Onderzoeksprojecten (330

advertisement
www.researchportal.be - 19 jul 2017 00:32:08
Onderzoeksprojecten (330 - 340 van 656)
Zoekfilter: Classificaties: Cytologie, oncologie, carcinologie
In vitro onderzoek naar de intracellulaire wegen die van belang zijn voor radiosensitisatie gebruikmakende van
hypoxische en normoxische condities, met implicaties voor de toepassing van chemo- en radiotherapie in de oncologie.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Het doel van dit project is
1. Onderzoek naar verschillende signaaltransductiepaden om een inzicht te krijgen in het
mechanisme van radiosensitisatie bij normoxie en hypoxie en in het mechanisme van resistentie bij
hypoxie;
2. Bevestiging van de betrokkenheid van proteïnen met veranderde genexpressie met behulp van
western blot analyse en flowcytometrie.
Organisaties:
• Moleculaire beeldvorming, Pathologie, Radiotherapie & Oncologie (MIPRO)
Onderzoekers:
• Filip Lardon
• Jan Vermorken
• Bea Pauwels
In vitro onderzoek naar de intracellulaire wegen die van belang zijn bij radiosensitisatie, met implicaties voor de
toepassing van chemo- en radiotherapie in de oncologie.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Doelstellingen van dit onderzoek:
1. Het bestuderen van het effect van gemcitabine en/of radiotherapie op de werking van het celcyclus checkpointmechanisme bestuderen om het
moleculair mechanisme waardoor celcyclusarrest geïnduceerd wordt beter te begrijpen.
2. Het ophelderen van de weg waarlangs apoptose plaatsvindt: nagaan of de toegenomen apoptose na gemcitabine en/of radiotherapie tot stand
komt via de mitochondriale of de receptor-gemedieerde weg.
3. Het bestuderen van de invloed van gemcitabine op het herstel van stralingsgeïnduceerde DNA schade als mogelijk mechanisme voor de
radiosensitisatie.
Organisaties:
• Moleculaire beeldvorming, Pathologie, Radiotherapie & Oncologie (MIPRO)
Onderzoekers:
• Filip Lardon
• Jan Vermorken
• Bea Pauwels
In vitro onderzoek naar de interactie tussen chemotherapie en radiotherapie onder hypoxische condities, met het oog op
een verbeterde behandeling van kanker.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Omwille van veelbelovende klinische resultaten en belangstelling voor in vitro onderzoek naar combinaties van chemotherapie en
radiotherapie, zal een efficiënt in vitro hypoxiemodel opgezet worden voor het bestuderen van interacties tussen chemotherapie en radiotherapie
onder hypoxische condities. Dit model zal toegepast worden om interacties onder normoxische en hypoxische condities te bestuderen en om het
radiosensitiserend mechanisme te ontrafelen.
Organisaties:
• Moleculaire beeldvorming, Pathologie, Radiotherapie & Oncologie (MIPRO)
Onderzoekers:
• Filip Lardon
• Jan Vermorken
• Bea Pauwels
In vitro onderzoek naar de apoptose signaal transductie pathway die van belang is bij radiosensitisatie.
Universiteit Antwerpen
Abstract: De combinatie chemo- en radiotherapie is een veelbelovende behandeling van kanker. De combinatie resulteert vaak in een toename van
apoptose. In deze in vitro studie wordt het moleculair mechanisme dat leidt tot een toegenomen inductie van apoptose bij radiosensitisatie bepaald.
Kennis van deze apoptose pathway kan leiden tot een efficiëntere opzet van in vivo of klinische studies met het oog op een verbeterde
combinatietherapie in de kliniek.
Organisaties:
• Moleculaire beeldvorming, Pathologie, Radiotherapie & Oncologie (MIPRO)
Onderzoekers:
• Filip Lardon
• Bea Pauwels
In vitro onderzoek naar de apoptose signaal transductie pathway die van belang is bij radiosensitisatie.
Universiteit Antwerpen
Abstract: De combinatie chemo- en radiotherapie is een veelbelovende behandeling van kanker. De combinatie resulteert vaak in een toename van
apoptose. In deze in vitro studie wordt het moleculair mechanisme dat leidt tot een toegenomen inductie van apoptose bij radiosensitisatie bepaald.
Kennis van deze apoptose pathway kan leiden tot een efficiëntere opzet van in vivo of klinische studies met het oog op een verbeterde
combinatietherapie in de kliniek.
Organisaties:
• Moleculaire beeldvorming, Pathologie, Radiotherapie & Oncologie (MIPRO)
Onderzoekers:
• Bea Pauwels
In-vitro maturatie en cryopreservatie van ovarieel weefsel bij de mens.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Gesynthetiseerde samenstelling door Novo/Schering heeft effect op de celcyclus.Een in vitro cultuurmodel van de eierstokken van een
muis is toegepast om de effecten van de meiose activatie op oocyte en embryoontwikkeling op te lossen.
Organisaties:
• Fysiologie
Onderzoekers:
• JOHAN SMITZ
In-vitro maturatie en cryopreservatie van ovarieel weefsel bij de mens.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Het doel van dit project is het uitwerken van een optimale protocol voor cryopreservatie van klein corticale stukken en geïsoleerde follikels
van menselijke eierstokken en het definiëren van gepaste culturele condities voor primordiale en primaire ovariele follikels.
Organisaties:
• Fysiologie
Onderzoekers:
• JOHAN SMITZ
In vitro interactie tussen chemo- en radiotherapy onder hypocische condities.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Doelstellingen
1. Toepassen van het geoptimaliseerde in vifro hypoxiemodel voor onderzoek naar de interacties tussen chemotherapeutica en radiotherapie onder
normoxische versus hypoxische condities;
2. Bestuderen van factoren die van belang kunnen zijn voor het radiosensitiserend mechanisme onder normoxische en hypoxische condities (met
name celcyclus, apoptose, p53 en HIF-1).
3. Onderzoek naar verschillende overieving- en apoptose signaaltransductiepaden om een inzicht te verwerven in de radiogevoeligheid onder
normoxische versus anoxische condities.
Organisaties:
• Moleculaire beeldvorming, Pathologie, Radiotherapie & Oncologie (MIPRO)
Onderzoekers:
• An Wouters
In vitro interactie tussen chemo- en radiotherapie onder hypoxische condities.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Omwille van veelbelovende klinische resultaten en belangstelling voor in vitro onderzoek naar combinaties van chemo- en radiotherapie,
zal een efficiënt in vitro hypoxiemodel opgezet worden voor het bestuderen van interacties tussen chemo- en radiotherapie onder hypoxische
condities. Dit model zal dan toegepast worden om interacties zowel onder normoxische als hypoxische condities te bestuderen en om factoren die
van belang kunnen zijn voor het radiosensitiserend mechanisme te onderzoeken.
Organisaties:
• Moleculaire beeldvorming, Pathologie, Radiotherapie & Oncologie (MIPRO)
Onderzoekers:
• Bea Pauwels
In vitro interactie tussen chemo- en radiotherapie onder hypoxische condities.
Universiteit Antwerpen
Abstract: De laatste jaren is duidelijk geworden dat solide tumoren met grote regelmaat hypoxische delen bevatten, wat kan bijdragen tot het
ontstaan van resistentie of een verminderde gevoeligheid voor chemo- en radiotherapie. Bijgevolg is het zeer relevant om bij preklinisch onderzoek
naar nieuwe therapieën ook het effect onder hypoxische condities te bestuderen. Een eenduidig en efficiënt in vitro hypoxiemodel is thans echter
nog niet beschreven, zodat het ons zeer wenselijk lijkt om zulk model te ontwikkelen en te optimaliseren. Op die manier wordt het mogelijk om de
interactie tussen chemotherapeutica (bijvoorbeeld cisplatine, gemcitabine) en radiotherapie zowel onder normoxische als onder hypoxische
condities te bestuderen. Bovendien kan het in vitro hypoxiemodel tevens toegepast worden bij het onderzoek naar factoren die van belang zijn voor
het radiosensitiserend mechanisme onder normoxische en hypoxische omstandigheden.
Organisaties:
• Moleculaire beeldvorming, Pathologie, Radiotherapie & Oncologie (MIPRO)
Onderzoekers:
• Filip Lardon
• Jan Vermorken
• An Wouters
Download