Algemene instructies nominatieformulier Industry Development

advertisement
Algemene instructies nominatieformulier
Industry Development Award
Nominatieformulieren
Voor elke nominatie moet een nominatieformulier gedownload, ingevuld en per e-mail (of post)
naar de organisatie van Dutch Solar Awards verstuurd worden.
Deadline
Zend uw nominatie op tijd in, na de deadline worden inzendingen in verband met het strakke
tijdschema niet meer in behandeling genomen.
In aanmerking komt
Iedereen professioneel betrokken (of een aantoonbare en substantiële bijdrage levert) bij zonneenergie die in de categorieomschrijving past.
Verificatie inzendingen
Deelnemers garanderen dat alle beweringen in hun inzending feitelijk en correct zijn. Inzendingen
die misleidende of onjuiste informatie bevatten, zullen worden gediskwalificeerd. Genomineerde
finalisten kunnen worden gecontroleerd om claims te verifiëren.
Richtlijnen om in ogenschouw te nemen:
- betekenis van de inzending voor de (inter)nationale solar industrie;
- concurrentievoordeel van de producten in hun branche;
- acceptatie in de markt;
- potentieel van een product, project of opdrachtgeverschap om (inter)nationale standaard te
worden
Deel 1: Bedrijfs- en contactinformatie*
Vooraf: deelname aan de Dutch Solar Awards is gratis.
Voornaam:
Achternaam:
Naam organisatie:
Postbus:
Postcode:
Plaats:
Straatnaam:
Straatnummer:
Postcode:
Plaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
* Marketing- communicatiebureaus dienen de informatie in te vullen van de organisatie waarvoor zij de inzending verrichten
Bedrijfs- of organisatienaam:
Naam van industriële innovatie:
Naam van eventueel tweede contactpersoon:
E-mail van eventueel tweede contactpersoon:
Deel 2: In het kort
1. Omschrijf kort de gerealiseerde innovatie, in maximaal 1200 tekens (circa 150 woorden) en
voor niet specialisten te begrijpen termen.
2. Stuur eventueel ondersteunend beeldmateriaal per e-mail mee. Bestands- en e-mailgrootte
beperken tot maximaal 7 megabyte.
3. Welke uitdaging kent de betreffende innovatie? Beperk uw antwoord tot maximaal 800 tekens
(circa 100 woorden).
4. Wat is het antwoord van de innovatie op deze uitdaging? Beperk uw antwoord tot maximaal
800 tekens (circa 100 woorden).
5. Wat aan deze innovatie is zo specifiek nieuw of opmerkelijk? (Voorbeeld: wij zijn de eerst die
… en … combineren). Beperk uw antwoord tot maximaal 800 tekens (circa 100 woorden).
Deel 3: Uitgebreid onder de loep
Wij willen u in dit gedeelte vraag uw industriële innovatie uitgebreider te omschrijven.
1. Licht de industriële innovatie uitgebreid toe in maximaal 4800 tekens (circa 600 woorden).
2. Wat precies is zo nieuw aan uw industriële innovatie? Leg uit hoe het breekt met
conventionele ideeën of met de huidige praktijk. Hoe gaat het verder dan marginale
verbeteringen op iets dat al bestaat? Beperk uw antwoord tot maximaal 1200 tekens (circa
150 woorden).
3. Wanneer is de industriële innovatie op de markt geïntroduceerd? Beperk uw antwoord tot
maximaal 800 tekens (circa 100 woorden).
4. Hoe profiteren klanten van of de gerealiseerde innovatie? Beperk uw antwoord tot maximaal
1200 tekens (circa 150 woorden).
5. Bent u zich bewust van andere concurrenten die werken aan een soortgelijke innovatie en
deze al gerealiseerd hebben? Als dit het geval is, op welke wijze is uw innovatie superieur?
Beperk uw antwoord tot maximaal 1200 tekens (circa 150 woorden).
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards