Uploaded by Fay T CrossFit

Satellieten versie met tekeningen

advertisement
Satellieten
Wat is een satelliet?
Wat is een satelliet?
Satelles = begeleider
Wat is een satelliet?
Satelles = begeleider
Wat is een satelliet?
Satelles = begeleider
Een zinsdeel dat weggelaten
kan worden, zonder dat de
zin grammaticaal onjuist
wordt.
Wat is een satelliet?
Satelles = begeleider
Een zinsdeel dat weggelaten
kan worden, zonder dat de
zin grammaticaal onjuist
wordt.
De satelliet kleurt de zin
Wat is een satelliet?
Satelles = begeleider
Een zinsdeel dat weggelaten
kan worden, zonder dat de
zin grammaticaal onjuist
wordt.
Een vorm van een satelliet
is een bijwoordelijke
bepaling. Deze geeft aan
wanneer, hoe en waar iets
gebeurt.
De man loopt
WAARHEEN?
WAARMEE?
HOE?
De man loopt
WANNEER?
WAAR?
WAAROM?
HOELANG?
De man loopt
Waar?
De man loopt
in het bos
Waar?
De man loopt
Waarheen?
De man loopt
naar de auto
Waarheen?
De man loopt
Hoe?
De man loopt
snel
Hoe?
En hoe zit dit dan?
De man wacht op de bus.
Voorzetselvoorwerp
Bijwoordelijke
bepaling
Download