Uploaded by Kawa Al Ali

Methode

advertisement
Methode
Deelnemers: De proefpersonen voor het onderzoek waren voornamelijk jongeren met de
leeftijd tussen de 18 – 48 jaar. N= 20, waarvan 11 mannen en 9 vrouwen. Alle
proefpersonen hebben de Nederlandse nationaliteit en zijn vertrouwd met het gebruiken
van een fiets. Proefpersonen werden individueel getest in vijf verschillende rondes,
waarin drie condities werden gemeten.
Proefpersonen waren zich niet bewust van het doel van het onderzoek. Allen
tekenden een informed consent vooraf aan het onderzoek. Alle resultaten zijn anoniem
verwerkt.
Materialen: Het traject dat werd afgelegd door de proefpersonen bevindt zich in het
stadspark te Groningen en bedraagt 1,12 kilometer. Deelnemers gebruikten hun eigen
fiets tijdens het onderzoek. Dit om alle variabelen constant te houden binnen de
verschillende rondes waarin de proefpersoon moest fietsen.
Voor het luisteren naar de muziek op de fiets werd gebruik gemaakt van een Sony
stereo hoofdtelefoon en een Skullcandy hoofdtelefoon. Elke proefpersoon heeft dezelfde
hoofdtelefoon opgehad bij de verschillende rondes. De geluisterde muziek werd
afgespeeld op ofwel een Xirion danwel een Samsung mp3 speler. Het volume is op beide
mp3 spelers gelijk gezet. De liedjes werden op repeat gezet. Proefpersonen kregen de
instructie de mp3 speler niet te bedienen tijdens het onderzoek.
Om de oplettendheid van de proefpersonen te meten werd gebruik gemaakt van
een fietsbel op de fiets van een onderzoeker.
In vier van de vijf gefietste rondes kregen de proefpersonen een hoofdtelefoon
met muziek op. Een ronde zonder muziek op diende als controle conditie. De muziek die
werd geluisterd tijdens het fietsen is geselecteerd door de onderzoekers op basis van
tempo. Er zijn twee liedjes met een hoog tempo gebruikt en twee liedjes met een laag
tempo. De liedjes met een hoog tempo die in het onderzoek gebruikt zijn:
1) Dragonforce – Heroes of our time
07:15 minuten
2) Beyoncé – Single ladies (put your hand up)
03:13 minuten
De liedjes met een laag tempo die in het onderzoek gebruikt zijn:
1) Dragonforce – Trail of Broken Hearts
05:58 minuten
2) Beyoncé – If I were a Boy
04:10 minuten
De rondetijden werden gemeten met twee stopwatches.
Voorafgaand aan het onderzoek tekenden de proefpersonen de informed consent. Hierin
werd niet de onderzoeksvraag van het onderzoek vermeld.
Na afloop van elke gefietste ronde kregen de proefpersonen een vragenlijst waarin werd
gevraagd naar hun energieniveau, de geschatte rondetijd en hoe vaak ze de fietsbel
gehoord hebben tijdens de ronde. Na afloop van het gehele onderzoek kregen de
proefpersonen nog een laatste vragenlijst. Hierin werd gevraagd naar hun gewoontes
aangaande muziek luisteren op de fiets en muziekvoorkeur.
Procedure: Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een tussen-proefpersoon
design. Dit houdt in dat we elke proefsoon met zichzelf vergelijken op de maten die
worden gemeten tijdens de verschillende gefietste ronden. Voor dit design is het
belangrijk dat alle variabelen constant blijven over de verschillende ronden. Vandaar ook
dat de proefpersonen hun eigen fiets mochten gebruiken, omdat ze hier een zekere mate
van gewenning mee hebben. De proefpersonen kregen de instructie zo natuurlijk
mogelijk en op hun eigen tempo te fietsen.
Tijdens het onderzoek hebben de proefpersonen ieder vijf ronden gereden. Tijdens
de ronden werden de proefpersonen te fiets gevolgd door een onderzoeker. De
proefpersonen kregen de instructie om op te letten hoe vaak zij de onderzoeker hoorden
bellen. Na elk rondje werd genoteerd hoe vaak de proefpersonen de fietsbel hadden
gehoord. Ook werd de mate van energie gevraagd, net als de geschatte rondetijd.
Om volgorde effecten te voorkomen fietsen zijn de proefpersonen volgens een
Latin Square model ingedeeld. Ook het aantal keer dat de onderzoeker belt is op dezelfde
manier vastgesteld.
Download