Uploaded by nanaroller101

Practicum aardappelschijfjes

advertisement
Osmotische waarde van een aardappel
Natalie Hengst & Eva de Sain V4D
1
Inhoud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
inleiding (p.3)
Onderzoeksvraag (p.3)
Hypothese (p.3)
Verwachting (p.3)
Werkwijze (p.3)
Resultaten (p.4)
Conclusie en discussie (p.6)
Bronnen (p.6)
2
inleiding
De osmotische waarde van een aardappel hangt af van de hoeveelheid opgeloste
deeltjes. Wanneer je aardappel in zoutoplossingen van verschillende concentraties
legt zal de aardappel opzwellen, gelijk blijven of krimpen. Je zult dus zien dat als
de concentratie van de zoutoplossing hoger is dan de osmotische waarde van de
aardappel dat de aardappel op zal zwellen, als deze zoutoplossing gelijk is zal je
geen verandering zien en als deze lager is zal
de aardappel krimpen.
Als de aardappel zwelt merk je ook dat deze
een stuk steviger wordt. Dat gebeurt ook als
de aardappel krimpt maar in dat geval wordt
de aardappel slapper i.p.v steviger.
onze onderzoeksvraag is:
“wat is de osmotische waarde
van een aardappel?”
Onze hypothese:
We denken dat het antwoord 4% zal zijn. Dat denken we omdat dat ook uit ons vorige
onderzoek kwam een jaar geleden.
We verwachten dat de staafjes net zo gaan reageren als dat we bij de inleiding
hebben uitgelegd. Als onze hypothese klopt zullen we bij het vijfde buisje met 4%
geen verandering zien.
Werkwijze: * zie handleiding *
3
Resultaten
Resultaten van de hele klas:
Naam Groepje
Buis 6
Buis 5
Buis 4
Buis 3
Buis 2
Buis 1
Louise + Karin
+0 slap
-3 slap
-1 slap
+0 slap
+0 stevig
+1 stevig
Iris + Kiki
-1 slap
-2 slap
-3 slap
+1 slap
+2 stevig
+0 stevig
Timon + Floris
-2 slap
-1 slap
-2 slap
+2 slap
+1 stevig
+2 stevig
Yassin + Demi
-2 slap
-1 slap
-2 slap
+1 stevig
+0 stevig
+3 stevig
Anissa + Shafeeqa
+2 slap
+1 slap
-1 slap
+4 slap
+1 stevig
+4 stevig
Dewi + Mathijs
-2 slap
-3 slap
-2 slap
-1 stevig
+2 stevig
+0 stevig
Amir + Sam
-2 slap
-3 slap
-3 slap
+0 stevig
+0 stevig
+1 stevig
Jasmine + Slava
-5 slap
-3 slap
-2 slap
-1 slap
+1 stevig
+1 stevig
Otte + Sven
-1 slap
-2 slap
-1 slap
+2 stevig
+3 stevig
+2 stevig
Jasmijn + Celine
-4 slap
-2 slap
-2 slap
+0 stevig
+1 stevig
+2 stevig
Julia + Sigrid
-3 slap
-2 slap
-3 slap
-1 stevig
+0 stevig
+2 stevig
Eva + Natalie
-2 slap
-2 slap
-1 slap
+0 stevig
+1 stevig
+3 stevig
De tabel laat zien hoeveel de aardappels gekrompen/gegroeid zijn en de stevigheid
ervan. bij buis 6 en 5 zie je dus dat de schijfjes voornamelijk zijn gekrompen en dat bij
buis 2 en 1 voornamelijk gegroeid zijn.
4
Resultaten van onze proef:
Lengte
buis Zout
staafje
nr.
concentratie
vooraf cm.
Lengte
staafje
achteraf cm.
Verandering stevigheid Stevigheid opvallende
in mm.
vooraf
achteraf
dingen?
1
0,25%
3
3,3
+3
stevig
stevigst
nee
2
0,5%
3
3,1
+1
stevig
stevig
nee
3
1%
3
3,0
+0
stevig
slap
beetje
slap
4
2%
3
2,9
-1
stevig
slap
nee
5
4%
3
2,8
-2
stevig
slap
nee
6
8%
3
2,8
-2
stevig
slap
nee
In deze tabel zie je onze resultaten en bij ons is buis 1 3mm gegroeid buis 2 1mm 3
niks 4 1mmgekrompen en bij 5 en 6 is het schijfje 2mm gekrompen.
Grafiek uitkomsten:
in de grafiek kan je zien wat de gemiddelde lengte verandering van de klas en onze
lengteverandering. hierin kan je zien dat we bij buis een ver boven het
klassengemiddelde zitten, en bij buis 2 precies het gemiddelde hebben.
5
Discussie en conclusie
Vorig jaar hebben wij deze proef ook uitgevoerd. Toen kwamen op het antwoord dat er bij
4% geen verandering plaatsvond. Dit klopte niet. Dit keer vond er bij 1% geen verandering
plaats.
Hoe dit kan weten wij niet, wij denken dat we de proef de eerste keer niet goed hadden
uitgevoerd.
Vergeleken met onze klas kwamen de resultaten redelijk overeen.
 bij buis 1 en 4 zaten we boven het gemiddelde
 bij buis 3,5 en 6 zaten we er iets onder
 bij buis 2 zaten we precies op het klassengemiddelde
Bij de eerste 2 staafjes vind er osmose plaats. De zout concentratie is lager buiten het
aardappelstaafje. Het aardappel staafje neemt daarom water op, zo krijg je een gelijke
concentratie.
Met een zoutconcentratie van 1% vond er bij ons geen verandering plaats.
Bij de laatste 3 staafjes vind het tegenovergestelde plaats: plasmolyse. Hier is de concentratie
zout buiten het aardappelstaafje hoger dan in het aardappelstaafje. Het staafje zal water
loslaten en hierdoor ook krimpen.
Van tevoren wisten wij niet hoe dit proces zou verlopen. Dit is de reden waarom onze
hypothese niet helemaal overeen komt met de resultaten.
We vonden het leuk om een praktische opdracht te doen. We vonden het ook interessant om
te zien hoe osmose echt werkt, tot nu toe kregen we het alleen uitgelegd met plaatjes. Als je
zelf onderzoek doet dan zie je beter wat er gebeurd en het effect nou eigenlijk echt is.
Bronnen
wij hebben al onze informatie uit ons biologie boek en uit de proef gehaald.
6
Download