Uploaded by User1099

Basisbegrip elektriciteit

advertisement
Basisbegrip elektriciteit;
Water in de buis;
ž Ampère=stroomsterkte
De hoeveelheid water die per seconde door de buis stroomt.
ž Watt=vermogen
De kracht waarmee het water tegen een voorwerp stroomt, bijvoorbeeld een schoepenrad.
ž Volt=spanning
De druk van het water in de buis.
ž Ohm=weerstand
De dikte van de buis waar het water doorheen stroomt.
ž Stroomkring
De meisjes en jongens weten wat een stroomkring is.
ž Gesloten stroomkring
De meisjes en jongens weten en maken een gesloten stroomkring
ž Open stroomkring
De meisjes en jongens weten en maken een gesloten stroomkring
Overige begrippen;
ž Energie
De meisjes en jongens leren en weten wat energie betekent en welke vormen deze kan
hebben.
ž Fossiele energie
De meisjes en jongens weten welke fossiele brandstoffen gebruikt worden om energie op te
wekken.
ž Duurzame energie
De meisjes en jongens weten wat duurzame energie is en welke verschijningsvormen die
heeft.
ž Statische elektriciteit
De meisjes en jongens maken kennis met statische elektriciteit aan de hand van enkele
experimenten.
ž Dynamische elektriciteit
De meisjes en jongens maken kennis met dynamische elektriciteit aan de hand van enkele
proefjes en experimenten.
ž Elektrische energie toepassingen
De meisjes en jongens leren, nemen kennis en discussiëren over de vele toepassingen van
elektrische energie in onze samenleving.
ž Elektronen
Negatief geladen deeltjes spelen een rol bij statische elektriciteit (statische ladingen) en
elektriciteit.
ž Protonen
Positief geladen deeltjes spelen een rol bij wel of niet statische elektriciteit en elektriciteit.
ž Minpool
Waar een overvloed aan elektronen is.
ž Pluspool
Kant waar de protonen zitten
ž Spanningsbron
Dat kan een batterij zijn, maar ook een accu of ons elektriciteitsnetwerk.
ž Geleider
Voorwerp/materiaal dat stroom(elektronen) geleidt
ž Isolator
Voorwerp/materiaal dat stroom(elektronen) niet geleidt
Aan de hand van verschillende opdrachten, proefjes en experimenten maken de meisjes en
jongens kennis met het fenomeen elektriciteit/stroom.
Er worden activiteiten aangeboden die voor verschillende groepen geschikt zijn, van groep 5
tot groep 8. Maar sommige proefjes kunnen ook in groep 3-4 aangeboden worden, het is aan
de leerkracht te bepalen of dat zinvol is.
Elektriciteit wordt in de kerndoelen pas genoemd vanaf groep 5, in kerndoel 42. Maar de
activiteiten in dit deel doen ook een appel aan kerndoelen 44 en 45. (zie inleiding deel 1; blz.
3-5)
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards