Uploaded by User2328

mensen herkennen dieren en delen ze in lkr

advertisement
HOOFDSTUK 2 :
Mensen herkennen dieren, geven die een
naam en delen ze in
inhoudstabel
1.Inleiding __________________________________________ 3
1.1. observatiewandeling ___________________________________ 3
1.2. Grove indeling van het dierenrijk _________________________ 5
1.3. verdere indeling van het dierenrijk ________________________ 7
2. De gewervelde dieren of chordadieren __________________
8
2.1. de zoogdieren _______________________________________
8
2.2. Vogels _____________________________________________
9
2.3. Amfibieën __________________________________________ 10
2.4. vissen _____________________________________________ 11
2.5. reptielen ___________________________________________ 12
3. De ongewervelde dieren of niet-chordadieren ____________ 13
3.1. Insecten ___________________________________________ 13
3.2. spinachtigen ________________________________________ 16
1
Mensen herkennen dieren, geven ze een naam en delen ze in
2
Mensen herkennen dieren, geven ze een naam en delen ze in
1. Inleiding
1.1. observatiewandeling
Tijdens de observatiewandeling ben je verschillende dieren met
verschillende kenmerken tegengekomen.
Noteer in de kolommen hieronder diersoorten die passen bij het
opgegeven kenmerk. Een diersoort mag je meer dan één maal vermelden.
Dieren met poten
Dieren zonder poten
Dieren met vleugels
Dieren met 3 paar
Dieren met 4 paar
Dieren met meer dan 4
poten
poten
paar poten
3
Mensen herkennen dieren, geven ze een naam en delen ze in
Dieren bedekt met haar Dieren bedekt met
Dieren zonder haar of
veren
veren
Dieren die jongen
Dieren die eieren
Dieren die met
levend baren
leggen
schubben bedekt zijn
Dieren met gladde huid Dieren waarvan het
zonder ringen of
lichaam ringen heeft
schubben
Dieren die vlees /
Dieren die alles eten
Dieren die planten eten
insecten eten
4
Mensen herkennen dieren, geven ze een naam en delen ze in
1.2. Grove indeling van het dierenrijk
De dieren die we tijdens de wandeling zijn tegengekomen behoren
allemaal tot het dierenrijk.
Om dieren gemakkelijker te kunnen herkennen en te benoemen delen wij
de dieren in in verschillende groepen.
Een eerste indeling is het verschil tussen dieren met een geraamte en
dieren zonder een geraamte.
Wat is een geraamte ?
Een inwendige versteviging van het lichaam. Het geraamte beschermt ook
de weke delen en de levensnoodzakelijke organen
Voorbeelden van zo'n inwendige versteviging zijn :
ruggengraat
ribben
beenderen
5
Mensen herkennen dieren, geven ze een naam en delen ze in
opdracht :
Plaats volgende dieren in de juiste kolom :
Varken, vleermuis, vlieg, pissebed, rups, huisjesslak, kikker, vis, kip,
slang, bij, worm, spin, mestkever, salamander, mier, koolmees, bladluis,
dolfijn, schildpad, nachtvlinder, muis, paling, hagedis, oorworm, mossel
Dieren met een geraamte
Dieren zonder een geraamte
Varken
vlieg
vleermuis
pissebed,
kikker
rups
vis
huisjesslak
kip
bij
slang
worm
salamander
spin
koolmees
mestkever
dolfijn
mier
schildpad
bladluis
muis
nachtvlinder
paling
oorworm
hagedis
mossel
Onthoud :
Dieren met een inwendig geraamte noemen wij
CHORDADIEREN of GEWERVELDE DIEREN
Dieren zonder een inwendig geraamte noemen wij
NIET-CHORDADIEREN of ONGEWERVELDE DIEREN
6
Mensen herkennen dieren, geven ze een naam en delen ze in
1.3. verdere indeling van het dierenrijk
Door dieren in gewervelden en ongewervelden in te delen hebben we al
een begin gemaakt met de verdeling van dieren in groepen.
De 2 groepen zijn evenwel nog altijd te groot om een dier gemakkelijk te
herkennen. Vandaar dat men deze 2 groepen opnieuw heeft
onderverdeeld in meerdere kleine groepen.
Laat ons beginnen met de eerste groep van naderbij te bekijken namelijk
De gewervelde dieren of dieren met een inwendig skelet.
7
Mensen herkennen dieren, geven ze een naam en delen ze in
2. De gewervelde dieren of chordadieren
2.1. de zoogdieren
Opdracht :
Verdeel de dieren uit de eerste kolom
(dieren met een geraamte)
in de onderstaande tabel
Dieren die hun jongen levend baren
Dieren die eieren leggen
en ze zogen
Varken
kikker
vleermuis
vis
dolfijn
kip
muis
slang
salamander
koolmees
schildpad
paling
hagedis
Onthoud :
Dieren die hun jongen levend op de wereld zetten en
de jongen zogen noemen we
ZOOGDIEREN
8
Mensen herkennen dieren, geven ze een naam en delen ze in
2.2. Vogels
Opdracht :
Verdeel de dieren uit de kolom "dieren die eieren leggen" in onderstaande
tabel.
Dieren waarvan de huid bedekt is
Dieren met een gladde of geschubde
met veren
huid
kip
kikker
koolmees
vis
slang
salamander
schildpad
paling
hagedis
Onthoud :
Dieren die eieren leggen en veren hebben noemen we
VOGELS
9
Mensen herkennen dieren, geven ze een naam en delen ze in
2.3. Amfibieën
Opdracht :
Verdeel de dieren die eieren leggen
maar geen vogels zijn in de
onderstaande tabel.
Dieren met een gladde huid
Dieren met een geschubde huid
kikker
vis
salamander
slang
schildpad
paling
hagedis
Onthoud :
Dieren met een gladde huid die eieren leggen en soms in het
water en soms op het land leven noemen wij
AMFIBIEËN
10
Mensen herkennen dieren, geven ze een naam en delen ze in
2.4. vissen
Wat zijn kieuwen ?
Kieuwen zijn ademhalingsorganen bij
vissen
Opdracht :
Verdeel de dieren uit de kolom "dieren met een geschubde huid" in de
onderstaande tabel.
Dieren die door kieuwen ademen
Dieren die door longen ademen
vis
slang
paling
schildpad
hagedis
Onthoud :
Dieren die eieren leggen, een geschubde huid hebben en door
kieuwen ademen noemen wij
VISSEN
11
Mensen herkennen dieren, geven ze een naam en delen ze in
2.5. reptielen
Opdracht :
Zet de overgebleven dieren uit de kolom "dieren met een geschubde huid"
in de onderstaande tabel.
Dieren die door longen ademen
slang
schildpad
hagedis
Onthoud :
Dieren die eieren leggen, een geschubde huid hebben en die
door longen ademen, noemen wij
REPTIELEN
12
Mensen herkennen dieren, geven ze een naam en delen ze in
3. De ongewervelde dieren of nietchordadieren
Wat zijn ook alweer niet-chordadieren ?
Dieren zonder een inwendig geraamte
3.1. Insecten
opdracht :
Verdeel de dieren uit de kolom van de ongewervelden over de 2
kolommen in de onderstaande tabel.
Dieren met 3 paar poten
Dieren met meer of minder poten
vlieg
pissebed
bij
rups
mestkever
huisjesslak
mier
worm
bladluis
spin
nachtvlinder
mossel
oorworm
13
Mensen herkennen dieren, geven ze een naam en delen ze in
Als je bovenstaande tekening van de wesp bekijkt wat valt dan op aan de
bouw van dit dier ?

Lichaam is verdeeld in 3 stukken

3 paar poten

1 paar antennes op de kop

2 paar vleugels
onthoud :
Een dier waarvan het lichaam verdeeld is in :
* kop, borststuk en achterlijf
* en een paar antennes op de kop heeft
* en 3 paar poten heeft
* en vaak 2 paar vleugels heeft op het borststuk
noemen wij een
INSECT
14
Mensen herkennen dieren, geven ze een naam en delen ze in
wespentaille bij een vrouw: mode in de jaren 20 van de 20 ste eeuw
15
Mensen herkennen dieren, geven ze een naam en delen ze in
3.2. spinachtigen
Opdracht :
Bekijk onderstaande tekening. Wat valt op aan de bouw van het dier ?

Lichaam is verdeeld in 2 stukken__________________

4 paar poten__________________________________

Geen antennes op de kop________________________

2 tasters op de kop_____________________________
Onthoud :
Dieren waarvan het lichaam verdeeld is in :
* kopborststuk en een achterlijf
* en geen antennes op de kop heeft
* en 4 paar poten heeft op het borstgedeelte
noemen wij een
SPINACHTIGE
16
Mensen herkennen dieren, geven ze een naam en delen ze in
Naam: ________________________
datum: _______________
opdracht:
Zet onder de onderstaande afbeeldingen de naam van het dier en de
klasse waartoe het behoort.
naam: _____________________________________________________
klasse: _____________________________________________________
Ik herken de klasse aan: _______________________________________
___________________________________________________________
naam: _____________________________________________________
klasse: ____________________________________________________
17
Mensen herkennen dieren, geven ze een naam en delen ze in
Ik herken de klasse aan: _______________________________________
___________________________________________________________
naam: _____________________________________________________
klasse: ____________________________________________________
Ik herken de klasse aan: _______________________________________
___________________________________________________________
naam: _____________________________________________________
klasse: ____________________________________________________
18
Mensen herkennen dieren, geven ze een naam en delen ze in
Ik herken de klasse aan: _______________________________________
___________________________________________________________
naam: _____________________________________________________
klasse: ____________________________________________________
Ik herken de klasse aan: _______________________________________
___________________________________________________________
naam: _____________________________________________________
klasse: ____________________________________________________
19
Mensen herkennen dieren, geven ze een naam en delen ze in
Ik herken de klasse aan: _______________________________________
___________________________________________________________
naam: _____________________________________________________
klasse: ____________________________________________________
Ik herken de klasse aan: _______________________________________
___________________________________________________________
naam: _____________________________________________________
klasse: ____________________________________________________
Ik herken de klasse aan: _______________________________________
___________________________________________________________
20
Mensen herkennen dieren, geven ze een naam en delen ze in
21
Mensen herkennen dieren, geven ze een naam en delen ze in
Download