presentatie - Vereniging Ambtenaar en Recht

advertisement
“Gezondheidsmanagement en
preventiebeleid”
mr. Mark van de Laar, Capra
drs. Francel Vos, TNO
15 maart 2012
Casus 1
'Minder salaris voor dikke Britse agent'
LONDEN - Britse agenten die drie keer niet slagen voor een fitnesstest, moeten
worden gekort op hun loon. Dat is een aanbeveling uit een rapport over de conditie
van de Britse politie, dat donderdag verscheen.
Volgens het rapport heeft 52 procent van de mannelijke
agenten van de Londense politie overgewicht. Een op de
vijf is zelfs veel te dik.
De schrijver van het stuk, Tom Windsor, raadt de politie
aan om de fitheid van de agenten ieder jaar te testen. Dat
gebeurde tot op heden alleen bij aanvang van de
opleiding.
Vanaf september 2013 moet iedere diender gedurende 3
minuten en 35 seconden een vaartje van ten minste 8,8
kilometer per uur rennend kunnen aanhouden. In 2018
moeten ze als het even kan ook over, bijvoorbeeld, een
muurtje kunnen klimmen.
Vraag 1
Is het wel terecht dat we eisen
stellen aan de gezondheid van
medewerkers?
Waar gaat het eigenlijk over?
• (On)gezondheid en werk:
– alcohol, roken, stress, gewicht, etc.
• Wiens verantwoordelijkheid?
Werkgever en/of medewerker?
– Levensstijl reden voor ontslag?
Definities en begrippen
What’s in the name:
• Duurzame inzetbaarheid
– ‘Langer, gezonder, anders werken’
•
•
•
•
•
Gezondheidsmanagement
Preventiebeleid
Vitaliteitbeleid
Leefstijl/levensfasen
Het ‘nieuwe werken’?
Doelen/belangen
• Werkgever:
1. Vermindering verzuim
2. Verhogen productiviteit (gezonde medewerker
presteert meer)
Wie betaalt bepaalt? Belangrijke rol bedrijfsarts
• Medewerker:
– Privacy
– Baas over eigen leven(stijl)
– Eigen verantwoordelijkheid?
Gezondheidsmanagement
Prestaties
Vitaliteit
Belang
Middelen
Competenties
Richting
Ruimte
Ruggensteun
Cultuur
Ambities
Prestatie-indicatoren
Faciliteren/stimuleren >> dialoog
Monitoring
Fricties in de praktijk
Pas juridische gesprekken als er conflicten zijn en er
sprake is van een ‘ongezonde’ cultuur….
• Privacy
– ‘Schending privacy ziek personeel onderzocht’
(27 maart 2012)
• Dwang
– ‘verzuimgestapo’
Youp van ‘t Hek in NRC 31 maart 2012:
Casus 2
vr 05 okt 2012, 06:56 |
Scheepsbouwer straft roker
AMSTERDAM - Scheepsbouwer IHC Merwede wil gezondere werknemers. Wie van
hen buiten de pauze om een sigaret opsteekt, krijgt een boete van 100 euro of
verspeelt zijn winstuitkering.
Dat bevestigt directeur personeelszaken Bert van
der Sluis van IHC Merwede. De maatregel is
onderdeel van een nieuw
gezondheidsmanagementbeleid waarvoor het
bedrijf inmiddels is gecertificeerd. Hij zegt dat
meer bedrijven in Nederland dit soort
maatregelen opleggen in de trend om gezondere
werknemers te krijgen.
Van wie de nieuwe regel aan zijn laars lapt, wordt
een persoonlijk dossier aangelegd. Bij een derde
fout wordt 100 euro ingehouden op het salaris.
Vraag 2
Is het wel terecht dat we
medewerkers om hun gedrag
beboeten?
Wet & regelgeving
• Internationale normen (ILO):
– ‘health promotion in the workplace’ (15 juni 2009)
• Arbeidsomstandighedenwet
• WOR
• WIA
• Rechtspositieregeling
Jurisprudentie ambtenarenrecht
• Divers, bijvoorbeeld over:
– Rugklachten
– Roken
– Asbest
– Drugs
– Alcohol
– Psychische ziekten/stress
– Overgewicht
– Sportdeelname op het werk
Jurisprudentie arbeidsrecht
• Even divers en ook voor overheid relevant
• Juridische grenzen worden afgetast c.q. deze
verschuiven
In dat verband ook relevant:
– Hardlopen met knieklachten: ontslag (LJN: BV1378))
– Cosmetische ingrepen: niet altijd doorbetaling loon
(LJN: BX5083)
– Etc.
Ontwikkelingen
• Richtlijnen etc.:
– Vernieuwende aanpak bij Rijk
– STECR werkwijzers
(http://www.stecr.nl/werkwijzers)
• Politiek:
– Kamerbrief 30 maart 2012
– Manifest 10 oktober 2012
www.duurzameinzetbaarheid.nl
– Regeerakkoord?
Conclusies
Gezondheidsmanagement:
• Werkgever is verantwoordelijk
• Toenemend beroep op medewerkers
(medeverantwoordelijkheid)
• Wederzijds belang, maar ook uiteenlopend
• Dit betekent dat – in toenemende mate - de
grenzen worden opgezocht
• Weerslag in regelgeving en jurisprudentie
Ten slotte
Maar gezondheidsmanagement is vooral ook:
Dialoog en gezond verstand!
Download nu de GRATIS Capra App!
Download