Uploaded by anaborrome

Speciale-tekens-en-symbolen-typen-op-Mac 2258 0

advertisement
Speciale tekens en symbolen typen op Mac:
Soms is het nodig om in je teksten accenten en speciale tekst te gebruiken.
Sommige tekens kan je typen met je klavier en anderen haal je uit een speciaal venster.
Het klavier biedt je de mogelijkheid om tekens zoals %, €, £, & en @ rechtstreeks te typen via
de gepaste toetsen en toets combinaties.
Op Mac druk je afhankelijk van de positie van het teken de toets SHIFT of ALT in terwijl je op de
toets met het gewenste teken drukt.
De meeste accenten plaats je door de toets waarop het accent moet geplaatst worden langer in
te drukken. Er verschijnt een balkje waarin je het gepaste accent kan aanklikken of het
overeenkomstig getal kunt intypen:
Figuurtjes en pijltjes roep je op via menu “Invoegen” à “Symboolbrowser” of “Geavanceerd
symbool”.
Je kan ook gebruik maken van de emoji en symbolen van Apple:
Activeer deze mogelijkheid via “Systeemvoorkeuren” à “Toetsenbord” à vink “Toon
toetsenbord- en emojiweergave in menubalk” aan.
Er verschijn een extra icoon in de menubalk:
In dit venster kan je eventueel extra tekensets activeren of overbodige sets verbergen. Open
hiervoor de knop
en kies voor “Pas lijst aan …”. Door aan en/of uitvinken
maak je extra sets actief of verberg je overbodige sets.
Tekens die je veel nodig hebt staan bij “Vaak gebruikt” of je plaatst ze bij “Favorieten”.
Download