Uploaded by User597

Ananmese, lichamelijk onderzoek uitgewerkt

advertisement
VOLLEDIG LICHAMELIJK ONDERZOEK
Alg: niet ziek ogende slanke man/vrouw, compos mentis. Bleek -; cyanose -; icterus -; dyspneu -.
Controles: T (***)°C | pols (***)/min regulair equaal | RR (***)/(***) mmHg li | CVD niet verhoogd |
AF (***)/min
H/H: vochtige slijmvliezen, geen roodheid of zwelling in oro. Geen lymfadenopathie. Geen struma,
isthmus thyroïd palpabel, geen zwellingen.
Thorax: symmetrische thoraxexcursies, borst/buikademhaling, geen gebruik
hulpademhalingsspieren.
Pulm: normaal ademgeruis over alle longvelden, geen bijgeluiden. Percussie sonoor over alle
longvelden.
Cor: S1S2, geen souffles.
Abd: geen zwellingen, geen bolgespannen buik. Normale peristaltiek, geen souffles aorta.
Wisselende tympanie, geen dempingen. Soepele buik, defense -; drukpijn -; zwellingen -; slagpijn
nierloges -. Lever niet palpabel. Enkele soepele, niet pijnlijke, elastische, los liggende inguinale
klieren palpabel <1 cm.
WK: normale thoracale kyphose, lumbale lordose. Geen palpatie op kloppijn. Geen asdrukpijn.
Extr: roodheid -; zwelling -; standsafwijkingen -.
Huid: geen dermatologische afwijkingen, normale turgor, normaal beharingspatroon, geen littekens.
Neur: E..M..V..
In trias georiënteerd, aandacht en concentratie ongestoord. Dysartrie – afasie -.
Inspectie hoofd:
Meningeale prikkeling:
Hersenzenuwen: I: intact, pupillen isocoor, lichtreactief +/+, oogvolgbewegingen intact, geen
nystagmus of dubbelbeelden, GVO intact, tastzin gelaat intact, motoriek n.g., smaak n.g. gehoor n.g.
Tong mediaan, tongbewegingen intact. M. trapezius 5/5; m. sternocl. 5/5
Motoriek: M: Barre -/-; kracht 5/5; normotoon
Reflexen: TPR, BPR, KPR, APR symm, VZR bdz indifferent
Sensibiliteit: links gelijk aan rechts. Pijnzin intact. Vibratiezin alsmede positie- en bewegingszin intact,
Romberg ongestoord.
Coördinatie: TNP/KHP: geen ataxie óf vingertopneusproef en knie-hakproef ongestoord.
Looppatroon (mag ook onder coörd): normaal looppatroon, koorddansgang niet gestoord
Hersenzenuwen:
I = reuk; II = visus, gezichtsvelden; III = oogbewegingen; IV = pupillen, ooglid; VI = dubbelzien; V =
sensibiliteit gelaat, kracht kauwspieren, cornearefl.; VII = bewegingen gelaat; VIII = gehoor, evenw.;
IX = slikken, heesheid; X=wurgreflex, slikken, heesheid; XI = schouders heffen, hoofd draaien; XII =
lippen aflikken, fasciculaties.
Psychiatrisch onderzoek: alg: normaal verzorgd, coöperatief en wederkerig in het contact, maakt
oogcontact met neutrale houding. Klachtenpresentatie (***). Uiterlijk conform kalenderleeftijd.
Cognitief: helder bewustzijn, aandacht te trekken en behouden. Oriëntatie in trias ongestoord,
geheugen intact.
Ziektebesef en ziekte-inzicht: (***). Intelligentieniveau (***).
Geen hallucinaties of hallucinatoir gedrag. Vorm denken normofreen en coherent. Inhoud van
denken is ongestoord/gestoord met (***).
Affectief: stemming (***); affect (***). Psychomotoriek (***), impulsregulatie ongestoord.
(***) acute suïcidaliteit. Betrouwbaar onderzoek.
Mammae: symmetrisch, geen zwellingen, geen intrekkingen in rust of aanspannen m. Pectoralis
major, geen peau d’orange, normale venentekening. Tepel niet ingetrokken, geen eczeem, geen
uitvloed. Geen palpabele zwellingen.
Genitalia externa: normaal aspect.
Rectaal toucher: inspectie anus normaal. Toucher: normale sfincterspanning, lege ampul, glad
slijmvlies, geen pijnlijk cavum Douglasi, geen bloed/slijm.
Orthopedisch onderzoek: volgt….
TRACTUS ANAMNESE
Alg: gewichtsverlies: - |nachtzweten: - | lymfadenpoathie: -| eetlust (***) | koorts: - | recent
trauma: –
Circ: POB: - |orthopneu: - | dyspneu d’ effort: - | oedeem: - | palpitaties: - | wegraking: Resp: dyspneu: – | stridor: - | piepende AH: - | hoest: - | sputum: - | hemoptoë: - | thoracale pijn: GI: abd pijn: - | slikklachten: - | indigestie: - | misselijkheid/braken: - | feces:
frequentie/kleur/consistentie/bloed/slijm
Urogenit: incontinentie: - | dysurie: - | hematurie: - | mictiefrequentie: (***) | pollakisurie: - | fluor:
- | dyspareunie: - | menses:
Neurol: visus, gehoor, reuk & smaak ongestoord | wegrakingen: - | trekkingen: - | hoofdpijn: |sensibiliteitsverandering: - | spierzwakte: - | spraakproblemen: - | sfincterdysfunctie: - | hogere
cognitieve functies:
Muscoskel: geen pijn, roodheid of zwelling gewrichten | geen ochtendstijfheid | geen functieverlies
| geen huidafwijkingen
Download