Uploaded by User2960

Schema menstruele cyclus

advertisement
De menstruatie
0 d.
periode vóór de eisprong = folliculaire fase
ong. 5 d.
eisprong of
ovulatie
periode na de eisprong = luteale fase
ong. 14 de dag
ong. 28 d.
Hypofyse produceert:
Hypofyse produceert
luteïniserend hormoon = LH
follikel stimulerend hormoon = FSH
→ bewerkt de eisprong
→ stimuleert de rijping van een primaire follikel in de eierstok
→ de opengebarsten follikel wordt
omgevormd tot een geel lichaam.
Het gele lichaam vormt het hormoon,
progesteron + nog wat oestrogenen
primaire follikel → Graafse follikel
→ zet de rijpende follikel aan tot de productie van eigen hormonen
= oestrogenen
De spieren van de baarmoeder
trekken samen waardoor de
bloedvaten dichtgeknepen
worden en de bloedingen
ophouden.
Oestrogenen bewerken het
proliferatiestadium
van
het
baarmoederslijmvlies:
het
slijmvlies
groeit,
de
bloedvoorziening neemt toe met
het oog op de innesteling van
de bevruchte eicel.
Voortplanting
Oestrogenen
remmen
productie
van
FSH
stimuleren de productie van
luteïniserend hormoon =
door de hypofyse.
→ eisprong
Remmen tijdelijk de productie van
hormonen door de hypofyse zodat
geen nieuwe eicel tot rijping wordt
gebracht.
de
en
het
LH
Bewerken het secretiestadium van
het
baarmoederslijmvlies:
de
kliercellen worden aangezet tot de
productie van glycogeen en
eiwitten bestemd als voedsel voor
de zich eventueel innestelende
bevruchte eicel.
•
Als de eicel niet bevrucht wordt, gaat het gele lichaam teniet en stopt de
progesteronproductie
→ het gevormd baarmoederslijmvlies wordt uitgestoten = menstruatie.
→ de rem op de hypofyse valt weg, een nieuwe cyclus kan beginnen.
•
Bij zwangerschap wordt het gele lichaam omgevormd tot een zwangerschapsgeel
lichaam dat langer actief blijft. Dit gebeurt door een hormoon afgescheiden door
het embryo nl. het hormoon choriongonadotrofine.
→ het baarmoederslijmvlies zal zich verder ontwikkelen.
Tot op het einde van de zwangerschap zorgt én het progesteron én in mindere
mate de oestrogenen dat geen nieuwe eicellen tot ontwikkeling komen.
Progressief wordt de functie van het gele lichaam overgenomen door de
placenta.
44
Voortplanting
44
Download