Uploaded by pca_pca

Formules serie & parallel

advertisement
1. Formules Serieschakeling.
Uit de algemene vaststellingen kunnen we volgende formules opstellen:
De vervangingsweerstand Rvs:
-
Meerdere ≠ weerstanden:
Ns gelijke weerstanden:
De spanningen:
-
De deelspanningen:
-
De bronspanning:
-
De spanning bij Ns = R’en:
-
De deelspanning bij Ns = R’en:
De stromen:
-
De deelstromen:
-
De totale stroom of bronstroom:
-
De totale stroom of bronstroom:
Het vermogen:
-
Het deelvermogen:
-
Het totale vermogen:
-
De deelvermogens bij Ns = R’en:
2. Formules Parallelschakeling.
Uit de algemene vaststellingen kunnen we volgende formules opstellen:
De vervangingsweerstand Rvp:
-
Meerdere ≠ weerstanden:
-
2 Verschillende weerstanden:
-
Np gelijke weerstanden:
De spanningen:
-
De deelspanningen:
-
De bronspanning:
De stromen:
-
De deelstromen:
-
De deelstromen bij Np = R’en:
-
De totale stroom of bronstroom:
-
De totale stroom of bronstroom:
Het vermogen:
-
Het deelvermogen:
-
De deelvermogens bij Np = R’en:
-
Het totale vermogen:
Download