Uploaded by mafm2580

Opzet%20verslag%20energie%20vervoeren

advertisement
Elektrische energie
en weerstand
[ONDERTITEL VAN DOCUMENT]
Marijn Hulsegge
GROEPJE + KLAS + DATUM |
INHOUDSOPGAVE
Onderzoeksvraag en hypothese ...................................................................................................................... 2
Werkplan ......................................................................................................................................................... 2
Resultaten ....................................................................................................................................................... 2
Conclusie en discussie ..................................................................................................................................... 2
Conclusie ..................................................................................................................................................... 2
Discussie ...................................................................................................................................................... 2
Bibliografie ...................................................................................................................................................... 3
1
ONDERZOEKSVRAAG EN HYPOTHESE
Hier noteer je de onderzoeksvraag en de hypothese
WERKPLAN
Benodigdheden, schematische tekening, stappenplan voor de uitvoering
RESULTATEN
Tabel + grafiek
CONCLUSIE EN DISCUSSIE
Conclusie
Antwoord op de onderzoeksvraag en check met hypothese
Discussie
Nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en validiteit
2
BIBLIOGRAFIE
Het huidige document heeft geen bronnen.
3
Download