Uploaded by Bas Broekhuijsen

7.4 rekenen met reacties

advertisement
7.4 Rekenen met Reacties
Hoeveel ontstaat er?
Berekenen van de molecuulmassa
•
•
•
•
•
Voor het bepalen van de molecuulmassa heb je nodig
Een formule van een verbinding
(soms) een kloppende reactie vergelijking
BINAS tabel 33
rekenmachine
Berekenen molecuulmassa
STAPPENPLAN
1) Zet de elementen uit de
verbinding onder elkaar.
2) Zet de relatieve atoommassa
achter het symbool
3) Vermenigvuldig de massa met
de index
4) Tel alles op
5) Als er een coëfficiënt voor staat,
dan vermenigvuldig je het
totaal met dat getal
Voorbeeld
4 Roest = 4 Fe2O3
Fe = 55,8 u X 2 = 111,6 u
O = 16,0 u X 3 = 48,0 u
+
159,6 u
4 x
638,4 u
Massapercentage
Massa van het deel
massapercentage =
X 100%
Massa van het geheel
Voorbeeld:
Hoeveel ijzer zit er in 4 Roest (Fe2O3)?
Massa deel
Fe = 55,8 x 2 = 111,6 u
Massa geheel
Fe = 55,8 x 2 = 111,6 u
O = 16,0 x 3 = 48,0 u
totaal = 159,6 u
massa% =
Omdat bij 4 x deel / 4x geheel de 4-en tegen elkaar
wegvallen laat je de 4 x weg
𝟏𝟏𝟏,𝟔
x
𝟏𝟓𝟗,𝟔
100% = 69,9%
Rekenen met massaverhouding
•
•
•
•
•
•
Stoffen reageren met elkaar in een vaste verhouding.
B.v. Fe : S = 7 : 4
Dit geld voor iedere reactie de getallen hebben soms een komma
B.v. K : CL = 78,2 : 71
Je kunt zowel verhoudingsgetallen als de atoommassa’s gebruiken
Let daarbij op:
–
–
–
–
Een kloppende reactievergelijking
De massa van iedere atoomsoort
Het aantal atomen per soort in de verbinding (index)
Het aantal moleculen per verbinding (coëfficiënt)
Overmaat
• Vaak stop je de stoffen niet exact in verhouding bij elkaar
• Na afloop hebt je product en een beetje grondstof over.
• De grondstof die overblijft is de overmaat
– B.v. Fe : S = 7 : 4
als je 14 gr Fe bij 9 gr S doet blijft er 1 gr S over
– S is dus in overmaat
Overmaat berekenen
Stappenplan
• Zorg voor een kloppende reactie
vergelijking
• Deel de hoeveelheid gram van de stof
door zijn verhoudingsgetal of
molecuulmassa
• Het getal dat het grootst is, is de stof in
overmaat.
Voorbeeld
• je hebt 4 gram magnesium en 5 gram
zuurstof die met elkaar reageren.
• Vergelijking is
2Mg + O2 2MgO
• 4/(24,3x2)=4/48,6 = 0,082
Rekenvoorbeeld
• IJzer en zuurstof reageren met elkaar je hebt 16 gram ijzer
hoeveel gr zuurstof heb je nodig om het ijzer te laten reageren
– RV: 4Fe + 3O2  2 Fe2O3
– Atoommassa’s 4Fe = 4x 55,8 = 223,2 u
3O2 = 2x 16,0 = 32,0 x 3 = 96,0 u
– Fe : O = 223,2 : 96,0 = 16 : ?
– Kruistabel: ? =
16 𝑥 96,0
=
223,2
6,8 gr
Rekenvoorbeeld 2
• Methaangas (CH4) en zuurstof reageren met elkaar.
Men doet in een ruimte 18 gr methaan en 16 gr
zuurstof. Leg met een berekening uit of er een
volledige of een onvolledige verbranding plaats vindt
– RV: CH4 + 2O2  CO2 + 2 H2O
– Atoommassa’s CH4 = 12,0 + 4 x 1,0 = 16,0 u
2O2 = 2x 16,0 = 32,0 x 2 = 64,0 u
– CH4: 2O2 = 16,0 : 64,0 = (Kies één van de gr.) 18 : ?
– Kruistabel: ? =
18 𝑥 64,0
=
16,0
72 gr O2
– Je hebt 72 gr nodig om alle methaan volledig te
verbranden . Je hebt maat 16 gr dus is methaan in
overmaat je hebt dus een onvolledige verbranding
Rekenen met diagram
• Als je de verhouding weet dan kan je die uit zetten in
een lijndiagram.
• B.v. Fe : S = 7 : 4
• Teken de lijn door
• Je kunt nu de
hoeveelheid
aflezen
• v.b. 47 gr Fe 
27gr S
• Aflees fouten
niet exact
Download