Condensatieketel op aardgas

advertisement
Condensatieketel op aardgas
dé topbrander
Inhoud
Voorwoord
Voorwoord ..................................................................................................................................................................................................................................................... 3
Energiezuinig verbouwen, dat wil toch iedereen. Is uw oude verwarmingsketel aan vervanging toe? Of staat de
vervanging van individuele kachels door centrale verwarming op de planning? Dan is een moderne hoogrenderende
condensatiekachel op aardgas wellicht iets voor u.
Zuinig en efficiënt verwarmen ........................................................................................................................................................................................ 4
Waarom verwarmen met aardgas? ....................................................................................................................................................................... 5
Condensatieketel op aardgas: de beste keuze .................................................................................................................................. 6
Naast een lagere energierekening en een bijdrage aan een gezonder milieu, heeft de condensatieketel nog meer in petto.
U leest er alles over in deze brochure, samen met tal van interessante weetjes en nuttige tips om uw verwarmingskosten
te verlagen.
Aandachtspunten bij de selectie van een nieuwe ketel ........................................................................................................ 8
Ketelonderhoud: proper en voordelig ............................................................................................................................................................ 10
Eén ketel voor verwarming én warm water ........................................................................................................................................... 11
Slimme besparingstips .......................................................................................................................................................................................................... 12
Klantenkantoren ............................................................................................................................................................................................................................... 14
2
Condensatieketel op aardgas
Condensatieketel op aardgas
3
Zuinig en efficiënt verwarmen
Waarom verwarmen met aardgas?
Wist u dat zo’n 66 % van uw huishoudelijk energieverbruik wordt opgeslokt door de verwarming? Elke investering om te besparen op uw verwarmingsbudget, is dus een stap in de goede richting.
Als kandidaat-bouwer of verbouwer vraagt u zich natuurlijk af welke verwarmingsbron u een maximum aan comfort en een minimum aan energieverbruik biedt. Aardgas is hierbij een juiste keuze. Verwarmen met aardgas heeft
een waaier van voordelen. We sommen ze voor u op:
Zuinig verwarmen betekent niet dat u kou moet lijden. Integendeel! Met een moderne verwarmingsinstallatie en
enkele eenvoudige maatregelen, kunt u aanzienlijk besparen, terwijl het toch behaaglijk warm blijft.
Lekker warm comfort
13 %
66 %
5%
3%
Met aardgas speelt u op veilig. Het is niet zelfontbrandend: er is een hittebron nodig van meer dan 650°C om
het te laten ontbranden. Aardgas is ook niet giftig. Een
bijkomende waarborg is het kwaliteitslabel. U herkent een
condensatieketel aan het label HR TOP. Het geeft aan dat
uw ketel beantwoordt aan alle reglementaire voorschriften
die in België van toepassing zijn.
Warm water
5 %
Verwarming
Verlichting
Koelen en vriezen
Milieusparend
Een aardgasvlam is zeer precies regelbaar. De ingebouwde
voelers van aardgastoestellen werken uiterst nauwkeurig.
Kamer per kamer bekomt u exact de gevraagde temperatuur.
Zuinig, dus goedkoper
Overige
4 %
Koken
4 %
Wassen en drogen
Het grootste deel van uw huishoudelijk energieverbruik gaat naar de verwarming van uw woning.
Moderne aardgastoestellen met hoog rendement verbruiken minder. Het feit dat u geen opslagtank nodig hebt,
bespaart u plaats en geld. Daarnaast hebt u het voordeel
van gespreide betaling van uw energiekosten.
Makkelijk te plaatsen
Zuinig met energie
Energiezuinig verwarmen maakt niet alleen een verschil voor uw portemonnee. Ook het milieu vaart er
goed bij. Op welke manier bespaart u in uw woning
de meeste energie tegen de minste kost?
Stapsgewijs doet u dat zo:
Stap 1 - Voorkom energieverbruik
Energie die u niet gebruikt is nog steeds de goedkoopste. Zorg ervoor dat uw woning zo weinig mogelijk
warmte verliest. Isoleer daarom eerst uw dak en
vervolgens buitenmuren, vloer en ramen.
Stap 2 - Kies voor energiezuinige toepassingen
Als het over verwarming gaat, kies dan de meest
efficiënte verwarmingsinstallatie.
4
Condensatieketel op aardgas
Veilig
Stap 3 - Spring zuinig om met uw energietoepassingen
Met een kleine moeite spaart u op jaarbasis heel wat
euro’s uit. Zet bijvoorbeeld de thermostaat een graadje
lager. Was uw handen met koud in plaats van warm
water …
Hou bovendien uw energieverbruik in de gaten en laat
uw verwarmingstoestel regelmatig onderhouden en
afregelen.
Stap 4 - Gebruik hernieuwbare energie
Wilt u een extra inspanning leveren voor het milieu?
Kies dan ‘groene’ toepassingen die gebruik maken van
hernieuwbare energie.
Een condensatieketel kunt u gemakkelijk plaatsen op de
zolder, in de garage, in de berging … Voor gesloten ketels
volstaat zelfs een keukenkast. De toevoer van lucht en de
afvoer van verbrandingsgassen kunnen, afhankelijk van het
toestel, via een bestaande schoorsteen of via een muurdoorvoer.
Weinig onderhoud
In Vlaanderen bent u wettelijk verplicht om uw condensatieketel op aardgas om de twee jaar te laten nakijken. Een
goed onderhouden ketel verbruikt minder aardgas en gaat
langer mee.
Aardgas vormt bij de verbranding geen roet. Dat is niet
alleen voordelig voor het onderhoud van uw schoorsteen,
maar ook voor uw gezondheid en voor het milieu.
Aardgas stoot bij de verbranding minder CO2 uit dan andere fossiele brandstoffen. Dankzij het ondergronds transport
van aardgas is er geen vervuiling door het vrachtverkeer.
Ook het grondwater en de bodem blijven schoon, want u
hoeft aardgas niet op te slaan in een voorraadtank.
Warm water
Voor de opwarming van uw sanitair warm water verbruikt
u met aardgas bijna de helft minder energie dan met elektriciteit. Aardgas biedt bovendien verschillende mogelijkheden om efficiënt warm water te bereiden. Ofwel via de centrale verwarmingsketel, ofwel via een apart toestel zoals
een gasboiler of een condenserend doorstroomtoestel.
Nog geen aardgasaansluiting?
• Ga na of er een aardgasnet in uw buurt ligt.
• Zoek een installateur en kies uw toestellen.
• Contacteer Eandis voor uw aansluiting en kies een
aardgasleverancier.
• Geniet alle voordelen van aardgas.
Condensatieketel op aardgas
5
Condensatieketel op aardgas: de beste keuze
Is uw oude verwarmingsketel aan vervanging toe? Dan kunt u met een condensatieketel op aardgas tot 40 %
energie besparen. Een condensatieketel biedt een pasklare oplossing, zowel voor nieuwbouw als voor bestaande woningen.
Wat is een condensatieketel?
Een condensatieketel is een moderne hoogrenderende
verwarmingsketel die extra energie recupereert uit zijn
verbrandingsgassen. Daardoor is de condensatieketel
efficiënter dan de traditionele ketels. Zijn rendement ligt
gemiddeld elf procent hoger.
Installeert u een condensatieketel in combinatie met een
modulerende thermostaat en/of een weersafhankelijke
regeling, dan kunt u tot 40 procent energie besparen ten
opzichte van een oude klassieke ketel.
Welk toestel kiest u?
Win advies in bij uw aardgasinstallateur of surf naar de
‘Toestelkiezer’ van www.aardgas.be. Die webmodule begeleidt u bij uw keuze uit alle condensatieketels (HR TOP)
op aardgas.
Hoe werkt een condensatieketel?
Bij de verbranding van aardgas komt waterdamp vrij, die
nog veel warmte bevat. Het is precies díe warmte die een
condensatieketel recupereert en het hoge rendement
levert. In plaats van de nog warme verbrandingsgassen
(1) via de schoorsteen te laten ontsnappen, worden ze
afgekoeld via een warmtewisselaar.
Door diezelfde warmtewisselaar stroomt immers het
retourwater van de radiatoren of de
vloerverwarming, waarvan de temperatuur lager is dan 58 °C.
Daardoor gaat de in de rookgassen
aanwezige waterdamp condenseren
en neerslaan in de warmtewisselaar,
tot een vloeibare toestand. Bijgevolg
is de temperatuur van de rookgassen aanzienlijk lager. De teruggewonnen warmte (2) kan op haar beurt het
retourwater van de radiatoren voorverwarmen.
Hoe haalt u het hoogste rendement uit uw condensatieketel?
We helpen u graag op weg met enkele tips waarmee u
zoveel mogelijk rendement haalt uit uw condensatieketel:
• Isoleer uw dak, buitenmuren, vloer en ramen, evenals
de cv-leidingen in niet-verwarmde ruimten. In een
geïsoleerde woning kan er op lagere temperatuur
worden verwarmd.
• Kies het juiste ketelvermogen, afgestemd op
het volume van de te verwarmen ruimten en de
isolatiegraad van uw woning. Hou eventueel ook
rekening met uw warmwaterproductie. Hoe beter het
vermogen is afgestemd op uw specifieke situatie, hoe
efficiënter uw energiegebruik. Hoe groter het vermogen
van uw ketel, hoe duurder ook de aanschafprijs.
• Kies bij nieuwbouw of renovatie voor vloerverwarming
of voor LT- (Lage Temperatuuur) radiatoren. Zorg er
voor dat ze voldoende groot zijn zodat ze tijdens het
stookseizoen bij een permanente lage keteltemperatuur
toch nog voldoende warmte afgeven.
warmtewisselaar
(1)
verbrandingsgassen
(voornamelijk
waterdamp)
• Kies een modulerende condensatieketel met
weersafhankelijke regeling en/of met modulerende
thermostaat. Die past zijn vermogen traploos aan
volgens de vraag. De watertemperatuur in de ketel
schommelt dus in functie van de buitentemperatuur en/
of de instelling van uw thermostaat.
• Kies een slimme temperatuurregeling. Met een
programmeerbare kamerthermostaat en afzonderlijke
thermostaatkranen op uw radiatoren kunt u de
temperatuur in elke kamer optimaal regelen.
Temperatuurregeling
Het brein achter een zuinige verwarmingsinstallatie is een
goed regelsysteem. Dat zorgt ervoor dat uw condensatieketel steeds voldoende, maar geen overtollige warmte
produceert. Kamerthermostaat, thermostaatkranen en
weersafhankelijk gestuurde ketelregelaar slaan daarvoor de
handen in elkaar. Een goede temperatuurregeling betekent
zowel een besparing in energiekosten als een verbetering
van uw comfort.
Installatie van een
condensatieketel
Laat uw nieuwe ketel enkel door een specialist installeren.
Op www.lne.be vindt u een lijst van erkende technici, gerangschikt volgens postnummer. Kiest u voor een CERGAinstallateur, dan vindt u de lijst daarvan op www.aardgas.
be.
• Bij nieuwbouw stelt de plaatsing van een
condensatieketel geen probleem. In een bestaande
woning bekijkt u de mogelijkheden het best eerst met
een vakman.
• Voor de aan- en afvoerkanalen wordt de
condensatieketel verbonden met een speciale
concentrische dubbelwandige buis. De buitenste
opening dient om lucht aan te zuigen, de binnenste
buis om rookgassen af te voeren. Dat kan zowel via
een bestaande schouw als met een opening via dak of
buitenmuur.
Extra technische tip
Om optimaal te condenseren, moet de retourwatertemperatuur onder de 58 °C blijven. Dat kan met een
instelling van de keteltemperatuur van 65 °C of lager.
Bij een retourwatertemperatuur beneden 55 °C komt
een condensatieketel pas echt tot zijn recht.
Laat uw ketel dus goed afstellen. Kies een instelling die
ervoor zorgt dat de keteltemperatuur zo laag mogelijk is
en dat ze varieert in functie van de buitentemperatuur.
Ook door de circulatiepomp wat lager af te stellen, krijgt
het verwarmingswater meer tijd om zijn warmte af te
geven. Daardoor is het retourwater kouder en vergroot
de kans op condenseren.
uitstoot
via schoorsteen
2%
(2)
verwarming
radiatoren en convectors ...
warmterecuperatie
door condensatie
11 %
• Een condensatieketel vereist ook een afvoer voor het
condenswater. Dat mag via de gewone afvoerleiding
naar de riolering. Indien er geen riolering in de buurt is,
wordt een condensaatpomp geplaatst.
condensatieketel
6
Condensatieketel op aardgas
Condensatieketel op aardgas
7
Aandachtspunten bij de selectie van een nieuwe ketel
Is uw ketel al een dagje ouder? Dan doet u er goed
aan om die te vervangen door een condensatieketel
op aardgas. Condensatieketels vertonen een veel
beter energetisch rendement dan niet-condenserende
ketels. Ook in energiebesparing zijn ze een uitblinker.
Waarop moet u zoal letten bij de aanschaf van een
nieuwe ketel?
Wilt u fors besparen op uw energiefactuur, kies dan voor
een condensatieketel, dé prestatie-kampioen. Hij behaalt
een rendement van meer dan 100 % op de calorische
onderwaarde van het aardgas (zie kader). Zijn rendement
ligt zo’n 11 % hoger dan bij een gewone hoogrendementsketel.
Kies een ketel met modulerend
vermogen
Let op het elektriciteitsverbruik
van de circulatiepomp
Bij de meeste bestaande cv-ketels (ouder dan 5 jaar) werkt
de circulatiepomp dag en nacht. Met een verbruik van 300
tot 450 kWh per jaar, is ze veruit de belangrijkste ‘verborgen’ stroomverbruiker. Laat daarom de circulatiepomp sturen door een thermostaat met pompschakelaar, zodat ze
enkel werkt wanneer het nodig is. Op die manier bespaart
u al gauw 200 tot 250 kWh per jaar.
Nog beter is een ‘hoogefficiënte pomp’, kortweg HEP
genoemd. Dankzij de specifieke constructie en regeling
verbruikt ze ruim 60 % minder elektriciteit dan een standaard circulatiepomp.
8
Condensatieketel op aardgas
Open of gesloten ketel?
Afhankelijk van de beschikbare ruimte, kunt u kiezen voor
een vloermodel of een wandmodel.
Vraag eerst advies aan uw aardgasinstallateur over de
mogelijkheden in uw woning.
• Een vloerketel plaatst u, zoals de naam het al zegt, op
de grond. Hij neemt meer plaats in dan een wandketel
en heeft vaak ook een groter vermogen. Bij nieuwe
ketels zijn circulatiepomp en expansievat meestal
ingebouwd.
• Een open ketel heeft een schoorsteen nodig om
de verbrandingsgassen af te voeren. Elk open
aardgastoestel is voorzien van een afvoerbeveiliging om
terugslag van verbrandingsgassen te verhinderen. Voor
een goede werking van de ketel en voor de veiligheid,
is in de stookruimte een constante luchtaanvoer nodig.
Zorg dus voor luchtroosters die niet afsluitbaar en
voldoende groot zijn.
• Een wandketel hangt u gewoon tegen een muur,
zoals een warmwatertoestel. Het expansievat en de
circulatiepomp zijn meestal ingebouwd. Hij is heel
wat compacter en kan vandaag al grotere vermogens
aan, voldoende voor een grote woning. De meeste
wandketels hebben geen schoorsteen nodig. De
afvoer van verbrandingsgassen gebeurt dan via een
muurdoorvoer.
Ga voor een hoog rendement
Oude ketels kunnen enkel aan- en uitschakelen. Efficiënter zijn de tweetrapsketels, met twee vermogenstanden
(laag/hoog). Hedendaagse ketels hebben meestal een
modulerend vermogen. Dat wil zeggen dat ze zich traploos
aanpassen aan de warmtevraag. Is er weinig verwarming
nodig, dan werken ze op een laag pitje, tot op 20 à 30 %
van hun totaalvermogen. Komt er meer vraag naar warmte, dan steken ze automatisch een tandje bij. Ze werken
bijzonder zuinig in combinatie met een weersafhankelijke
regeling en thermostaatkranen.
Wand- of vloerketel?
• Een gesloten ketel heeft geen klassieke schoorsteen
nodig. Een doorvoer door de gevel of het dak volstaat.
Bij nieuwbouw of renovaties met bouwvergunning is de
plaatsing ervan streng gereglementeerd, onder meer om
rookhinder voor buren te voorkomen. De rookgasafvoer
en de aanvoer van verse lucht gebeuren langs hetzelfde
kanaal (concentrisch = buis in buis). De ruimte tussen
binnen- en buitenbuis dient voor de aanvoer van verse
buitenlucht. De binnenbuis dient voor de afvoer van
de verbrandingsgassen. Zo’n gesloten systeem is
zuiniger en veiliger omdat het zorgt voor een optimale
verbranding.
Weetje
Het ketelrendement wordt in België uitgedrukt t.o.v.
de calorische onderwaarde.
In de brander van de ketel worden aardgas en lucht
omgezet in rookgassen. De warmte die daarbij vrijkomt, noemt men de ‘calorische bovenwaarde’.
Vóór de jaren ‘80, toen er nog geen condensatieketels
op de markt waren, beschouwde men de warmte die
vrijkwam bij condensatie als ‘verloren’. Daarom heeft
men de ‘calorische bovenwaarde’ verminderd met de
condensatiewarmte en zo de ‘calorische onderwaarde’
gedefinieerd. Voor aardgas is de calorische onderwaarde ongeveer 11 % lager dan de bovenwaarde.
Condensatieketel op aardgas
9
Ketelonderhoud: proper en voordelig
Eén ketel voor verwarming én warm water
Met aardgas zit u goed. Vergeleken met andere fossiele
brandstoffen komt er bij verbranding beduidend
minder CO2 vrij en helemaal geen SO2 (dat zure regen
veroorzaakt). Er vormt zich ook geen roet. Dat is niet
alleen belangrijk voor het milieu en uw gezondheid, maar
ook voor het onderhoud van ketel en schoorsteen. Het
onderhoud van uw condensatieketel is een wettelijke
verplichting waar u zelf alle baat bij hebt.
In vele woningen levert de centrale verwarmingsketel
ook het sanitair warm water. Een condensatieketel die
zowel instaat voor verwarming als voor warm water is
een combiketel.
Waarom is een regelmatig nazicht
en onderhoud zo belangrijk?
Regelmatig nazicht en onderhoud van uw verwarmingsketel staan garant voor een jarenlang hoog rendement. Deze
kleine investering verlaagt uw energieverbruik met 3 tot
5 % en verlengt de levensduur van uw ketel.
Wanneer een onderhoudsbeurt?
Verwarmingsinstallaties op stookolie en vaste brandstof
vereisen een jaarlijkse onderhoudsbeurt. Aardgasketels
moet u slechts tweejaarlijks laten nakijken. De beste periode voor dit onderhoud loopt van het voorjaar tot en met
de zomer. Zo komt u op een koude winterdag nooit voor
verrassingen te staan.
Wie mag uw ketel onderhouden?
Laat uw ketel enkel onderhouden en afstellen door een
erkend technicus. Hij doet dat onder optimale voorwaarden van vakmanschap en veiligheid. Op de website van
de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en
energie (www.lne.be) vindt u een lijst van erkende technici,
gerangschikt volgens postnummer en bedrijf. Kiest u voor
een ‘Cerga-installateur, dan vindt u de lijst daarvan op
www.aardgas.be.
Neemt u vaak een bad, dan is het debiet belangrijk, terwijl
bij douches de temperatuur constant moet blijven. In de
keuken hebt u dan weer kleine hoeveelheden warm water
op hogere temperatuur nodig. Afhankelijk van de warmwaterbehoeften en het gewenste comfort kunt u kiezen voor
een toestel met geïntegreerde doorstromer en/of ingebouwde voorraadboiler.
Wat houdt zo’n onderhoud in?
De technicus voert ondermeer een rookgasanalyse uit met
rendementsmeting, zorgt voor ontstoffing en reiniging van
de luchtaanzuigopeningen, branderbedden en warmtewisselaar. Hij zal ook de druk checken en de trekkracht van de
schoorsteen controleren bij open toestellen.
Het onderhoud van een cv-ketel valt ten laste van de gebruiker. Bij huurwoningen is dat de huurder.
Vraag steeds attesten en factuur
Na elke onderhoudsbeurt zal de technicus u een reinigingsattest afleveren en een verbrandingsattest met de gemeten parameters van de rookgassen. Als huurder bezorgt
u hiervan een kopie aan de eigenaar. Bewaar steeds de
laatste twee attesten.
Periodiek onderhoud van uw
schoorsteen
Doorstromer
Doorstromers zijn het zuinigst. Een doorstromer verwarmt
pas water als u het nodig hebt. Het debiet, m.a.w. de hoeveelheid warm water die per minuut wordt aangemaakt,
hangt af van het vermogen. Als u op verschillende aftappunten tegelijk warm water wenst, kiest u beter voor een
krachtiger doorstromer met een hoger warmwaterdebiet.
Voorraadboiler
Boilers met een inhoud van 150 tot 200 liter zorgen voor
een groot debiet en een maximaal comfort. Bij dit systeem
stroomt het warme ketelwater door een ingebouwde
boilerspiraal en warmt het water op. Wanneer de temperatuur in de boiler te laag wordt, slaat de ketel aan en wordt
de hele watervoorraad weer opgewarmd tot de gewenste
temperatuur.
Combinatie doorstromer en kleine
voorraadboiler
Dankzij een combiketel met ingebouwde compacte boiler
van ongeveer 50 liter, tapt u bij een grotere vraag zowel
warm water van de doorstromer als van de boiler. Is de
boiler leeg, dan tapt u met een kleiner debiet, maar valt u
niet zonder warm water.
Zonneboiler
Sommige condensatieketels kunt u combineren met thermische zonnepanelen en een zonneboiler.
Zonnecollectoren zetten zonlicht om in warmte, waardoor
u gemiddeld tot 1 500 kWh per jaar bespaart. Een correct
afgestelde zonneboiler levert tot 50 % gratis energie voor
uw sanitair warm water. Als de opwarming door de zon
onvoldoende is, zorgt uw condensatieketel voor de nodige
bijverwarming.
Voor een doorsnee gezin van vier personen is een collectoroppervlakte nodig van ongeveer 4,2 m2.
Aardgas is de meest schone fossiele brandstof. De rookgassen zijn zuiverder dan die van andere brandstoffen en
bij normale verbranding ontstaat geen roet. Enkel open
aardgasketels hebben een schoorsteen nodig.
In Vlaanderen bent u verplicht om de schoorsteen te laten
vegen bij het tweejaarlijks onderhoud van uw aardgasketel. Voor dit periodiek onderhoud schakelt u een erkend
schoorsteenveger in.
Ook wanneer u overschakelt van stookolie op aardgas,
laat u eerst uw schoorsteen grondig reinigen.
10
Condensatieketel op aardgas
Condensatieketel op aardgas
11
Slimme besparingstips
Tips voor een hoger rendement
van uw verwarming
Hoe bespaart u op uw verwarmingsbudget, zonder comfort in te leveren? We zetten u graag op weg met enkele
nuttige tips. Sommige zijn zonder veel moeite te realiseren en geven onmiddellijk resultaat. Andere tips zorgen
ervoor dat u ook op langere termijn energie bespaart.
Kies het juiste ketelvermogen.
Een verwarmingsketel met een te groot vermogen is duurder en heeft een hoger energieverbruik. Voor de verwarming van een doorsnee nieuwe woning moet een ketel van
10 kW volstaan (sanitair warm water niet inbegrepen).
Installeer een modulerende kamerthermostaat
of weersafhankelijke regeling.
Tips om uw verwarmingskosten
te verlagen
Warme lucht stijgt, ook in uw woning. Isoleer dus in de
eerste plaats het dak of de zoldervloer.
Hij kan het ketelvermogen optimaal aanpassen aan de
warmtevraag.
De watertemperatuur van uw aardgasketel wordt dan
hoger of lager in functie van de warmtebehoefte of de buitentemperatuur. Dit noemt men glijdende of modulerende
ketelsturing.
Kies voor superisolerende beglazing.
Let op het energielabel van de circulatiepomp.
Hoogrendementsglas isoleert vijf tot zes maal beter dan
enkel glas en tot drie keer beter dan gewoon dubbel glas.
Kies voor een hoogefficiënte circulatiepomp met Energy+label. Door de elektronische regeling verbruikt ze tot 60 %
minder energie dan een standaard pomp.
Isoleer uw dak.
Vermijd vochtigheid.
Vermijd bij een condensatieketel zoveel
mogelijk mengpunten.
In een vochtig huis moet u meer stoken! Zorg voor voldoende ventilatie, zodat vochtige lucht wordt afgevoerd.
Om de rookgassen te laten condenseren, hebt u immers
water met een lage retourtemperatuur nodig. Mengpunten
tussen vertrekkend water en retourwater drijven de temperatuur op.
Sluit ramen en deuren als de verwarming
werkt.
Laat tijdens het stookseizoen geen deuren openstaan, ook
geen binnendeuren. Zet liever de verwarming lager dan
een raam te openen.
Hou bij (ver)bouwplannen rekening met een doordacht
leidingschema voor uw centrale verwarming. Hoe korter
het leidingcircuit, hoe minder warmteverliezen.
Hou convectors stofvrij.
Isoleer leidingen in niet-verwarmde ruimten.
Zet de verwarming lager voor het slapengaan.
Reinig regelmatig uw convectors met een stofzuiger, want
stof vermindert de warmteafgifte.
Zet de verwarming op nachtstand een uurtje voor u naar
bed gaat. Het huis koelt immers niet meteen af.
Gebruik tochtstrips.
Buisisolatie in niet-verwarmde ruimten zorgt ervoor dat de
leidingen van uw centrale verwarming en warm water bijna
80 % minder warmte verliezen. Ze is goedkoop en makkelijk zelf aan te brengen. Eén lopende meter buisisolatie
van 24 mm, doet uw jaarlijkse aardgasfactuur met 8,50
euro slinken.
U bespaart gemiddeld 7 % brandstof voor verwarming, of
zo’n 40 euro per jaar.
Zet de verwarming lager bij afwezigheid.
Gaat u het huis uit, zet de verwarming dan wat lager. Bij
lange afwezigheid kunt u de thermostaat op 6° C zetten.
Het huis blijft dan vorstvrij.
Stook niet of nauwelijks in weinig gebruikte
ruimtes.
Zet de thermostaatkraan op de laagste stand (✱). Zo houdt
u de kamer vorstvrij en bespaart u tot 20 euro per jaar.
Condensatieketel op aardgas
Maak kieren en spleten onder deuren dicht met tochtstrips.
Eén meter tochtstrip zorgt voor een besparing van ongeveer 10 euro per jaar.
Plaats isolatiefolie tussen buitenmuur en
radiator.
Breng radiatorfolie aan met de spiegelende zijde naar de
radiator toe. Die folie kan het rendement van de radiator
met 5 tot 10 % verhogen. Per m2 folie bespaart u ± 7 euro
per jaar.
Programmeer uw kamerthermostaat overdag bijvoorbeeld
op 20° C en ’s nachts op 16° C. Als u uw huis ’s nachts
te sterk laat afkoelen, is er ‘s morgens veel meer energie
nodig om het weer warm te krijgen.
Ontlucht regelmatig uw radiatoren.
Na zekere tijd kunnen uw radiatoren lucht bevatten en
worden ze niet volledig warm. Daarom ontlucht u ze het
best bij het begin van het stookseizoen. Zo verhoogt u het
rendement en bespaart u energie.
• Schakel eerst de kamerthermostaat uit zodat de ketel
niet in werking kan treden.
• Wacht minstens een uurtje om de luchtbellen naar
boven te laten trekken. Begin met de radiatoren die
zich op de laagste verdieping bevinden (ongeacht
waar de ketel staat) en eindig met de radiatoren op de
bovenverdieping.
• Draai met een ontluchtingssleutel het kraantje open dat
zich bovenaan elke radiator bevindt. Sluit het kraantje
wanneer er water uitstroomt.
• Vul eventueel water bij als de druk daalt. Overschrijd
nooit de maximumdruk die op de drukmeter in het rood
staat vermeld.
Moet u te vaak ontluchten, laat dan de oorzaak opsporen.
Beperk de lengte van uw cv-leidingen.
Het belemmert de warmteafgifte en u verspilt energie.
Plaats ook geen kast of zetel voor een radiator.
Stel de thermostaat overdag in op 20° i.p.v.
21° C.
12
Dek radiatoren en convectors nooit af.
Beperk het temperatuurverschil tussen dag- en
nachtstand.
Installeer thermostaatkranen.
Vervang de kranen van uw radiatoren door thermostaatkranen. Zo kunt u de temperatuur kamer per kamer regelen. Ze laten u toe rekening te houden met bijvoorbeeld
gratis zonnewarmte.
Opgelet: installeer geen thermostaatkranen in de ruimte
waar uw kamerthermostaat werd geplaatst.
Condensatieketel op aardgas
13
Klantenkantoren
Dit zijn de adressen van onze klantenkantoren, gerangschikt naar postcode:
• 1500 Halle, Louis Vanbeverenstraat 27
• 8630 Veurne, Ieperse Steenweg 1
• 1800 Vilvoorde, Toekomststraat 38
• 8800 Roeselare, Meensesteenweg 5
• 2018 Antwerpen, Appelmansstraat 12-14
• 8900 Ieper, Stationsstraat 39
• 2100 Antwerpen (Deurne), Merksemsesteenweg 233
• 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 62
• 2220 Heist-op-den-Berg, Boudewijnlaan 20
• 9100 Sint-Niklaas, Heistraat 88
• 2300 Turnhout, Koningin Elisabethlei 38
• 9160 Lokeren, Oud-Strijderslaan 3
• 2440 Geel, Dokter Van de Perrestraat 218
• 9300 Aalst, Dendermondsesteenweg 75A
• 2500 Lier, Kantstraat 6
• 2800 Mechelen, Elektriciteitstraat 70
• 2960 Brecht, Lessiusstraat 18
• 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 58
• 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 56
(Vanaf 25 september 2012: Industrielaan 2, 9320 Erembodegem)
• 9500 Geraardsbergen, Kaai 15
• 9600 Ronse, Zonnestraat 55
• 9800 Deinze, Gentpoortstraat 20
• 9900 Eeklo, Molenstraat 58
(Vanaf begin oktober 2012: Molenstraat 135 bus 2, 9900 Eeklo)
• 8400 Oostende, Hendrik Serruyslaan 66 - 68
• 8500 Kortrijk, President Kennedypark 12
Openingsuren
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 16 uur.
van 14 tot 18 uur.
van 8.30 tot 12 uur.
van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 16 uur.
van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 16 uur.
Voor meer info, surf naar www.eandis.be.
14
Condensatieketel op aardgas
Condensatieketel op aardgas
15
9010017-v1 - September 2012 - v.u. : Luc Desomer, Communicatie en Public affairs Eandis - Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle - Gedrukt op milieuvriendelijk papier
Nuttige contacten
16
• Algemeen nummer
Op dit nummer kunt u terecht voor :
- vragen over nieuwe aansluitingen
- verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en
vervangen van meters
- vragen over de opneming van meterstanden
- vragen over rationeel energiegebruik
- vragen over budgetmeters en de dienstverlening
van de sociale leverancier.
- melden van klachten
(bij voorkeur via www.eandis.be > Over Eandis >
Opmerkingen of klachten melden)
Het nummer is iedere werkdag bereikbaar van
8 uur tot 20 uur en op zaterdag van 9 uur tot 13 uur.
078 35 35 34
• Gasreuk
Dit nummer om een gasreuk te melden is altijd bereikbaar.
Oproepen worden prioritair behandeld.
0800 65 0 65
• Storingen en defecten
Op dit nummer kunt u terecht om storingen of
defecten op het elektriciteits- of aardgasnet te melden.
Het nummer is altijd bereikbaar.
078 35 35 00
• Spraak- en gehoorgestoorden
Spraak- en gehoorgestoorden kunnen gasreuk, storingen
en defecten melden via sms-codebericht naar
Meer info op www.eandis.be
• Defecte straatlampen - www.straatlampen.be
Een defecte straatlamp ? Geef de adresgegevens
van de paal door (via telefoon of website)
en het defect wordt zo snel mogelijk hersteld.
0800 6 35 35
• Ombudsdienst
De Ombudsdienst is iedere werkdag bereikbaar
van 8 uur tot 20 uur en op zaterdag van 9 uur tot 13 uur.
U kunt ook schrijven of mailen via de website:
- Ombudsdienst Eandis, Postbus 60, 9090 Melle
- www.eandis.be > Over Eandis > Ombudsdienst Eandis
0800 6 00 01
• Website
www.eandis.be
Condensatieketel op aardgas
0477 77 70 80
Download