Uploaded by Katleen Saerens

Indeling van stoffen

advertisement
Indeling van stoffen
vast
vloeibaar
gasvormig
gasvormig
vloeibaar
vast
condenseren
verdampen
b) Mengels
De meeste stoffen rondom ons bestaan uit verschillende andere stoffen.
• Geef voor elk van deze stoffen een bestanddeel waaruit de stof
bestaat. (p. 4)
• Er zijn mengsels waar je kan zien dat er verschillende ingrediënten
zijn. Bij een aantal mengsels is dit niet duidelijk.
Zuurstofgas,O2
Gedemineraliseerd
Water, H2O
koffie
Je kan de verschillende
Ingrediënten niet
onderscheiden
champignonsaus
Je kan een aantal ingrediënten
zien
proefbuisrek
proefbuis
bekerglas
erlenmeyer
maatcilinder
bunsenbrander
horlogeglas
petrischaaltje
etikettering
• Stel neem in de keuken een lepel suiker en een lepel zout,
• Hoe weet je nadien nog welke lepel het zout is en welke lepel de suiker?
• In het labo kan je niet zomaar proeven van producten, het is zelf verboden
om aan producten te ruiken die je niet kent.
• Etiketten zijn dus heel belangrijk in het labo
• Bij gevaarlijke producten gaan we pictogrammen gebruiken om aan
iedereen duidelijk te maken wat het gevaar is. Ook mensen die een andere
taal spreken kennen zo het gevaar van het product.
• Om de pictogrammen te leren kennen, maak je de taak via
opdrachten/teams.
Zeewater is een heterogeen mengsel want je ziet de zandkorrels
Je giet het mengsel door een filter, het zand blijft in de filter achter, de rest gaat
er door,
Water en zout scheiden is moeilijker omdat de zoutkorrels opgelost zijn in het
water en niet zichtbaar zijn, je hebt een homogeen mengsel.
Het water verdampt en de zoutkorrels blijven achter.
De olie en het water worden niet gemend. Olie drijft op water.
Je kan de olie van het water afgieten of er af scheppen met een lepel.
chromatografie
Het water kruipt omhoog in het papier.
De kleurstip wordt ontbonden in de verschillende kleuren en stoffen waaruit de stip bestaat.
Taak Napo (via teams)
• Om het belang van correcte etikettering aan te tonen kan je via
teams een taak vinden.
Gelieve deze op te lossen en te verzenden tegen
vrijdag 24 april.
Download