DNA

advertisement
DNA
• Erfelijke materiaal
– Twee nucleotiden ketens
– Elke keten bestaat uit vele duizenden aan elkaar gekoppelde
nucleotiden
– Nucleotide bestaat uit:
• Fosfaat groep
• Desoxyribose
• Stikstofbase: Adenine (A), Thymine (T), Guanine (G) en
Cytosine (C)
Stikstofbasen vormen vaste paren met elkaar:
A met T
en
G met C
Opbouw DNA
• Desoxyribose is een monosacharide (enkelvoudige
suiker).
• Desoxyribose vormt samen met een fosfaatgroep en één
base (Adenine, Thymine, Guanine of Cytosine) een
nucleotide
(vandaar ook de naam DNA: DesoxyriboNucleic Acid).
• Nucleotide = Desoxyribose + Fosfaatgroep + Base
• Verschillende volgorden van deze basen coderen voor
verschillende eigenschappen.
DNA
• Fosfor (P) groep:
– verbindt twee Koolstofgroepen
van verschillende desoxyriboses.
-Aan C5 atoom: 5’-einde
Hieraan zit een fosfaatgroep (P)
-Aan C-3 atoom: 3’einde
Hieraan zit een OH-groep
De leesrichting verschilt van beide
strengen:
Links van 5’naar 3’ en rechts van 3’
naar 5’.
Deze leesrichting verloopt
tegengesteld. Dit noemen we
antiparallel.
Een DNA molecuul is dus op twee
manieren te lezen: van 5’ 3’ en van
3’ 5’.
Chromosomen
• Na verdubbeling van het DNA rolt het DNA weer op:
in chromosomen
– Bestaan uit twee zusterchromatiden (verbonden in
centromeer)
– Na verdubbeling van het DNA: chromosomen uit elkaar en
vormen 2 dochter chromosomen
– Chromatiden verdeeld over nieuwe cellen: elk van de twee
chromatiden heet weer een chromosoom
Download