Aantekeningen bij EHBO Les 4

advertisement
AANTEKENINGEN EHBO LES 4
Norit = actieve koolstof, kan giftige stoffen aan zich binden
Nationaal Vergiftigingencentrum 030-2748888
1. MAAGDILATATIEVOLVULUS SYNDROOM / MAAGTORSIE







Maag zit aan de voorzijde verbonden aan de slokdarm en aan de achterzijde aan de twaalfvingerige
darm.
Cardia  toegang slokdarm-maag, onderontwikkelde spier
Pylorus  toegang maag-twaalfvingerige darm
Maagtorsie = maagkanteling = maagdraaiing
Draaiing om de lengte-as  beide openingen worden afgesloten  de vertering blijft doorgaan 
gasvorming
Maag kan 90˚ naar links draaien  betere afloop
Maag kan 270˚ naar rechts draaien  komt het meest voor  zeer ernstig
Maagdilatatie
 Maaguitzetting, zonder dat de maag kantelt
 Oorzaken:
o Een te grote hoeveelheid doorgeslikte lucht  kan optreden door gedragsproblemen
(loopse teef in de buurt) of door ademhalingsaandoeningen of door te snel en te veel eten
bij pups
Maagtorsie
 Maagkanteling
 Meestal ontstaat eerst de torsie en daarna de dilatatie
 Oorzaken:
o Een te grote hoeveelheid doorgeslikte lucht
o De anatomie van de hond  maagtorsies komen vooral voor bij de grotere rassen met
diepe borstkassen. Kan echter bij alle honden en zelfs bij de kat.
Maagtorsie en maagdilatatie
 Symptomen:
o Onrust
o Onproductieve braakneigingen: kokhalzen
o Overmatig speekselen
o Dikker wordende buik door gasvorming (maag wordt ‘tympanisch’: als je er op klopt klinkt
het als een trommel)
o Door de gestoorde bloedcirculatie in en rond de maag kan de hond in shock komen
 Therapie:
o Eerst moet het gas uit de maag worden gehaald (via puncteren of sonderen)
o Infuus via bloedvat om shock te voorkomen/bestrijden
o Eventueel operatie (maag vastzetten aan de buikwand, verwijderen van de milt) (milt wordt
vaak meegedraaid bij torsie  verstoorde bloedtoevoer  weefselversterf)
 Preventie
o Niet te grote porties voer in één keer geven
o Niet uitlaten of spelen direct na het eten
2. OOGBOLPROLAPS




Uitpuiling van de oogbol
Komt het meest voor bij honden met een platte snuit, bijv. Shih-tzu, Pekingees
Oorzaken:
o Bijtwond andere hond
o Bij nekvel vastpakken en door elkaar schudden
o Hevige opwinding
o Soms door tumor achter het oog
Behandeling:
o Direct beschermende zalf op oogbol aanbrengen
o Voorkomen dat de hond met de poot aan het oog komt  kraag opzetten
o Spoedgeval  behandeling binnen 30 minuten na het trauma
3. HEIMLICH-MANOEUVRE





Bij vreemd voorwerp in de keel kan het dier ernstig benauwd raken.
Dier raakt in paniek: voorzichtig!
Met bandjes om de kaken de bek zo ver mogelijk openen.
Liefst met een tang het voorwerp uit de keel halen.
Indien nodig de Heimlich-manoeuvre uitvoeren:
o Til het dier op, zodat de staart hoger komt dan de kop
o Houd het dier met zijn rug naar je toe en sla je armen om zijn buik
o Druk vijf keer zo hard als mogelijk de buik samen  door het drukken worden de
ingewanden naar de borstkas geduwd en worden de longen samengeperst  zo wordt de
aanwezige lucht naar de luchtpijp en keel gestoten en kan het voorwerp uit de keel schieten
o Controleer na vijf keer drukken de keel en als het voorwerp er nog niet uit is, de handeling
herhalen
4. PNEUMOTHORAX






Klaplong
Toestand waarbij in de borstholte naast de long ook vrije lucht aanwezig is
Deze vrije lucht drukt op de long, waardoor de long inklapt  het longvolume neemt af
Kan ontstaan door een trauma:
o Mes of riek in borstkas
o Gebroken ribben doorboren het longvlies
Diagnose stellen:
o Luisteren met de stethoscoop
o Röntgenfoto
Behandeling: lucht wegzuigen met een naald of katheter
5. SHOCK


We spreken van shock als er een tekort is aan circulerend bloed. Het bloedvatstelsel is dus
onvoldoende gevuld met bloed  LEVENSBEDREIGENDE SITUATIE
Mogelijke oorzaken:
o
o
o
o
Er is bloed uit het stelsel weggelopen (verwonding)
Er is veel vocht aan het bloed onttrokken (brandwonden, ernstige diarree)
Het bloed heeft zich op één bepaalde plaats in het lichaam verzameld (maagtorsie)
De bloedvaten zijn plotseling verwijd ten gevolge van een angstreactie, pijnreactie of
allergische reactie
 Symptomen:
o Bleke oog- en mondslijmvliezen, omdat het bloed naar plaatsen gaat waar het harder nodig
is (hart en hersenen)
o Snelle hartslag om het nog aanwezige bloed in de vaten sneller te doen rondgaan
o Snelle ademhaling om zodoende meer zuurstof aan te voeren
o Koude uiteinden van oren, poten en staart (extremiteiten) omdat het zich daar bevindende
bloed niet meer wordt vervangen. Het gaat naar hart en hersenen (vitale organen). Deze
extremiteiten worden dus koud door afkoeling.
o Vaak bewusteloosheid.
 Behandeling:
o Stelp onmiddellijk bloedingen.
o Leg de kop wat lager: het bloed stroomt dan makkelijker naar de hersenen.
o Bij een rochelende ademhaling de bek schoon maken en de tong naar voren trekken:
hierdoor komt de keel goed vrij, en dit stimuleert de ademhaling.
o Bij geen ademhaling: kunstmatige beademing
o Bij geen hartslag: hartmassage
o Voorkom afkoeling.
o ZO SNEL MOGELIJK NAAR DIERENARTS
 Verschil met benauwdheid: bij benauwdheid blauwe slijmvliezen, snelle A, verhoogde P
Bewustzijn
Bij een neurologisch onderzoek zal de dierenarts ook het bewustzijn van het dieren willen beoordelen. Er
zijn verschillende bewustzijnsniveaus:




alert / attent : dit is het normale bewustzijnsniveau
sopor: gedeprimeerd en slaperig, maar wakker te krijgen door een lichte prikkel, zoals het dier te
roepen
stupor: slaperig en alleen wakker te krijgen met een sterke prikkel, zoals een pijnprikkel
coma: niet wakker te krijgen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards