productie van biomassa met behulp van algen: de ene soort is de

advertisement
" KU LEUVEN KULAK
MENU
Inloggen
Home ! Nieuws ! Productie van biomassa met behulp van algen: de ene soort is de andere niet
PRODUCTIE VAN BIOMASSA MET BEHULP VAN
ALGEN: DE ENE SOORT IS DE ANDERE NIET
Micro-algen en cyanobacteriën zijn eencellige organismen die groeien in zoet of zout water. Ze
doen aan fotosynthese en zijn daarom interessante alternatieve gewassen voor de productie van
biomassa, als grondstof voor voeding, voer of biobrandstof. Voorlopig is grootschalige productie
van biomassa uit micro-algen of cyanobacteriën echter nog te duur om echt rendabel te zijn.
Vooral het uit het water halen of ‘oogsten’ van deze kleine organismen vereist veel energie.
Wetenschappers van het Labo Aquatische Biologie (prof. K. Muylaert) aan Kulak ontdekten dat de
efficiëntie van alternatieve oogstmethoden op basis van vlokvorming enorm verschilt van soort
tot soort. Deze nieuwe inzichten bieden mogelijkheden om de productie van ‘groene’ biomassa uit
micro-organismen economisch aantrekkelijker te maken.
Flocculatie of vlokvorming in een cultuur van micro-algen en cyanobacteriën vergemakkelijkt het
oogsten. Als de vlokken groot genoeg zijn bezinken ze immers spontaan. Door in te spelen op de
biochemische interacties tussen de organismen kan er voor gezorgd worden dat ze gaan samenklitten
en vlokken vormen.
Sanjaya Lama en Dries Vandamme testten drie verschillende flocculatiemethodes voor vier zoetwateren zes zoutwatersoorten. Ze stelden vast dat vlokvorming sterk varieerde voor de verschillende soorten.
Wanneer vlokvorming geïnduceerd werd door middel van ijzerchloride waren de effecten ongeveer
gelijkaardig voor alle soorten, maar het polymeer chitosan, dat vlokken vormt door als verbindingsstuk
op te treden tussen verschillende individuele cellen in suspensie, was enkel doeltreffend voor
zoetwatersoorten. Het verhogen van de zuurtegraad met natriumhydroxide was de beste manier om
vlokken te vormen voor twee specifieke zoetwatersoorten en één zoutwatersoort. De benodigde
dosering van ijzerchloride, chitosan of natriumhydroxide (en dus ook het kostenplaatje) verschilde sterk
van soort tot soort.
“Voor industriële toepassingen wordt nu vooral gekeken naar productiviteit”, zegt Dries Vandamme. “Uit deze
resultaten blijkt dat het ook de moeite loont het oogstproces onder de loep te nemen bij het kiezen voor een
bepaalde soort micro-alg of cyanobacterie. De totale kostenefficiëntie hangt immers niet alleen af van de
geproduceerde biomassa, maar ook van hoe vlot die biomassa geoogst kan worden.” Deze nieuwe inzichten
bieden mogelijkheden om de productie van ‘groene’ biomassa uit micro-organismen economisch
aantrekkelijker te maken.
Deze resultaten kwamen tot stand via een uitgebreide internationale samenwerking tussen KU Leuven
campus Kulak Kortrijk, Kathamndu University en UNSW Australia, die mogelijk was dankzij het Erasmus
Mundus programma (Sanjaya Lama) en kredieten van het FWO en KU Leuven JUMO (Dr. ir. Dries
Vandamme).
De studie ‘Flocculation properties of several microalgae and a cyanobacterium species during ferric chloride,
chitosan and alkaline flocculation' is onlangs verschenen in het vakblad Bioresource Technology.
Opleidingen
Kies een opleiding
Schakelprogramma's
Studeren in het buitenland
Stages in de regio
Postuniversitair Centrum
Kennismaking
Kalender van opleidingen
Nieuwsbrief
Aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbief
Snel naar ...
Bibliotheek
Vacatures
KULoket
Toledo
Menu studentenrestaurant
Outlook Web Access (OWA)
Contact
Activiteitenkalender
Kalender en sluitingsdagen
in de pers
Interview met Steven Van Hecke over het CETA-debat, Radio 1, De ochtend, 24 oktober
2016
'Studenten hebben stevige band met Kortrijk', Focus WTV, 21 oktober 2016
'Kulak opent vernieuwde bib', HLN, 20 oktober 2016
'Gebouwen Kulak gedeeltelijk vernieuwd', Focus WTV, 19 oktober 2016
'Kulak opent nieuwe bibliotheek en labo's', Krant Van West-Vlaanderen, 19 oktober
2016
Meer…
Reacties op inhoud: Lorenzo Parmentier
Download