- Protestantse Gemeente Doorn

advertisement
Avondgebed Stille Week 2017
dinsdag 11 april
orde van dienst
Ik ben de ware wijnstok
Stilte
De kaarsen worden aangestoken
Welkom
Zingen: ‘Jezus U bent het licht in ons leven’ 3x (Taizé)
Lezen: Psalm 80 : 3 - 16
3
Laat uw kracht ontwaken,
kom, en red ons.
4
God, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
5
HEER, God van de hemelse machten,
hoe lang nog blijft u vertoornd op uw biddende volk?
6
U liet ons brood van tranen eten
en een stroom van tranen drinken.
7
U hebt andere volken tegen ons opgezet,
onze vijanden drijven de spot met ons.
8
God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
9
U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte,
en volken verdreven om hem te planten.
10
U gaf hem een ruime plek,
hij schoot wortel en vulde het land.
11
De bergen werden bedekt door zijn schaduw,
de machtige ceders door zijn twijgen,
2
12
hij strekte zijn takken uit tot de zee,
tot aan de Grote Rivier zijn ranken.
13
Waarom hebt u zijn omheining vernield?
Voorbijgangers plukken hem leeg,
14
wilde zwijnen wroeten hem om,
velddieren vreten hem kaal.
15
God van de hemelse machten, keer u tot ons,
kijk neer uit de hemel en zie,
bekommer u om deze wijnstok,
16
de stek die uw hand heeft geplant,
het kind dat u zelf hebt grootgebracht.
Zingen: Psalm 80 : 1, 6 en 7
Lezen: Johannes 15 : 1 - 8
Stilte
Zingen: Lied 653 : 1, 5 en 7 ‘U kennen, uit en tot U leven’
Gedicht
Brood en wijn
(Jaap Zijlstra)
Muziek
Gebed
Stil gebed
Zeggen wij samen:
God in de hemel
Uw naam worde recht gedaan,
Vestig uw nieuwe gemeenschap van hoop
Hier op aarde zoals in de hemel.
Geef ons wat nodig is deze dag.
Vergeef ons wat wij misdeden,
Zoals wij ook anderen vergeven.
Behoed ons van alle kwaad
Want u omhelst recht en liefde en vrede,
Nu en tot het einde der tijden.
Amen.
3
Zingen Lied 256 ‘Blijf met Uw genade bij ons’ (3x Nederlandse tekst)
V Eeuwige God, sterk ons,
En in stilte en vrede zullen wij op u wachten
Tot u alles bent in allen.
A Amen
Afbeelding voorpagina:
Caren van Herwaarden, ‘Studie van de aarde’ 1995
4
Download