Uploaded by karenmoerenhout

Werkblad Columbus

advertisement
Naam:
Datum:
Noteer je antwoorden op de vragen hieronder. Doe het wel
netjes.
Opdracht 1
Dit webpad gaat over Columbus. Zo kennen we hem. De ontdekker van Amerika.
Maar hoe ging dat? Wie was Columbus?
Als je dit webpad gedaan hebt, weet je (bijna) alles over deze beroemde man.
Columbus is zijn achternaam. Wat is zijn voornaam?
• Zijn voornaam
Wanneer is Columbus (waarschijnlijk) geboren?
• In het jaar
In welke stad?
• In
Weet je in welk land dat is?
• Deze plaats ligt
Wanneer is Columbus gestorven?
• In het jaar
Hoe oud werd hij dan?
• Columbus werd
Wij vinden dat niet zo oud, maar in die tijd was dat de gemiddelde leeftijd.
Velen haalden deze leeftijd niet eens.
Opdracht 2
Columbus ging natuurlijk niet ‘zomaar’ erop uit om een nieuw land te
ontdekken. (Dat wist hij trouwens niet eens toen hij dood ging.)
Al eeuwenlang dreven kooplieden uit Europa handel met het Verre
Oosten.
Welke producten haalden ze daar bijvoorbeeld vandaan?
• Onder andere
Liep deze handelsroute over land, of over zee?
• De route ging
Waarom moesten de Europeanen een andere route gaan zoeken?
• Dat moest omdat
Welk plan had Columbus?
• Columbus wilde
Wie betaalden hem voor de schepen en bemanning voor deze reis?
• Hij kreeg geld
Opdracht 3
Columbus had dus geld gekregen om een route naar Azië te zoeken door naar het westen te
varen.
Wanneer vertrok Columbus?
• In
Waarom moest er veel voedsel mee aan boord?
• Er moest veel voedsel mee omdat
Hoeveel schepen had Columbus?
•
schepen
Weet je hoe ze heetten?
• Ze heetten de
Columbus schreef elke dag in zijn scheepsjournaal.
Wat is dat voor iets?
• Dat is
Wat schreef Columbus allemaal op?
• Columbus noteerde
Columbus hield stiekem ook een 2e scheepsjournaal bij.
Waarom deed hij dat?
• Dat deed hij omdat
Veel langer dan hij gedacht had, vond hij uiteindelijk land.
Wanneer was dat?
• Op
Wat dacht Columbus toen?
• Columbus dacht dat
Hoe noemde Columbus het eiland waar hij op terecht kwam?
•
Wat betekent dat?
• Dat betekent
Hoe noemde hij de bewoners van het land?
• Hij noemde ze
Opdracht 4
Op de schepen ging dus een hoop voedsel mee.
Wat aten ze allemaal?
• Onder andere:
Waarom zouden ze levende dieren meenemen, denk je?
• Dit deden ze omdat
Hoe konden ze het drinkwater een beetje aanvullen op een schip?
• Door
Moest de scheepskok elke dag koken?
•
Waarom kookte hij alleen aan dek?
• Omdat
Opdracht 5
Bekijk de links bij opdracht 5. (5A en 5B).
Deze gaan over de verschillende reizen die Columbus naar Amerika heeft gemaakt.
(Al dacht hij tot zijn dood dat hij in Indië was.)
Maak bij de zinnen hieronder de letters rood onder JA als het antwoord goed is, en maak ze
rood bij NEE als het antwoord fout is.
Wat lees je bij de rode letters? En wat staat er bij de zwarte?
JA
NEE
In de tijd van Columbus wisten de mensen dat de aarde rond was.
HE
AM
Columbus kreeg zijn geld voor de reis van de Spaanse koning en koningin.
EL
ER
Door naar het westen te varen kwam Columbus in Indië aan.
IG
ZI
Europese landen hadden veel handel met Azië.
JN
OV
De Grieken veroverden in 1453 Constantinopel.
ES
LE
Je kon alleen maar naar Azië komen over land.
PU
VE
Mensen in de tijd van Columbus kenden alleen Europa, Afrika en Azië.
ND
CC
Columbus is geboren in Portugal.
IG
AC
Op zijn eerste reis had Columbus 3 schepen.
HT
AF
Op schepen gingen vroeger ook levende dieren mee.
CO
ZI
Columbus ontdekte Amerika in 1492.
LU
JN
Zijn tweede reis naar Amerika was in 1498.
NA
MB
Columbus noemde de bewoners die hij ontmoette ‘indianen’.
US
AM
Op zijn 2 reis had Columbus wel 17 schepen en 1500 bemanningsleden.
IN
AA
Het eerste eiland dat Columbus bezocht noemde hij Hispaniola.
NH
DI
Op zijn derde reis werd Columbus gevangen genomen.
ËO
ET
De derde reis was van 1496 tot 1498.
CO
NT
Zijn vierde reis moest Columbus zelf betalen.
DE
NT
De vierde reis was van 1498 tot 1500.
IN
KT
Noormannen hadden Amerika eerder ontdekt dan Columbus.
TE
EN
Een nieuw product uit de ‘Nieuwe Wereld’ was cacao.
HE
TAM
Een nieuw product uit de ‘Nieuwe Wereld’ was koffie.
BB
ER
Columbus stierf in 1509.
IKA
EN
e
Rode letters
:
Zwarte letters:
Opdracht 6
Het leven aan boord was voor de bemanning geen pretje; hard werken, allerlei gevaren, slechte
hygiëne, slecht eten en je kon ook nog eens erg ziek worden.
Zo erg, dat je er dood aan kon gaan.
Wat was de meest gevreesde ziekte op zee?
• Dat was
Hoe ontstond deze ziekte?
• Deze ziekte ontstond
Welke klachten (symptomen) kregen de zieken?
• De symptomen waren:
Hoe kon je er weer van genezen?
• Zeelieden werden weer beter als
Opdracht 7
Columbus heeft 4 reizen gemaakt. Hij dacht dat hij Indië ontdekt had via een vaarroute naar
het westen. Welke eilanden en stukken van het vastenland ontdekte hij tijdens zijn reizen?
Schrijf de tekst van de blokjes met de zwarte rand hieronder in het goede (gekleurde) vakje
rechts.
Opdracht 8
Je hebt al veel gelezen en gemaakt over Columbus.
Hieronder zie je 8 plaatjes met tekst eronder. De tekst staat goed, maar de plaatjes staan
verkeerd.
Trek een lijn van de plaatjes naar de juiste tekst, zodat het verhaal weer helemaal klopt.
Columbus legt zijn
plannen uit aan de
koning en koningin van
Spanje.
Met 3 schepen begint
Columbus in 1492 zijn
tocht naar Indië via het
westen.
Na 2 maanden klinkt
eindelijk uit het
kraaiennest:
“Land in zicht !”
Columbus gaat aan wal
en noemt het eiland:
‘San Salvador.’
Op de terugreis lijdt
Columbus schipbreuk
met zijn schip de ‘Santa
Maria.’
Terug in Spanje wordt
Columbus rijkelijk
beloond met geschenken
en titels.
Op zijn 3e reis wordt
Columbus als een
verrader in de boeien
geslagen.
In 1506 sterft
Columbus.
Hij wilde naar Indië,
maar ontdekte Amerika.
Opdracht 9
Columbus is niet alleen bekend geworden door zijn reizen naar Amerika.
Ook een bekend spreekwoord / uitspraak heeft de naam van Columbus in zich.
Welk spreekwoord is dit?
• Het
Wat betekent dit spreekwoord?
• Het betekent
Waarom heet het spreekwoord zo?
• Columbus vroeg
Download