Christoffel Columbus

advertisement
Christophel
Columbus
Chrisophel Columbus
Christophel Columbus werd geboren in 1451. Het is voor
niemand bekend op welke datum hij precies geboren was.
Inhoudsopgave
•
•
•
•
•
•
•
1 Jeugd
2 Varen
3 Aarden is niet plat
4 De reis
5 Op het land
6
7
• 8 quizzzzzzzzz
zzzzz
Jeugd
Columbus groeide op in Genua een stad in Italië.
Hij woonde samen met zijn ouders, zijn vier broertjes en
zusjes.
Hij was de oudste van zijn broertjes en zijn zusjes.
Zijn vader was een wolwever. Columbus hielp zijn vader vaak
met zijn werk. Toen hij nog maar klein was, wilde hij net als
zijn vader een wolwever worden. Columbus ging vaak naar de
havens en wist veel af van de zee en van schepen. Hij wilde
later gaan varen.
Varen
Na zijn opleiding studeerde hij aardrijkskunde. Hij ging
meestal mee met de zeemensen op reis naar de
Middellandse Zee.
Hij vond het heel interessant en hij leerde zeekaarten
tekenen en navigeren, hij zag vreemde landen en hij
wilde toch wel weten welke landen het waren.
In deze tijd woonde hij in Italië maar hij ging verhuizen
naar Portugal waar zijn broertje ook woonde dat was in
1474.
In Portugal kwam hij steeds meer in contact met de
scheepvaart en de zee en met de mensen die daar
werkten want toen had Portugal de beste schepen en
Portugal had als nummer een land veel van Afrika
ontdekt.
De aarde is niet plat
In die tijd dachten de mensen dat de aarde plat was en
niet een bol zoals we nu weten. Columbus wilde bewijzen
dat de aarde niet plat was en hij wilde via het westen
naar China in het oosten varen.
Hij ging in 1484 naar de koning van Portugal (Johan de
2de).
De koning van Portugal wilde er niks weten, want hij
wilde ook een reis maken maar dan via het oosten.
Toen Columbus dit hoorde vond hij het niet zo leuk en hij
wilde niks meer met Portugal te maken hebben. Dus ging
hij toen verhuizen naar Spanje. Daar legde hij zijn plan uit
aan de koning en de koningin (Isabelle, Ferdinand). Zij
waren het met hem eens en gaven hem alles wat hij
nodig had.
De reis
Op 3 augustus was het zover. Columbus dacht naar het
westen te varen en Japan te bereiken. Men wist niet dat
er nog een werelddeel tussen ligt (Amerika). De
schepen voeren eerst naar de Canarische Eilanden. Het
schip de Pinta moest voor de reis eerst gemaakt worden
omdat er problemen met het roer waren. Op de
Canarische Eilanden vulden ze hun voorraden aan.
Op 6 september 1492 begon de grote oversteek naar
het westen. De bemanning was toch wel erg bang dat
het schip van de aarde af zou vallen.
Op het land
Op de avond van 12 oktober 1492 was er land in zicht.
Het bleek een eiland te zijn. Columbus liet zich er de
volgende ochtend naar toe roeien. Hij had zijn
mooiste uniform aan en was volledig bewapend. Op
land zette hij een groot kruis neer. De mensen die er
woonden keken van een grote afstand toe. Columbus
nam het eiland in de naam van Spanje in en noemde
het San Salvador (Heilige verlosser). Nu is het een
eiland van de Bahama’s en heet het Watlingeiland.
Columbus dacht dat hij in Indië was, maar in het echt
had hij een nieuw werelddeel ontdekt.
1 wat heeft Columbus gestudeerd
2 hoeveel reizen heeft hij gemaakt
3 waar is hij opgegroeid
4 wie gaf Columbus geld
5 wanneer begon de grote oversteek
6 Is hij rijk gestorven ja of nee
7 Waar is hij beroemd om geworden
8 hoe veel broertjes en zusjes had hij
Zijn er nog vragen
Antwoorden quizzzzzz
Aardrijkskunde
4
Genua
Spaanse koning en koningin
6 september 1492
Hij is arm gestorven
hij heeft Amerika ontdekt
4
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards