board for plant varieties

advertisement
NAKTUINBOUW
TECHNISCH BESCHRIJVINGSBLAD
1.
Orchideeën algemeen
Gewas: ………………………………………….
3.
Voorlopige aanduiding: ………………………..
Zie uitleg (website Naktuinbouw)
4.
Informatie over ontstaan, instandhouding en vermeerdering van het ras
4.1
Ontstaan:
1 zaailing (geef ouderras aan):……………………………………………………….………… [ ]
2 mutant ( geef ras aan):……………………………………………………….………………...
3 vondst (geef aan waar, wanneer en hoe het ras is ontwikkeld)……………………………
…………………………………………………………………………………………………….
4.2
Methode van vermeerdering:
1 stek/2 weefselkweek/3 zaad/4 overige:……………………………………………………… [ ]
5.
Raskenmerken
Plant: grootte
Blad: hoofdkleur
Bloem: breedte van het vooraanzicht
Petaal: grondkleur
Petaal: secondaire kleur
Petaal: vlekken
Petaal: strepen
6.
[geef
betreffende code]
3 klein/5 midden/7 groot
[
RHS Kleurenkaart (nummer aangeven):……………………………………………………….
3 smal/5 midden/7 groot
[
1 wit/2 geel/3 oranje/4 roze/5 rood/6 violet/7 bruin
[
RHS Kleurenkaart (nummer aangeven):……………………………………………………….
1ontbrekend/9 aanwezig
[
1 ontbrekend/9 aanwezig
[
]
]
]
]
Overeenkomende rassen en verschillen daarmee:
Overeenkomend ras
Kenmerken waarop het overeenkomend ras
verschilt
Expressie van het
overeenkomend ras
7.
Nadere informatie die kan helpen bij het onderscheiden van het ras
Een representatieve kleurenfoto van het ras moet worden bijgevoegd
7.1
Resistentie tegen ziekten en plagen:
7.2
Bijzondere voorwaarden voor het
onderzoek van het ras:
Expressie van het
kandidaat ras
[geef
betreffende code]
1 januari teelt/2 augustus teelt
[ ]
De meest geschikte datum aankruisen voor het begin van het technisch onderzoek. (planten bij voorkeur met een reeds ontwikkelde
bloemtak en bij voorkeur 1 tot 2 maanden voor het opengaan van de 1e bloem. Planten mogen in geen geval reeds bloeien bij het begin
van het technisch onderzoek).
7.3
]
Andere voorwaarden/inlichtingen:
Naktuinbouw
Versie 1
Pagina 1 (van 2)
NAKTUINBOUW
TECHNISCH BESCHRIJVINGSBLAD
1.
Orchideeën algemeen
Gewas: …………………………………………
3.
Voorlopige aanduiding: ………………………..
8.
Verplichte GMO-informatie
a.
[geef
betreffende code]
Het ras betreft een genetisch gemodificeerd organisme (GMO) in de zin van artikel 2(2) van de Europese Verordening
EC/2001/18 van 12/03/2001 waarvoor autorisatie voor:
1 ja/2 nee
b.
[ ]
Indien ja, is deze autorisatie verkregen?
1 ja/2 nee
[ ]
Indien ja, graag een kopie van deze autorisatie toevoegen.
9.
Informatie over het te onderzoeken plantmateriaal
9.1
De expressie van een kenmerk of meerdere kenmerken van een ras kan worden beïnvloed door verschillende factoren
zoals ziekten en plagen, behandeling met chemische middelen (b.v. groeiregulatoren of bestrijdingsmiddelen), gevolgen van
in-vitro vermeerdering, gebruik van verschillende onderstammen, stek van verschillende groeistadia bij een boom, enz.
9.2
Het plantmateriaal mag geen behandeling hebben ondergaan wat invloed heeft op de expressie van een kenmerk van een
ras, tenzij wanneer de bevoegde autoriteit daar toestemming voor geeft.
Wanneer het plantmateriaal zo’n behandeling heeft gehad dan dienen de gegevens over de behandeling te worden
meegestuurd. In dit geval wordt verzocht om, voor zover mogelijk, hieronder aan te geven waarmee het plantmateriaal is
behandeld:
[geef
betreffende code]
1 micro organismen (b.v. virus, bacteriën, phytoplasma)……………………………………. [ ]
2 behandeling met chemische middelen (b.v. groeiregulatoren, bestrijdingsmiddel)……..
3 in-vitro vermeerdering………………………………………………………………………….
4 andere methoden………………………………………………………………………………
Wanneer “ja” is ingevuld graag de gegevens hieronder invullen
Hierbij verklaar ik dat de gegeven informatie compleet en juist is.
Datum:
Naam:
Handtekening:
Naktuinbouw
Versie 1
Pagina 2 (van 2)
Download