Uploaded by User1996

burgerschap nature en nurture

advertisement
Burgerschap: Nature en Nurture opstel
Max Whitling
IBS 2A
Opstel
Wat is Nature en wat is Nurture?
Voor dit opstel heb ik het onderdeel nature/nurture gekozen. Dit onderwerp heb ik gekozen omdat
er al lang discussies over zijn welke theorie juist is. Hierdoor wou ik er meer informatie over vinden
zodat ik meer helderheid zou krijgen over deze discussie, en waarom die er is. Mijn onderzoeken
vraag voor dit opstel is: wat houden nature en nurture in. Ik heb deze vraag gekozen omdat je eerst
moet begrijpen wat beide in houden voordat je de discussie kan begrijpen.
Wat ik in de les heb geleerd over nature en nurture is dat het te onderscheiden is in neurobiologisch
en psychologisch/sociologisch. Neurobiologisch houdt in: alles wat aangeboren is, alles wat in onze
genen zit, en alles wat erfelijk is. Voorbeelden hiervan zijn je huidskleur en je basisemoties.
Psychologisch/sociologisch houdt in: alles wat is aangeleerd, alles wat je aan je omgeving en het
milieu waarin je opgroeit te danken hebt. Voorbeelden hiervan zijn zelfvertrouwen en
zelfbeheersing. Uit onderzoek is gebleken dat: we nu weten dat eigenschappen als zorgvuldigheid,
neuroticisme, vriendelijkheid en openheid voor zo’n 20 tot 45% zijn aangeboren. Voor de rest
worden deze eigenschappen gevormd door invloeden uit de omgeving, zoals ouders, school,
vrienden en naasten.
De discussie over nature en nurture is ontstaan doordat er 2 standpunten worden aangehouden.
Standpunt 1 is nature: alle eigenschappen van een persoon zijn bepaald door aanleg.
Standpunt 2 is nurture: alle eigenschappen van een persoon zijn bepaald door opvoeding en
omgeving.
De reden dat dit een discussie is omdat er geen duidelijk antwoord gegeven kan worden. De reden
hiervoor is dat je er nooit echt kan achter komen waardoor een eigenschap is bepaald en in hoeverre
die wordt ontwikkeld door nature of nurture. De enige manier om een enigszins duidelijker antwoord
te krijgen, is door het tweeling onderzoek. Door eeneiige tweelingen apart van elkaar te laten
opgroeien, kan je zien of bepaalde eigenschappen van elkaar verschillen. Als dit het geval is dan weet
je zeker dat die bepaalde eigenschap op zijn minst deels is aangeleerd. Maar doordat dit nog nooit
gedaan in met een wetenschappelijk onderzoek zou deze discussie doorgaan tot dat er iets wordt
bewezen.
Op basis van verschillende onderzoeken zou je kunnen zeggen dat een persoonlijke eigenschap zowel
nature als nurture kan zijn. Neem bijvoorbeeld de eigenschap ‘Slimheid’, het zou kunnen zijn dat je
van jezelf slim bent, dat veel mensen in je familie dit zijn, omdat dat nou eenmaal dingen makkelijk
begrijpt. Maar het zou ook kunnen zijn dat je slim bent omdat je omgeving je stimuleerde om goed te
gaan leren.
Wat ik over dit onderwerp heb opgestoken, is dat er een duidelijk verschil is tussen nature en
nurture, en dat er niet te vertellen valt of persoonlijke eigenschappen nou bepaald zijn door nature
of nurture.
Ik denk zelf dat eigenschappen bepaald/ontwikkeld worden door zowel nature als nurture. Dit denk
ik omdat je altijd zult zien dat een bepaalde eigenschap van jou overeenkomt met dat van een
familielid (nature), maar je zult ook zien dat jij een eigenschap bezit, die nergens in je familie terug te
vinden is (nurture).
Bronvermelding
https://www.123test.nl/nature-vs-nurture/
https://tallsay.com/page/4294971600/nature-nurture-debat-wat-is-je-aangeleerd-en-wat-niet
Download