Dia 1 - Morgenster.org

advertisement
.
De hemel verkondigt Gods eer
Astrologie, sterren en
sterrenbeelden in het
licht van de Bijbel
Waarzeggerij
Een gruwelijke zonde (Deut 18:10-12)
Voor Jood en heiden (Deut 18:12)
Occult, geschiedt m.b.v. boze geesten
(Lev 19:31, Hand 16:16).
Waarzeggerij
Methoden
•
•
•
•
Spiritisme (Lev 20:7, Deut 18:11)
Handlezen
Kaartleggen
Astrologie (Jes 47:13)
Astrologie
Waarzeggerij en karakteranalyse
m.b.v. de stand van de hemellichamen.
Astrologie
Vaak m.b.v. het sterrenbeeld, waar de
zon zich bevond tijdens iemands
geboorte.
Overdag is moeilijk te
zien in welk sterrenbeeld
de zon staat door de
heldere lucht of de
wolken.
1 januari 1982
Zonder blauwe lucht en
wolken zou je het goed
kunnen zien.
1 januari 1982
De zon staat tussen 19 december en 19 januari in het sterrenbeeld
Boogschutter.
Zonder blauwe lucht en
wolken zou je het goed
kunnen zien.
1 januari 1982
De zon staat tussen 19 december en 19 januari in het sterrenbeeld
Boogschutter.
Maar volgens astrologen staat de zon op 1 januari in het sterrenbeeld
Steenbok.
Astrologen gaan vaak uit van het sterrenbeeld waar de zon in stond ten tijde
van iemands geboorte. De volgende tabel toont aan dat er een fors verschil zit
tussen de door astrologen genoemde datums en de werkelijke waarden:
De plaats van de zon aan de sterrenhemel in de loop van het jaar.
Sterrenbeeld
Maagd
Weegschaal
Schorpioen
Slangendrager
Boogschutter
Steenbok
Waterman
Vissen
Ram
Stier
Tweeling
Kreeft
Leeuw
Werkelijkheid
17 sep - 31 okt
01 nov - 23 nov
24 nov - 29 nov
30 nov - 18 dec
19 dec - 19 jan
20 jan - 16 feb
17 feb - 11 mrt
12 mrt - 18 apr
19 apr - 14 mei
15 mei - 21 jun
22 jun - 20 jul
21 jul
- 10 aug
11 aug - 16 sep
Volgens astrologie
23 aug - 22 sep
23 sep - 22 okt
23 okt - 22 nov
23 nov
22 dec
21 jan
21 feb
21 mrt
21 apr
21 mei
21 jun
23 jul
-
21 dec
20 jan
20 feb
20 mrt
20 apr
20 mei
20 jun
22 jul
22 aug
Voorbeeld. Iemand die op 1 maart 2000 geboren is, is volgens astrologen een
Vis.
In werkelijkheid stond de zon toen in het sterrenbeeld Waterman:
De plaats van de zon aan de sterrenhemel in de loop van het jaar.
Sterrenbeeld
Maagd
Weegschaal
Schorpioen
Slangendrager
Boogschutter
Steenbok
Waterman
Vissen
Ram
Stier
Tweeling
Kreeft
Leeuw
Werkelijkheid
17 sep - 31 okt
01 nov - 23 nov
24 nov - 29 nov
30 nov - 18 dec
19 dec - 19 jan
20 jan - 16 feb
17 feb - 11 mrt
12 mrt - 18 apr
19 apr - 14 mei
15 mei - 21 jun
22 jun - 20 jul
21 jul
- 10 aug
11 aug - 16 sep
Volgens astrologie
23 aug - 22 sep
23 sep - 22 okt
23 okt - 22 nov
23 nov
22 dec
21 jan
21 feb
21 mrt
21 apr
21 mei
21 jun
23 jul
-
21 dec
20 jan
20 feb
20 mrt
20 apr
20 mei
20 jun
22 jul
22 aug
Astrologen hebben de hemel niet conform de sterrenbeelden van de tekens
van de dierenriem ingedeeld maar in 12 even grote vakken. Dit toont aan
dat deze vorm van waarzeggerij niet gebeurt m.b.v. de sterrenbeelden.
De plaats van de zon aan de sterrenhemel in de loop van het jaar.
Sterrenbeeld
Maagd
Weegschaal
Schorpioen
Slangendrager
Boogschutter
Steenbok
Waterman
Vissen
Ram
Stier
Tweeling
Kreeft
Leeuw
Werkelijkheid
17 sep - 31 okt
01 nov - 23 nov
24 nov - 29 nov
30 nov - 18 dec
19 dec - 19 jan
20 jan - 16 feb
17 feb - 11 mrt
12 mrt - 18 apr
19 apr - 14 mei
15 mei - 21 jun
22 jun - 20 jul
21 jul
- 10 aug
11 aug - 16 sep
Volgens astrologie
23 aug - 22 sep
23 sep - 22 okt
23 okt - 22 nov
23 nov
22 dec
21 jan
21 feb
21 mrt
21 apr
21 mei
21 jun
23 jul
-
21 dec
20 jan
20 feb
20 mrt
20 apr
20 mei
20 jun
22 jul
22 aug
Conclusie
Astrologie stelt sterrenbeelden ten
onrechte in een kwaad daglicht.
Waarschuwingen
Lees of trek geen horoscoop, ook niet
voor de lol.
Voor je het weet, ben je occult belast.
Het aanbidden van zon, maan of
sterren(beelden) is afgoderij en
verboden
(Deuteronomium 17:3, Sefanja 1:5).
Sterren(beelden) in de Bijbel
God roept sterren bij hun naam:
Hij bepaalt het getal der sterren, Hij roept ze alle bij
name (Psalm 147:4).
Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles
geschapen? Hij, die het heer daarvan in groten getale
uitleidt en elk daarvan bij name roept ... (Jesaja 40:26).
Sterren(beelden) in de Bijbel
God noemt ook sterrenbeelden bij hun
naam:
Kunt gij de banden der Pleiaden binden, of de boeien
van de Orion slaken? (Job 38:31)
Doet gij de tekens van de Dierenriem te rechter tijd
opgaan, en bestuurt gij de (Grote) Beer met zijn
jongen? (Job 38:32).
Sterren(beelden) in de Bijbel
God wordt geroemd als Schepper van
sterrenbeelden:
Hij, die Pleiaden en Orion heeft gemaakt (Amos 5:8).
Die de Grote Beer de Orion schiep, de Pleiaden en het
Zuiderkruis (Job 9:9, PCV).
Door Zijn Geest heeft Hij de hemelen versierd; Zijn
hand heeft de langwemelende Slang geschapen
(Job 26:13, SV).
Sterren(beelden) in de Bijbel
Sterrenbeelden zijn dus geen occulte
verzinsels van mensen, anders zou God zich
er niet op beroemen!
Sterren(beelden) in de Bijbel
Een tekst uit het Nieuwe Testament:
Na drie maanden nu zeilden wij uit met een schip uit
Alexandrië, dat op het eiland overwinterd had, en de
Dioskuren als kenteken voerde (Handelingen 28:11).
(Dioskuren = Tweeling)
Sterren(beelden) in de Bijbel
De hemel verkondigt Gods eer:
1 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel
verkondigt het werk zijner handen;
2 de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht
predikt kennis aan de nacht.
3 Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem
wordt niet vernomen:
4 toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun
taal tot aan het einde der wereld. (Psalm 19)
De hemel verkondigt Gods eer
Grote Beer
<= Poolster
De hemel verkondigt Gods eer
Grote Beer
De hemel verkondigt Gods eer
Stier
De hemel verkondigt Gods eer
Pleiaden
Stier
De hemel verkondigt Gods eer
Orion
De hemel verkondigt Gods eer
Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de
sterren, die Gij bereid hebt: Wat is de mens, dat Gij aan hem denkt,
en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?
(Psalm 8:3-4)
Maan
De hemel verkondigt Gods eer
Hij hangt de aarde op aan het niet (Job 26:7).
Aarde
De hemel verkondigt Gods eer
Saturnus
De hemel verkondigt Gods eer
Paardenkopnevel
De hemel verkondigt Gods eer
Melkweg
De hemel verkondigt Gods eer
Coma Cluster
De hemel verkondigt Gods eer
God is groot als Schepper
Helixnevel
De hemel verkondigt nog meer
Paulus zegt dat het evangelie verkondigd is en
verwijst daarbij naar Psalm 19:
16 Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor
gegeven ...
17 Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het
woord van Christus.
18 Maar ik vraag: hebben zij het dan niet gehoord? Zeer
zeker: Over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan en tot
de einden der wereld hun woorden (Romeinen 10:16-18).
De hemel verkondigt nog meer
Bij de schepping is dit al aangeduid:
En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des
hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen
den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden,
en tot dagen en jaren! (Genesis 1:14, SV)
De lichten dienen dus niet alleen om de klok aan te geven
en de kalender, maar ook als tekenen. Ze beelden iets uit.
De hemel verkondigt nog meer
De wijzen uit het Oosten, die de Heer Jezus
bezochten na zijn geboorte, wisten dit nog:
1 Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de
dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten
kwamen te Jeruzalem,
2 en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren
is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en
wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen.
(Matteüs 2:1-2)
De boodschap van de sterren.
Welke sterrenbeelden?
•
Orion
•
Grote Beer
•
Pleiaden
•
Slang
•
De tekens van de dierenriem
•
...
De boodschap van de sterren.
Welke sterrenbeelden?
NBG:
tekens van de dierenriem
Hebreeuws: ‫( םזרות‬Job 38:31)
SV:
Mazzaroth
NBV:
dierenriem
Green: constellations
Strong: de 12 tekens van de Dierenriem en hun 36 verbonden
constellaties.
Vroeger waren er 48 sterrenbeelden,
na de middeleeuwen zijn er 40 toegevoegd.
De boodschap van de sterren.
Helaas zijn in de loop der eeuwen sommige sterrenbeelden verbasterd
en veranderd.
Toch is er nog een heleboel bewaard gebleven dat vertelt over Gods
heilsplan, als je kijkt naar namen van sterren en sterrenbeelden.
We volgen nu het pad van de zon door de dierenriem (de ecliptica) in
de loop van een jaar.
Soms bekijken we ook enige van de bijbehorende sterrenbeelden, ook
wel decaden genoemd.
We beginnen bij de Maagd, dat spreekt over de geboorte van Christus,
en eindigen bij de Leeuw, die spreekt over zijn koningschap.
De boodschap van de sterren.
Een sfinks is een leeuw met een
vrouwenhoofd.
Dit geeft het begin en eind van de
dierenriem aan.
In de zodiac (hemelkaart) van het
Egyptische Esna wordt dit
aangegeven, daar staat de sfinks
tussen de Leeuw en de Maagd
afgebeeld.
Virgo = maagd
Sterrenbeelden hebben allemaal een Latijnse naam.
De volgorde van helderheid van de helderste sterren wordt
aangegeven met een Griekse letter
α is de helderste ster, β de één na helderste, enz.
Griekse alfabet: α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω
De Maagd is het eerste teken van de dierenriem
α Spica, Azimach = korenaar
Het zaad van de korenaar verwijst naar het Zaad der vrouw. Tegen
de slang werd daarover gezegd: Dit zal u de kop vermorzelen, en
gij zult het de hiel vermorzelen (Genesis 3:15).
De Maagd is het eerste teken van de dierenriem
Het Zaad der vrouw komt uit een maagd:
Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal
Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons
(Matteüs 1:23)
De Maagd is het eerste teken van de dierenriem
Uitspruitende tak = de Spruit
Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik aan David
een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als Koning regeren
en verstandig handelen ... (Jeremia 23:5)
Moderne naam: Coma Berenices = haar van Berenice,
zij was de vrouw van Farao Ptolemeüs.
Ze beloofde haar haar aan Venus te wijden, als haar man van een veldtocht (in
243 voor Chr.) tegen Syrië behouden zou terugkeren. Hij kwam veilig terug en
haar lokken werd opgehangen in een tempel van Venus.
Maar daar werd het gestolen. Toen werd door de hof-sterrenkundige Conon
gezegd dat Venus het haar aan de hemel had opgehangen als sterrenbeeld.
Zodiac Denderah
Moderne naam: Coma Berenices = haar van Berenice.
Oude naam: Kamah ‫ = כםח‬Verlangde. Dit wijst naar het verlangde Zaad der
vrouw, de Verlosser van zonde en dood.
Het teken van de
Messias
Dr. Werner Papke
De ster van Bethlehem
2000 jaar geleden passeerde het sterrenbeeld Coma iedere dag het zenit van
Bethlehem. Het was dus zeer waarschijnlijk dat in dit sterrenbeeld de ster van
Bethlehem verscheen.
De Weegschaal is het tweede
teken van de dierenriem
De Weegschaal is het tweede
teken van de dierenriem
Voor ons allemaal geldt vanwege onze zonden:
U bent in de weegschaal gewogen en te licht bevonden (Daniël 5:27).
De Weegschaal is het tweede
teken van de dierenriem
Het oordeel over de zonde is namelijk de dood, lichamelijk en geestelijk:
... maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult u niet
eten, want op de dag, dat u daarvan eet, zult u zeker sterven (Genesis 2:17)
Het loon van de zonde is de dood (Romeinen 6:23).
U was dood door uw overtredingen en zonden (Efeze 2:1).
De Weegschaal is het tweede
teken van de dierenriem
Wij kunnen de losprijs voor eeuwig leven niet betalen:
Niemand kan ooit een broeder loskopen, noch God zijn losprijs betalen, (te
hoog immers is de prijs voor hun leven, en voor altoos ontoereikend) dat hij
voor immer zou voortleven, de groeve niet zou zien (Psalm 49:7-9).
Toch is de Weegschaal in rust.
De Weegschaal is het tweede
teken van de dierenriem
De Enige die ons kan vrijkopen is het verlangde Zaad der vrouw:
Weet, dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, bent vrijgekocht van
uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het
kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam
(1 Petrus 1:18-19).
Helderste sterrenbeeld aan het zuidelijk hafrond.
Die de Grote Beer de Orion schiep, de Pleiaden en het Zuiderkruis
(Job 9:9, PCV).
Australië
Nieuw Zeeland
Helderste sterrenbeeld aan het zuidelijk hafrond.
Diverse landen hebben dit sterrenbeeld in hun vlag opgenomen.
Helderste sterrenbeeld aan het zuidelijk hafrond.
In de nacht na de kruisiging straalde dit sterrenbeeld in Jeruzalem vlak boven
de horizon.
In de loop der eeuwen is het verder gaan zakken en nu is het daar niet meer
te zien.
Het Zuiderkruis bevindt zich in de Melkweg.
In dit sterrenbeeld is een donkere plek, de Kolenzak, waarin de Melkweg niet
te zien is.
Het Zuiderkruis bevindt zich in de Melkweg.
In dit sterrenbeeld is een donkere plek, de Kolenzak, waarin de Melkweg niet
te zien is.
Dit verwijst naar de zonden die Christus droeg in de 3 uren van duisternis.
De kroon spreekt van de heerschappij
Aan de mens was de heerschappij over de aarde toegewezen (Genesis 1:28).
De kroon spreekt van de heerschappij
Aan de mens was de heerschappij over de aarde toegewezen (Genesis 1:28).
Door de zondeval verkreeg satan de heerschappij (Lukas 4:6, 2 Korinte 4:4)
Hier worstelt de Slangendrager met de Slang om de Kroon.
Hier worstelt de Slangendrager met de Slang om de Kroon.
Dit beeldt de strijd uit tussen het Zaad der vrouw (Christus) en de slang (satan):
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar
zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen (Gen 3:15).
De Schorpioen is het derde
teken van de dierenriem
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar
zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen (Gen 3:15).
Dit vinden we terug in de strijd tussen de Slangendrager en de Schorpioen
De Slangendrager trapt met zijn
ene voet op de kop van de
Schorpioen,
terwijl de Schorpioen tracht te
steken in de hiel van de
Slangendrager.
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar
zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen (Gen 3:15).
Dit vinden we terug in de strijd tussen de Slangendrager en de Schorpioen
De Slangendrager trapt met zijn
ene voet op de kop van de
Schorpioen,
terwijl de Schorpioen tracht te
steken in de hiel van de
Slangendrager.
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar
zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen (Gen 3:15).
Hier vinden we de strijd nog completer uitgebeeld.
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar
zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen (Gen 3:15).
Hier vinden we de strijd nog completer uitgebeeld.
De Boogschutter
is het vierde
teken van de
dierenriem
De Boogschutter schiet zijn pijl op de Schorpioen
De Boogschutter schiet zijn pijl op de Schorpioen
De Boogschutter is een beeld van de Overwinnaar.
En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd
een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen
(Openbaring 6:2).
De Boogschutter schiet zijn pijl op de Schorpioen
De strijd om de kroon eindigt dus met de overwinning van het Zaad der vrouw
op de satan.
Voor de onttroning van de satan was echter een uniek offer nodig.
Samenvatting eerste 4 tekens van de dierenriem
De Maagd beeldt het verlangde
Zaad der vrouw uit, geboren uit
een maagd.
De Weegschaal beeldt het
oordeel over de zonden uit.
Ik zal vijandschap zetten tussen u ... en haar Zaad.
De Slangendrager en
de Schorpioen beelden
de strijd tussen het
Zaad der vrouw en de
Slang (= satan) uit.
Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.
De Boogschutter beeldt de
overwinning van het Zaad der
vrouw (= Christus) op de satan uit.
De Steenbok is het
vijfde teken van de
dierenriem
De Steenbok zakt door zijn voorpoten heen, als een stervende bok.
De Steenbok is het beeld van Christus als zondoffer (Leviticus 4:23).
Omdat nu de kinderen
aan bloed en vlees
deel hebben, heeft ook
Hij op gelijke wijze
daaraan deel
gekregen, opdat Hij
door zijn dood hem, die
de macht over de dood
had, de duivel, zou
onttronen
(Hebreeën 2:14).
De Steenbok heeft een levendige vissenstaart. Dat vinden we nog terug in de
Engelse naam Seagoat.
De vis is een symbool van opstanding uit de dood (Markus 1:17). De vissenstaart geeft aan dat het verlangde Zaad der vrouw, Christus, uit de dood zou
opstaan.
De Waterman is het
zesde teken van de
dierenriem
Onder de Waterman
bevindt zich de
Zuidervis
De Waterman is het
zesde teken van de
dierenriem
Onder de Waterman
bevindt zich de
Zuidervis
De Waterman schenkt water uit een vat.
α Sadal Melik = Geluk van de koning.
Het water is het levende Water, de Heilige Geest:
Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge;
Ik zal mijn Geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen
(Jesaja 44:3).
De Waterman schenkt water uit een vat.
α Sadal Melik = Geluk van de koning.
De Waterman beeldt de Heer Jezus uit die de Heilige Geest uitgiet,
Jezus riep: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke ! ...
Dit zei Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen
zouden (Johannes 7:37,39).
α Fomalhaut = bek van de vis
Het water stroomt in de bek van de vis, de Zuidervis drinkt het water!
De Zuidervis beeldt degenen uit die de Heilige Geest drinken.
Jezus riep: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke ! ...
Dit zei Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen
zouden (Johannes 7:37,39).
De Zuidervis drinkt het water met zijn kop naar links.
Daarom zwemt de Ichtus-vis ook naar links.
De Zuidervis beeldt degenen uit die de Heilige Geest drinken.
Jezus riep: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke ! ...
Dit zei Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen
zouden (Johannes 7:37,39).
De Vissen is
het zevende
teken van de
dierenriem
De Vissen beelden dus de gelovigen uit: zij die gedronken hebben van het
Levende Water en nu eeuwig leven hebben. Ze zijn opgestaan uit de dood.
En Jezus zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal maken, dat gij vissers van
mensen wordt (Markus 1:17).
maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst
krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden
tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven (Johannes 4:14).
De Vissen beelden dus de gelovigen uit: zij die gedronken hebben van het
Levende Water en nu eeuwig leven hebben.
α Alrisha = de Band
De Vissen zijn door een band aan elkaar verbonden. De ster bevindt zich in de
nek van het Zeemonster. Dit spreekt van de bedreiging door satan c.s.
De Ram is het
achtste teken
van de
dierenriem
De Ram was het schuldoffer dat gebracht moest worden (Leviticus 5:15, 6:5).
Het is een type van Christus die voor ons het schuldoffer geworden is:
Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen
zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn
hand voortgang hebben (Jesaja 53:10).
De Ram was het schuldoffer dat gebracht moest worden (Leviticus 5:15, 6:5).
α Hamal = Lam.
Dit spreekt van Christus als het Lam van God:
En toen hij Jezus zag gaan, zeide hij: Zie, het lam Gods! (Johannes 1:36)
Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en
de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof (Openb 5:12).
Onder de Ram en de Vissen bevindt zich het Zeemonster.
Dat is een beeld van de grote wereldrijken, die de gelovigen bedreigen en
onderdrukken:
en vier grote dieren stegen uit de zee op, het ene verschillend van het andere
(Daniël 7:3).
En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen
(Openbaring 13:1).
Onder de Ram en de Vissen bevindt zich het Zeemonster.
Dat is een beeld van de grote wereldrijken, die de gelovigen bedreigen en
onderdrukken. Maar de Ram (het Lam) zal de gelovigen bevrijden:
Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen
(want Hij is de Heer der heren en de Koning der koningen) en zij, die met Hem
zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen (Openbaring 17:14).
Onder de Ram en de Vissen bevindt zich het Zeemonster.
Jesaja verwoordt de strijd met het zeemonster zo:
Te dien dage zal de HERE met zijn fel, groot en sterk zwaard bezoeking
brengen over de Leviatan, de snelle slang, over de Leviatan, de kronkelende
slang, en Hij zal het monster in de zee doden. (Jesaja 26:21-27:1)
Deze monsters vinden we ook terug in de sterrenbeelden Waterslang, Slang en
Zeemonster.
Samenvatting tweede 4 tekens van de dierenriem
De Steenbok beeldt Christus
uit als zondoffer, die ook weer
uit de dood is opgestaan.
De Vissen hebben gedronken van het
levende water en hebben eeuwig leven.
De Waterman beeldt Christus
uit, die de Heilige Geest uitstort.
Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke.
De Ram is het Lam van God dat de
zonde der wereld wegneemt.
De Stier is het
negende teken
van de
dierenriem
De Stier staat vaak afgebeeld als een aanstormende stier.
De Stier is als zondoffer voor het volk en de hogepriester ook een type van de
Heer Jezus (Leviticus 4, 16:6, Hebreeën 9:12).
De Stier is ook een beeld van God, die zijn volk beschermt en bevrijdt:
God, die hem uitleidde uit Egypte, is hem als de hoornen van de wilde stier.
Volken, die zijn vijanden zijn, verslinde hij, en hun beenderen vermorzele hij
(Numeri 24:8).
Pleiaden
In de nek van de Stier bevindt zich de sterrenhoop Pleiaden, ook wel
Zevengesternte genoemd (Amos 5:8, SV). Het Zevengesternte stelt de
gemeente voor met haar engelen:
... de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de kandelaren
zijn de zeven gemeenten (Openbaring 1:20).
Pleiaden
De Stier is een aanstormende Stier.
De Stier met de Pleiaden is een beeld van de komende terugkomst van de Heer
Jezus:
En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem (Zacharia 14:5).
Pleiaden
De Stier is een aanstormende Stier.
De Stier met de Pleiaden is een beeld van de komende terugkomst van de Heer
Jezus:
Henoch: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen
gericht te houden en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken,
die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze
zondaars tegen Hem gesproken hebben (Judas 1:14,15).
Onder de Stier bevindt zich de Orion met een knots in zijn hand en een zwaard
aan zijn gordel:
Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw
bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots ... (Psalm 2:8-9).
κ Saiph = Zwaard
Te vuur en te zwaard zal de HERE gericht oefenen over al wat leeft, en de door
de HERE verslagenen zullen talrijk zijn (Jesaja 66:16).
Vanuit de voet van de Orion ontspringt de rivier Eridanus, die stroomt naar het
Zeemonster en vervolgens in de diepte.
Vanuit de voet van de Orion ontspringt de rivier Eridanus, die stroomt naar het
Zeemonster en vervolgens in de diepte.
In de Griekse mythologie is het de oordeelsrivier, waar Phaethon in terecht kwam,
nadat hij de wereld met zijn zonnewagen had verschroeid na een roekeloze rit.
In de Bijbel wordt ook gesproken over een
oordeelsrivier:
en een stroom van vuur welde op en vloeide
voor hem uit; duizendmaal duizenden dienden
hem en tienduizend maal tienduizenden
stonden voor hem. Het gerechtshof zette zich
neer en de boeken werden geopend
(Daniël 7:10).
Vanuit de voet van de Orion ontspringt de rivier Eridanus, die stroomt naar het
Zeemonster en vervolgens in de diepte.
In de Griekse mythologie is het de oordeelsrivier, waar Phaethon in terecht kwam,
nadat hij de wereld met zijn zonnewagen had verschroeid na een roekeloze rit.
In de Bijbel wordt ook gesproken over een
oordeelsrivier:
en een stroom van vuur welde op en vloeide
voor hem uit; duizendmaal duizenden dienden
hem en tienduizend maal tienduizenden
stonden voor hem. Het gerechtshof zette zich
neer en de boeken werden geopend
(Daniël 7:10).
Toen keek ik toe vanwege het geluid der grote
woorden welke de horen sprak; terwijl ik bleef
toekijken, werd het dier gedood, zijn lichaam
werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand
van het vuur. (Daniël 7:11)
Vanuit de voet van de Orion ontspringt de rivier Eridanus, die stroomt naar het
Zeemonster en vervolgens in de diepte.
In de Griekse mythologie is het de oordeelsrivier, waar Phaethon in terecht kwam,
nadat hij de wereld met zijn zonnewagen had verschroeid na een roekeloze rit.
De oordeelsrivier loopt van de voet van Orion naar het Zeemonster en dan naar
de diepte.
De oordeelsrivier loopt van de voet van Orion naar het Zeemonster en dan naar
de diepte.
De Tweeling is het tiende teken van de
dierenriem.
α = Castor
β = Pollux
De Tweeling is het tiende teken van de
dierenriem.
α = Castor
β = Pollux
Castor en Pollux zijn de Tweeling, de
Dioskuren uit de Griekse mythologie.
Castor stierf, maar Pollux was
onsterfelijk.
Toch
staan ze verenigd aan de hemel.
De Tweeling is het tiende teken van de
dierenriem.
α = Castor
β = Pollux
Castor en Pollux zijn de Tweeling, de
Dioskuren uit de Griekse mythologie.
Castor stierf, maar Pollux was
onsterfelijk.
Toch
staan ze verenigd aan de hemel.
De Dioskuren was het teken van het schip dat Paulus van Malta naar Rome voer:
Na drie maanden nu zeilden wij uit met een schip uit Alexandrië, dat op het eiland
overwinterd had, en de Dioskuren als kenteken voerde (Hand. 28:11).
De Tweeling is het tiende teken van de
dierenriem.
α = Castor
β = Pollux
De Tweeling beeldt uit dat Degene, die
de eerste keer zou komen om te
sterven, dezelfde is als Degene die de
tweede keer komt om te heersen.
Castor en Pollux (Hand 28:11, SV)
Castor:
Pollux:
Stierf
Onsterfelijk
Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden (Openb 1:18).
De Tweeling is het tiende teken van de
dierenriem.
α = Castor
β = Pollux
De Tweeling beeldt uit dat Degene, die
de eerste keer zou komen om te
sterven, dezelfde is als Degene die de
tweede keer komt om te heersen.
Esau en Jakob (Genesis 25)
Esau:
Jakob:
Rood (beeld van de zonde)
Verkreeg het eersteboorterecht
Zou sterven (Gen 25:32)
Een voorvader van Christus
Werd aan de hiel gepakt
(Christus werd aan de hiel
gewond)
De Tweeling is het tiende teken van de
dierenriem.
α = Castor
β = Pollux
De Tweeling beeldt uit dat Degene, die
de eerste keer zou komen om te
sterven, dezelfde is als Degene die de
tweede keer komt om te heersen.
Zerach en Peres (Genesis 38)
Zerach:
Peres: (= breker)
Rode draad om de hand
(beeld van de zonde)
Een voorvader van Christus
Peres is een titel van Christus:
De doorbreker trekt voor hen op; zij
breken door en trekken door de poort
en gaan daardoor uit; en hun koning
trekt voor hen uit, en de HERE aan
hun spits (Micha 2:13).
De Tweeling is het tiende teken van de
dierenriem.
α = Castor
β = Pollux
De Tweeling beeldt uit dat Degene, die
de eerste keer zou komen om te
sterven, dezelfde is als Degene die de
tweede keer komt om te heersen.
Thomas (Ar) = Didymus (Gr) = Tweeling
Johannes 11:16
Johannes 20:24,28
Tomas dan, genaamd Tweeling,
zei tot zijn medediscipelen:
Laten wij ook gaan om met
Hem te sterven.
En Tomas, een der twaalven,
genaamd Tweeling ... antwoordde en
zeide tot Hem: Mijn Heer en mijn God!
Dit sterrenbeeld wordt tegenwoordig Voerman genoemd.
Dit sterrenbeeld wordt tegenwoordig Voerman genoemd. Maar Herder zou een
betere naam zijn, als je kijkt naar de namen van de sterren:
α Capella = Geit
δ Prijipati = Schepper
ε Maaz = Bok
ζ Sadatoni = 2 geitjes
De sterren ε, ζ en η worden ook wel de Haedi genoemd: de kinderen
Jezus zegt: Ik ben de goede herder ... (Johannes 10:14)
Dit sterrenbeeld wordt tegenwoordig Voerman genoemd. Maar Herder zou een
betere naam zijn, als je kijkt naar de namen van de sterren:
α Capella = Geit
δ Prijipati = Schepper
ε Maaz = Bok
ζ Sadatoni = 2 geitjes
De sterren ε, ζ en η worden ook wel de Haedi genoemd: de kinderen
Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen
en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden (Jes 40:11).
De Kreeft is het elfde teken
van de dierenriem
De Kreeft is ook niet de oorspronkelijke betekenis van dit sterrenbeeld.
γ Asellus Borealis = Noorderlijke ezel
δ Asellus Australis = Zuiderlijke ezel
M42 Preasepe
= Kribbe, Stal
De Kreeft is ook niet de oorspronkelijke betekenis van dit sterrenbeeld.
γ Asellus Borealis = Noorderlijke ezel
δ Asellus Australis = Zuiderlijke ezel
M42 Preasepe
= Kribbe, Stal
De namen van sterren geven aan dat het hier gaat om een stal of schaapskooi.
In elk geval om een veilige schuiplaats voor de gelovigen.
De Kreeft => de Stal
Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden
der weide. Het zal er gonzen van mensen (Micha 2:12).
Jezus zei: ... Ik ben de deur der schapen ... als iemand door Mij binnenkomt, zal
hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden (Joh 10:9).
De Grote Beer staat afgebeeld met een veel te grote staart.
Dit toont aan dat de Beer niet de oorspronkelijke naam van dit sterrenbeeld is;
geen enkele beer heeft immers zo’n grote staart.
De Grote Beer wordt in verschillende vertalingen van Job 9:9 anders vertaald:
de Beer (NBG - 1951)
de Grote Beer (NBV - 2004)
den Wagen (SV - 1619)
den Wagen (LU - 1648)
De naam Wagen uit de 17e eeuw duidt op een relatie met het sterrenbeeld
Voerman, dat echter de Herder voorstelt.
In Job 38:32 wordt nog iets toegevoegd:
de Beer met zijn jongen (NBG)
de Grote Beer met haar jongen (NBV)
den Wagen met zijn kinderen (SV)
den Wagen met zijne kinderen (LU)
In het sterrenbeeld Herder (was Voerman) komen inderdaad kinderen of jonge
geitjes voor. De Grote Beer is dan de Grote Kudde, die bij de Herder hoort.
De Grote Kudde is dus de goede naam. Hiervan vinden we nog iets terug in
namen van sterren. De helderste ster is overigens niet α, maar ε:
ε Alioth = geit
θ Al Haud = de poel, vijver
De sterren ι, κ, λ, μ, ν en ξ heten allemaal naar sprongen van gazellen.
De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige
weiden; Hij voert mij aan rustige wateren (Psalm 23:1-2).
De Grote Kudde is dus de goede naam. Hiervan vinden we nog iets terug in
namen van sterren. De helderste ster is overigens niet α, maar ε:
ε Alioth = geit
θ Al Haud = de poel, vijver
De sterren ι, κ, λ, μ, ν en ξ heten allemaal naar sprongen van gazellen.
Het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar
waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen
(Openbaring 7:17).
De Grote Kudde is dus de goede naam. Hiervan vinden we nog iets terug in
namen van sterren. De helderste ster is overigens niet α, maar ε:
ε Alioth = geit
θ Al Haud = de poel, vijver
De sterren ι, κ, λ, μ, ν en ξ heten allemaal naar sprongen van gazellen.
Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er
zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren
uit de stal (Maleachi 4:2).
De Leeuw is het laatste teken van de dierenriem.
α Regulus = Prins
Christus is de Leeuw uit de stam Juda (Openbaring 5:5)
Een leeuwewelp is Juda ... hij kromt zich, legt zich neder als een leeuw ... en
hem zullen de volken gehoorzaam zijn (Genesis 49:9-10).
de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen (Openb 5:5).
De Leeuw is het laatste teken van de dierenriem.
α Regulus = Prins (vroeger: Rex = Koning)
De Leeuw beeldt het uiteindelijke koningschap van het Zaad der vrouw uit:
Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en aan zijn
Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden (Openb 11:15).
De Waterslang bevindt zich onder de Leeuw en de Maagd.
Hydra was een veelkoppig monster uit de Griekse mythologie met één
onsterfelijke kop.
En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op
zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering ... en ik zag
een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas
(Openbaring 13:1,3).
Op de Waterslang bevindt zich de Beker.
Dit is de beker van Gods toorn:
Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd
of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap,
die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd
worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het
Lam (Openbaring 14:9-10).
Op de Waterslang bevindt zich de Beker.
Dit is de beker van Gods toorn:
Zeg dan tot hen: Zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Drinkt,
wordt dronken, spuwt, valt neer om niet weer op te staan, ten gevolge van het
zwaard, dat Ik onder u zend! Als zij weigeren de beker uit uw hand te nemen om
te drinken, zeg dan tot hen: Zo zegt de HERE der heerscharen: Drinken zult gij
(Jeremia 25:27-28).
Op de Waterslang bevindt zich de Raaf, die pikt in de Waterslang.
En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zei tot alle
vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote
maaltijd Gods, om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over
duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die
daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten
(Openbaring 19:17-18).
Uiteindelijk vermorzelt de Leeuw de kop van de Waterslang (satan) en gaat de
profetie van het begin helemaal in vervulling - de cirkel is rond!
Daarop zeide de HERE God tot de slang: ... Ik zal vijandschap zetten tussen u en
de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij
zult het de hiel vermorzelen. (Genesis 3:14-15).
Samenvatting laatste 4 tekens van de dierenriem
De Stier en het Zevengesternte
beelden de wederkomst van
Christus met de heiligen uit.
De Tweeling is een type van de
tweevoudige komst van Christus.
De Kreeft is de Stal, en beeldt de
schuilplaats voor de gelovigen uit.
De Leeuw beeldt het koningschap
van Christus uit.
De hemel verkondigt Gods glorie !
De hemel verkondigt Gods glorie !
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
Die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
Tonen het wonder van uw heerlijkheid
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons Heer, verlossing door uw bloed.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
En ons uw heerlijkheid en luister schenkt?
De hemel verkondigt Gods glorie !
Download