Uploaded by User2784

DNA

advertisement
© 2007
Natasja Menses
Introductie
Mitose en celdeling
Het chromosoom
Oefentoets
Bouw DNA
Bronnen
Stoppen
DNA is de afkorting van het Engelse
DesoxyriboNucleic Acid, in het Nederlands
desoxyribo-nucleïnezuur.
Het DNA bevat de code waarin al onze
erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd,
zoals bijvoorbeeld je haarkleur en je
lichaamsbouw.
Hoe dat nu precies in elkaar zit ga je leren
tijdens deze minicursus.
© 2007
Natasja Menses
Veel succes!!!
De chromosomen zijn de dragers van ons
erfelijkheidsmateriaal en bevinden zich in de
celkern. Zij bevatten de volledige genetische
informatie die noodzakelijk is voor het
ontwikkelen, in stand houden en voortplanten
van een individu. Rechtsonder zie je een
afbeelding van een chromosoom:
© 2007
Natasja Menses
Elke chromosoom bestaat uit twee chromatiden die
door middel van een centromeer aan elkaar vast
zitten. Elke chromatide is een streng DNA.
Verder bevat een chromosoom veel eiwitmoleculen.
Het DNA molecuul ligt opgerold om de eiwitmoleculen.
Het geheel van DNA moleculen en eiwitmoleculen is
spiraalsgewijs opgevouwen. Waardoor je de
uiteindelijke vorm van het chromosoom krijgt. De Mens
heeft 46 chromosomen in een cel.
© 2007
Natasja Menses
Een DNA-molecuul bestaat uit twee ketens, die
in een dubbele spiraal om elkaar heen liggen.
Zie de afbeelding hiernaast:
Elke keten bestaat uit vele aan elkaar
gekoppelde nucleotiden:
© 2007
Natasja Menses
Een nucleotide bestaat uit een
fosfaatgroep, een suiker (desoxyribose) en
een stikstofbase. Zie afbeelding:
© 2007
Natasja Menses
In een DNA-molecuul komen vier
verschillende stikstofbasen voor:
Adenine (A)
Thymine (T)
Cytosine (C)
Guanine (G)
© 2007
Natasja Menses
De stikstofbasen van de twee nucleotideketens zijn
met elkaar verbonden. Ze vormen vaste paren
(basenparing).
Adenine is steeds met thymine verbonden en
cytosine steeds met guanine.
© 2007
Natasja Menses
Een chromosoom bevat een groot aantal genen (DNAmoleculen). Eén gen bestaat uit honderden nucleotiden.
De stikstofbasen in een gen zijn in een specifieke
volgorde gerangschikt.
In deze volgorde kunnen variaties voorkomen. Zo bevat
het gen voor bijvoorbeeld blond haar een andere volgorde
van stikstofbasen dan die van bruin haar.
© 2007
Natasja Menses
In ons lichaam worden voortdurend nieuwe cellen
aangemaakt. Hierdoor groei je, herstelt een wondje
en worden afgestorven cellen vervangen.
Nieuwe cellen ontstaan door mitose en celdeling.
Daarbij deelt de celkern zich in tweeën waardoor er
twee cellen onstaan.
We hebben geleerd dat elke cel DNA bevat. Nieuwe
cellen moeten dan ook ditzelfde DNA hebben. Hoe
dat in zijn werk gaat ga je nu leren.
© 2007
Natasja Menses
Jullie hebben in deze cursus geleerd dat het
chromosoom bestaat uit twee chromatiden. Deze
chromatiden zitten door middel van een centromeer
aan elkaar vast. Elke chromatide is een streng DNA.
© 2007
Natasja Menses
Voordat de mitose begint vormt elke chromosoom een
nieuwe streng DNA erbij. Hierbij wordt een
nauwkeurige kopie gemaakt van het aanwezige DNA.
In de celcyclus wordt deze fase de interfase genoemd.
De interfase is de periode tussen twee celdelingen.
© 2007
Natasja Menses
De chromosomen zijn niet meer zichtbaar omdat deze
zich in deze fase geheel despiraliseren. Zie hieronder
een schematische afbeelding van de interfase en een
microscopische foto van deze fase.
© 2007
Natasja Menses
Na de interfase volgt de profase. De
chromosomen worden zichtbaar doordat ze zich
spiraliseren. Het kernmembraan van de cel
verdwijnt.
© 2007
Natasja Menses
Na de profase volgt de metafase. Hier begeven
de chromosomen zich naar het midden van de
cel. Ze liggen dan in het equatoriaalvlak. Er
ontstaat een spoelfiguur van trek- en steundraden
vanuit de tegenover elkaar liggende delen (polen)
van de cel.
© 2007
Natasja Menses
De trek- en steundraden van het spoelfiguur
hechten zich aan de centromeren van de
chromosomen in de cel. Ook dit gebeurd tijdens
de metafase.
© 2007
Natasja Menses
Na de metafase volgt de anafase. De trekdraden
trekken de chromatiden van elk chromosoom uit
elkaar. Van elk chromosoom gaat één chromatide
naar iedere pool. Elke chromatide is nu een
afzonderlijk chromosoom geworden.
© 2007
Natasja Menses
Na de anafase volgt de telofase. Hier vormen de
chromosomen twee celkernen met
kernmembraan. De chromosomen despiraliseren
zich en er ontstaat een celmembraan dat de cel
in tweeën deelt.
© 2007
Natasja Menses
Na de telofase volgt de interfase. De
chromosomen zijn weer draadvormig en niet
meer zichtbaar. Er zijn twee dochtercellen
ontstaan. Van hieruit begint de hele cyclus bij de
twee nieuwe cellen opnieuw.
© 2007
Natasja Menses
Waar bevinden de chromosomen zich?
In het DNA.
B In de celkern.
A
© 2007
Natasja Menses
Elke chromosoom bestaat uit…
A
B
C
© 2007
Natasja Menses
Eén chromatiden
Twee chromatiden
Meer dan twee chromatiden
Een chromatide is een…
A
Streng eiwitmoleculen met centromeren
B Streng DNA en eiwitmoleculen
C Streng DNA en centromeren
© 2007
Natasja Menses
Een DNA-molecuul bestaat uit twee ketens.
Waar bestaan deze ketens uit?
A
B
© 2007
Natasja Menses
Vele aan elkaar gekoppelde chromatiden
Vele aan elkaar gekoppelde nucleotiden
Een nucleotide bestaat uit..
A
B
C
© 2007
Natasja Menses
Een fosfaatgroep, suiker en eiwit
Een suiker, stikstofbase en centromeren
Een fosfaatgroep, suiker en stikstofbase
De stikstofbasen van twee nucleotideketens zijn
met elkaar verbonden. Welke twee stiksofbasen
horen bij elkaar?
A
B
C
© 2007
Natasja Menses
Adenine met cytosine en guanine met
thymine
Adenine met thymine en guanine met
cytosine
Adenine met guanine en cytosine met
thymine
Hoe komt het dat chromosomen alleen tijdens
mitose en celdeling zichtbaar zijn met de
microscoop?
A
B
© 2007
Natasja Menses
Door despiralisatie van de DNA strengen
Door spiralisatie van de DNA strengen
In welke fase van de celcyclus bevindt deze cel
zich?
A
B
C
D
E
© 2007
Natasja Menses
Interfase
Profase
Metafase
Anafase
Telofase
In welke fase van de celcyclus bevindt deze cel
zich?
A
B
C
D
E
© 2007
Natasja Menses
Interfase
Profase
Metafase
Anafase
Telofase
In onderstaande afbeelding zijn de fasen van mitose en
celdeling in willekeurige volgorde gezet. Welke
volgorde is juist?
A 3,4,6,8,7,5,1,2
B 3,6,8,7,5,1,4,2
C 3,6,8,7,1,5,4,2
© 2007
Natasja Menses
Goed gedaan!!!!
© 2007
Natasja Menses
Terug
Jammer, probeer het
nog eens.
© 2007
Natasja Menses
Terug
Wil je echt stoppen met de vragen en
terug naar het hoofdmenu?
Ja
© 2007
Natasja Menses
Nee
Internet
http://www.10voorbiologie.nl/index.php?cat=0
http://www.scienceclarified.com/Ca/
Ch/Chromosome.html
http://www.virtualsciencefair.org/2005/anna5m0/public
_html
http://coofarm.fmns.rug.nl/celbiologie/
Boeken
Biology, Campbell/Reece, Benjamin Cummings
© 2007
Natasja Menses
Download