Uploaded by daniquedevreij

Fysiotherapie jaar 2 - Pathalogie - hoofdpijn

advertisement
College 03 Hoofdpijn, een hoofdzaak
Classificatie
Symptomatologie
Diagnostiek
IHS – classificatie van hoofdpijn
IHS.nl – alle classificaties hoofdpijn
Primaire hoofdpijn __ oorzaak centraal in het hoofd
Secundaire hoofdpijn __ oorzaak ligt buiten het hoofd
Meest voorkomend in de praktijk
1. Spanningshoofdpijn (tension type headache) (primair)
Diagnostische kenmerken
- drukkende of knellende tweezijdige hoofdpijn
-duur: uren tot dagen, niet verminderend
-minstens 2 van 4 kenmerken
1. Bilateraal
2. Drukkend, niet pulserend van ard
3. Milde tot matige intensiteit
4. Neemt niet toe bij lichamelijke inspanning zoals wandelen of trap lopen
-maximaal 1 van de volgende kenmerken; photofobie, phonofobie of lichte misselijkheid
-geen zware misselijkheid of braken
-meestal episodisch, maar komt ook voor in chronische vorm
Migraine (primair) (kom je meestal niet tegen in de praktijk)
Diagnostische kenmerken
-herhaalde pijnaanvallen van 4 tot 72 uur
-meestal eenzijdige hoofdpijn
-bonzend karakter
-matige tot heftige intensiteit (ADL verhinderend)
-klachten verergeren met lichamelijke activiteit
-photofobie en/of phonofobie
-misselijkheid en/of braken (85%)
Migraine met aura
bij 15-25%l van de mensen kan migraine worden vooraf gegaan door een aura
Symptomen van aura kunnen zijn:
-Visueel (vlekken, sterretjes, kristallen, etc)
-sensorisch
Clusterhoofdpijn (kom je meestal niet tegen in de praktijk)
-aanvalsgewijze hoofdpijn met een duur van 15 tot 80 minuten
-hevige bonzende ofstekende pijn
-eenzijdige hoofdpijn rondom het oog of temporaal
-geen misselijkheid en/of braken
-aanvallen treden in clusters
Cervicogene hoofdpijn (komt veel voor in dagelijkse praktijk) (secundair)
Diagnostische symptomen en kenmerken
-hoofdpijn eenzijdig, niet wisselend van zijde
-tekenen en symptomen van cervicale functiestoornissen
1. provocatie
-nekbewegingen, verkeerde houding
-reproductie van hoofdpijn bij externe druk (bijv. palpatie)
2.homolaterale pijnklachten cervicaal
3. Verminderde cervicale ROM
Anamnestische kenmerken:
-meestal unilaterale hoofdpijn
-beweging- houdingsafhaankelijk
Diagnostische middelen:
-Flexion rotation test
-cluster van Jull
--CCFT
--AROM: extensie en rotatie
--pijnlijke disfuntie C0-C3
Download