Uploaded by h.deleeuw

PP H12 Concentratie

advertisement
12.5 Concentraties
Als je over concentratie spreekt dan heb je het over hoeveel van één stof zich
ten opzichte van een andere stof in een mengsel bevindt.
Er zijn 3 soorten concentraties:
1. Hoeveelheid vaste (g) (opgeloste) stof t.o.v. hoeveelheid volume
vloeistof (L)
Formule: c𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒 =
ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑜𝑝𝑔𝑒𝑙𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑓 (𝒈)
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑣𝑙𝑜𝑒𝑖𝑠𝑡𝑜𝑓 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑠𝑒𝑙 (𝑳)
1. Hoeveelheid vaste (g) (opgeloste) stof t.o.v. hoeveelheid volume vloeistof (L)
Formule: c𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒 =
ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑜𝑝𝑔𝑒𝑙𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑓 (𝒈)
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑣𝑙𝑜𝑒𝑖𝑠𝑡𝑜𝑓 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑠𝑒𝑙 (𝑳)
Stel: 12,5 gram zout opgelost in 255 mL water
Eerst: van mL naar L omrekenen
Voorbeeld 1
1 mL = 0,001 L x 255 = 0,255 L
c𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒 =
12,5(𝒈)
0,255 (𝑳)
= 55,6 g/L
Voorbeeld 2
Stel: 23,20 gram zout opgelost in 12 mL water
Eerst: van mL naar L omrekenen
1 mL = 0,001 L x 12 = 0,012 L
c𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒 =
23,2(𝒈)
0,012 (𝑳)
= 1933, 33 g/L
Voorbeeld 3
Stel: 430,20 gram zout opgelost in 113,3 L water
c𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒 =
430,20(𝒈)
113,3 (𝑳)
= 3,8 g/L
Er zijn 3 soorten concentraties:
1. Concentratie (g/L)
Hoeveelheid vaste (g) (opgeloste) stof t.o.v. hoeveelheid volume vloeistof (L)
2. Massa% (massaprocent)
Hoeveelheid vaste stof (g) t.o.v. gewicht (g) van totale hoeveelheid van
mengsel met een andere vaste stof
Formule: 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎% (𝑣𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑓 1) =
ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑠𝑡𝑜𝑓 1 (𝒈)
ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑣𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑠𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 (𝒈)
Voorbeeld 1 (massa%)
In een mengsel van zand en zout zit 240 gram zand en 360 gram zout
Het 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎% 𝑣𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑛𝑑 =
240(𝒈)
𝒙𝟏𝟎𝟎%
600(𝒈)
= 𝟒𝟎%
x 100%
2. Massa% (massaprocent)
Hoeveelheid vaste (g) stof t.o.v. gewicht totale hoeveelheid (g) van mengsel
met een andere vaste stof
Formule: 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎% (𝑣𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑓 1) =
ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑠𝑡𝑜𝑓 1 (𝒈)
ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑣𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑠𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 (𝒈)
x 100%
Voorbeeld 2 (massa%)
In een mengsel van zand en zout zit 240 mg zout en 340,000 gram zand
1 mg = 0,001g 240 mg = 0,240 g
Het 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎% 𝑣𝑎𝑛 𝑧𝑜𝑢𝑡 =
0,240 (𝒈)
𝒙𝟏𝟎𝟎%
340,240 (𝒈)
Tip: maak de eenheden altijd gelijk!
= 𝟎, 𝟎𝟕𝟏%
Er zijn 3 soorten concentraties:
1. Concentratie (g/L)
Hoeveelheid vaste (g) (opgeloste) stof t.o.v. hoeveelheid volume vloeistof (L)
2. Massa% (massaprocent)
Hoeveelheid vaste stof (g) t.o.v. gewicht (g) van totale hoeveelheid van
mengsel met een andere vaste stof
3. Volume% (volumeprocent)
Hoeveelheid volume (L) vloeistof t.o.v. het volume (L) van het totale volume
van het vloeistofmengsel
3. Volume% (volumeprocent)
Hoeveelheid volume (L) vloeistof t.o.v. het volume (L) van het totale volume van
het vloeistofmengsel
Formule: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒% (𝑣𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑓 1) =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑓 1 (𝑳)
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑠𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 (𝑳)
x 100%
Voorbeeld 1 (volume%)
In een mengsel van alcohol en water zit 0,25L alcohol en 3,40 L water
Het 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒% 𝑣𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 =
0,25 (𝑳)
𝒙𝟏𝟎𝟎%
3,40 (𝑳)
= 𝟕, 𝟑𝟓%
Download