/wat-is-het
Carpenitio- posttraumatische stoornis 374
Praktijk boek dementie zorg
Wat een post traumatische stress stoornis inhoud.
Posttraumatische stressstoornis, na niet verwerkte traumatische
ervaringen ontstane verschijnselen van lichamelijke en/of psychische
overbelasting.
http://www.ggz-nhn.nl/nl/sites/intranet-home/algemene-paginas/sitesziektebeelden/posttraumatische-stress-stoornis.html#adviezenfamilie
Hoe je kunt omgaan met iemand die verbaal agressief is.
Theorie omgaan met verbale agressie 
http://www.vmrpartners.nl/omgaan-met-verbale-agressie.pdf
Wat de maatschappelijk werker voor een patiënt met een PTSS kan
betekenen.
Ondersteuning bieden…
Welke disciplines/instellingen ingeschakeld kunnen worden rondom de
zorg bij een complexe geriatrische zorgvrager.
Vanwege de complexiteit van de geriatrische problematiek werkt de
klinisch geriatrieverpleegkundige binnen een multidisciplinair team
samen met de patiënt, diens familie en naasten. Hij/zij doet dit met
onder andere de volgende kerndisciplines: geriater, neuroloog,
(geronto)psychiater, internist, neuropsycholoog, verpleegkundig
specialist, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk
werk, diëtist, pastoraal werk.
Google: disciplines complexe geriatrie 
https://www.vumc.nl/afdelingenthemas/27309/38943/38915/geriatrieverpl.pdf
Wat betekend ?? specifiek voor mantelzorger/familie?
Beschrijf wat de lading van het begrip overbelaste mantelzorger is en
daarbij verpleegkundige interventies benoemen. Zowel reactief als
preventief. Carpenito  blz 357
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/professionalshuisartsenzorg-mantelzorgers-ondersteunen.html
Wat de sociale kaart inhoud en door welke factoren wordt dit bepaald.
Sociale kaart is de aanduiding voor een verzameling van
hulpverleningsinstanties. Daarbij moet men bij het woord kaart in de
eerste plaats denken aan de geografische kaart, d.w.z de
hulpverleningsmogelijkheden in een bepaalde regio. Die
hulpverleningsmogelijkheden worden vaak in almanakken of
adreswijzers ondergebracht. Een sociale kaart geeft een overzicht van de
instellingen en organisaties op het gebied van bijvoorbeeld welzijn,
gezondheidszorg, (sociale) voorzieningen. Een sociale kaart geeft aan
voor wie die instellingen bedoeld zijn (de doelgroepen) en beschrijft de
werkwijze (activiteiten, doelstelling).
http://www.ogbuitengewoon.nl/maaskei/voorsamenwerkingspartners/over-samenwerking/wat-is-de-sociale-kaart/
https://www.socialekaartnederland.nl
Oorzaken van verminderde gezichtsvermogen en achteruitgang van
gehoor.
http://www.oogartsen.nl/oogartsen/overige_oogziekten/tijdelijk_verlies
_zicht/
Oorzaken van slechthorendheid
Slechthorendheid kan aangeboren zijn, maar ook tijdens of na de
geboorte ontstaan. Ouderdom, erfelijkheid, gehoorschade of een
oorontsteking: slechthorendheid heeft vaak, maar niet altijd, een
aanwijsbare oorzaak.
Waarom hoor ik slecht?
Minder horen, het kan plotseling gebeuren maar ook geleidelijk gaan. Er
bestaan verschillende oorzaken voor gehoorverlies:
Oorsmeer
Het oor zit vol oorsmeer en dus wordt uw gehoor geblokkeerd.
Gehoorschade
U heeft lange tijd blootgestaan aan te hard lawaai en heeft daardoor
gehoorschade opgelopen.
Medicijnen
U heeft gehoorverlies vanwege de bijwerking van bepaalde medicijnen,
bijvoorbeeld de malariapil.
Ouderdom
Uw gehoor is met de jaren achteruit gegaan: slechthorendheid is een
veelvoorkomende ouderdomsklacht.
Ongezonde levensstijl
Door een ongezonde levensstijl: (teveel) roken of verkeerde voeding
gebruiken waardoor de bloedtoevoer naar het oor vermindert.
Erfelijk
Slechthorendheid is erfelijk. Het is mogelijk dat iemand een erfelijke
vorm van slechthorendheid heeft, zonder dat een van de ouders
slechthorend is. Slechthorendheid kan ook genetisch zijn, zoals bij de
genmutatie Dfna9.
Bovenmatige botgroei in het oor
Vergroeiing van de gehoorbeenketen, door bijvoorbeeld otosclerose.
Door bovenmatige botgroei in het oor wordt het geluid niet goed
doorgegeven (zie voor meer informatie www.otosclerose.nl en
www.kno.nl)
Cholesteatoom
In het middenoor kunnen zich huidcellen en talg ophopen die afkomstig
zijn van een ingroei vanuit het trommelvlies en diep uit de gehoorgang.
De huidschilfers worden niet meer zoals normaal via de uitwendige
gehoorgang afgevoerd, maar kunnen in een soort zakje terechtkomen;
een cholesteatoom. (lees meer bij soorten gehoorverlies)
Geleidingsprobleem
Als het oor geleid het geluid niet goed en/of uw geluidszenuw het geluid
niet goed opneemt, dan heeft u mogelijk een geleidingsprobleem.
Waarnemingsprobleem
Als uw hersenen het geluid niet juist verwerken en u het geluid te zacht
of in verdraaide vorm waarneemt dan heeft u mogelijk een
waarnemingsprobleem.
Hooraandoening
Slechthorendheid treedt vaak op in combinatie met een andere
hooraandoening, zoals:
 Oorsuizen (tinnitus)
 Overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis)
 De ziekte van Ménière
Daarnaast kan gehoorverlies deel uitmaken van een syndroom, zoals:
 Het syndroom van Usher: geleidelijk slechter zien en slechter
horen.
 Het syndroom van Pendred: stoornis in de schildklier.
 Het syndroom van Alport: stoornis in de nieren.
 Het syndroom van Waardenburg: te herkennen aan ongelijke
kleur van de ogen en een witte haarlok.
Ook zijn er diverse oorafwijkingen die gepaard kunnen gaan met
gehoorverlies, bijvoorbeeld bij oorschelpdysplasie- en aplasie (sterk
vervormde oorschelp), gehoorgangatresie (onderontwikkelde en dus
afgesloten gehoorgang) en microtie (abnormaal kleine en vaak ook
onderontwikkelde oorschelp, ook wel frommeloortjes genoemd)
http://www.nvvs.nl/nl-NL/Slechthorendheid/Wat-isslechthorendheid/Oorzaken-van-slechthorendheid
Download