Lees hier een praktijkvoorbeeld

advertisement
Veel ondernemers stellen de vraag: Wat kan ik met een Retailscan in de praktijk? Wat levert
het op?
Retailscan geeft niet alleen maar cijfers
Allereerst is de Retailscan niet alleen maar een cijfermatige analyse van de prestaties van
jouw winkel. De kracht van de Retailscan is juist, dat het duidelijk inzichtelijk maakt welke
stappen je moet zetten om succesvoller te kunnen ondernemen in de toekomst.
De Retailscan is een blauwdruk van uw onderneming. De scan vertelt hoe je er voor staat en
helpt je keuzes maken.
Een praktijkvoorbeeld
In een damesmodezaak staat het rendement onder druk en de ondernemer twijfelt over de
toekomstgerichtheid van haar winkel. Het onderzoek van de Retailscan wijst uit dat de marge
niet optimaal is, maar wat nog veel belangrijker is: dat de ondernemer twijfelt over de koers
van de onderneming.
Het winkelbezoek dat gekoppeld wordt aan de bespreking van de Retailscan wijst dat ook
uit. De winkel heeft geen sterke uitstraling, en is “overvol” waardoor het voor de klant geen
prettige, overzichtelijke winkel is. De online uitstraling van de website sloot niet aan bij het
beeld van de winkel en werd niet goed bijgehouden door de ondernemer. De praktijksituatie
sloot nagenoeg aan op het vooraf door ons geschetste beeld in de rapportage.
Prestatie van de collectie
Uiteraard zijn we met de ondernemer aan de slag gegaan met een analyse van de prestatie
van de collectie om te achterhalen waarom de marge achterblijft. Primair hebben we de
ondernemer het advies gegeven het winkelbeeld te optimaliseren. Dit kan vaak al met
beperkte middelen. Via ons netwerk hebben we deze ondernemer gekoppeld aan de juiste
persoon om het winkelbeeld te optimaliseren. Dat was stap 1. Als vervolgstap is de
ondernemer aan de slag gegaan met de online aanwezigheid van de winkel. Door de
aantrekkingskracht van de winkel te vergroten, zullen de omzetkansen alleen maar
toenemen. Rendementsverbetering door optimalisering van de collectie is uiteraard de
volgende stap.
Keuzes maken
Doel van de Retailscan is om de ondernemers te helpen keuzes te maken. Waar begin je en
met welke maatregelen kun je relevante stappen zetten om je winkel toekomstbestendig te
krijgen, meer rendement te realiseren en aan te sluiten bij de doelgroep?
Ondernemers vinden dat best lastig en daarom hebben we regelmatig coaching gesprekken.
Advies en begeleiding
Neem hiervoor contact op met een van onze bedrijfsadviseurs via [email protected] /
088-9730600 of maak hier een afspraak op de gratis inloop adviesdag
Download