VIB Light

advertisement
Voor meer informatie, neem contact op met Monique Konings
Opleidingscoördinator VIB/ Beeld Begeleiding
06-10080046 of [email protected]
Aanmelden via onze site: http://www.koreingroep.nl/kenniscentrum/Paginas/inschrijven.aspx
VIB Light
Video Interactie Begeleiding is een methodiek die de interactie/communicatie tussen
kinderen en volwassenen inzichtelijk maakt, versterkt en verbetert waarbij de kind-initiatieven
centraal staan. VIB gaat uit van wat er wel gebeurt en vergroot middels beeld de kansen,
mogelijkheden en nieuwe werkwijzen.
VIB wordt in het kader van deskundigheidsbevordering van begeleiders ingezet, waarbij de
reguliere werkzaamheden in het begeleiden van kinderen uitgangspunt zijn.
Het gebruik van videobeelden maakt het mogelijk om stil te staan bij de werkelijkheid door bij
het terugkijken van de opname het beeld stil te zetten en fragmenten te herhalen.
Wanneer we deze korte fragmenten middels microanalyse terughalen, zien we direct wat
werkt en wat niet of minder effect heeft en waardoor dat komt.
VIB is niet probleem georiënteerd maar bouwt de aanwezige gezonde krachten verder uit.
Met microanalyse wordt per moment gekeken naar geslaagde interactie, bestanddelen
waaruit het geslaagde contact bestaat. Oriëntatie op krachten heeft immers een positief
opbouwend en optimistisch effect, waardoor nieuw gedrag makkelijker eigen wordt gemaakt.
Een opname van circa 10 minuten volstaat. Het interactiepatroon is al met 1 minuut opname
vast te stellen. Toch gebruiken we 10 minuten opname omdat er zich voortdurend gezonde
interactiemomenten voordoen naast het vaste interactiepatroon.
In de 10 minuten video-opname wordt extra aandacht gegeven aan geslaagde interacties.
Dit gebeurt met stilstaande beelden en herhalingen.
Dankzij de oriëntatie op gezonde krachten is in de vervolgopnames een toename van de
geslaagde interacties te zien. Daar kan de medewerker zich weer aan spiegelen en zo
worden de mogelijkheden die iemand heeft voor vriendelijkheid, attentie en gelijkwaardig
contact, gestimuleerd en uitgebouwd.
Werkwijze VIB light
Medewerkers volgen een verkorte opleiding middels een individueel ontwikkeltraject binnen
een kleine groep wat bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 uur. In de 1ste bijeenkomst wordt
kennisgemaakt en worden er aan de hand van meegebrachte filmbeelden ontwikkeldoelen
vastgesteld met betrekking tot kind ontwikkeling, organiseren en of ontwikkeling van de
medewerker. Met deze vastgestelde doelen laat de deelnemer middels vervolg opnames die
in de volgende bijeenkomst worden geanalyseerd en besproken, groei na inzichten zien.
Indien nodig worden daar weer nieuwe of extra ontwikkeldoelen bij vastgesteld. Zo wordt er
per medewerker een individueel ontwikkelplan uitgewerkt. Deze opleiding wordt afgesloten
met een certificaat VIB light.
Kosten: € 900,-
Download