Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

advertisement
Signs of Safety
Andrew Turnell & Steve Edwards
Eric Sulkers, BJZ Zeeland
Signs of Safety



Signs of Safety: ‘Practice-based Evidence’ door
Australische gezinstherapeut Turnell
Geworteld in oplossingsgerichte therapie
Gedetailleerde aandacht voor wat goed gaat
levert energie voor gedetailleerde aandacht voor
de gevaren die kind (mogelijk) bedreigen
Signs of Safety

S of S is een benadering (‘approach’)

Combinatie van visie en technieken


Wereldwijd ervaring met toepassing
in verschillende situaties
Veiligheid kan alleen met de familie
als beschermend netwerk
Signs of Safety
Gevaar/Schade
Framework
GENOGRAM
Complicerende Factoren
Krachten / Beschermende
factoren
Schaalvraag
1
2
3
Te nemen stappen
4
Risico Toekomst
Veiligheid
5
6
7
8
9
10
Veilig genoeg om te sluiten
Veiligheid is niet bereikt met:

Goede voornemens

Afgekickt zijn

Een straatverbod of huisverbod

Een lijst met verwijzingen


Een Bekentenis van de pleger (niet
genoeg en niet nodig)
Een OTS
Veiligheid is :



Als de stem van het kind is gehoord
Als het netwerk georganiseerd is
rondom veiligheid van het kind, met een
gemeenschappelijk begrip van wat veilig
is tussen de familie en de organisaties
Sterke kanten die bij herhaling bewezen
hebben geleid tot bescherming
S of S 2009



CJG’s krijgen ter overweging S of S
model (of ‘Signs of Wellbeing’)
Suggestie na te denken om
familiekamers te bouwen in CJG
(kitchenette, speelhoek, whiteboard)
Voorstel interventie team HG
Uitspraken van ‘gebruikers’


“Sinds we S of S gebruiken zie ik dat
medewerkers meer plezier in hun werk
hebben, ze staan te trappelen om naar
moeilijke zaken te gaan. Ze zijn ook
verbaasd over wat ze kunnen. Zelfs het
ziekteverzuim is minder!”
Kitty Reijman , teamleider AMK
Uitspraken van ‘gebruikers’


“Bij Huiselijk Geweld is Signs of Safety
tijdrovend en complex, maar wel
degelijk uitdagend en vooral: nodig !”
Miriam Simons, casemanager ASHG,
hulpverlener CMO de Lage Flancken
Uitspraken van ‘gebruikers’


“Oplossingen zijn veel krachtiger omdat
cliënten deze zelf bedenken !”
Paut Kromkamp, regiomanager MeeZeeland
Uitspraken van ‘gebruikers’


“Medewerkers zijn gemakkelijker te
motiveren om hun zorgen met ouders
te bespreken !”
Marianne van der Valk, GGD arts
Uitspraken van ‘gebruikers’


“Door de sterke kanten te benoemen
krijg je veel meer bereidheid tot
samenwerken !”
Roeland Vis, Zorgstroom
Uitspraken van ‘gebruikers’


“Ik had al geleerd ouders als collega te
zien, maar sinds we het netwerk erbij
halen heb ik er een heleboel collega’s
bijgekregen !”
Iris Deuss, therapeut AZZ
Uitspraken van ‘gebruikers’


“Over beroepsgeheim etc. hoefde ik me
geen zorgen meer te maken nadat de
geheimen waren besproken. Wel moet
het goed gecoordineerd worden en
moeten alle hulpverleners investeren”
J-K Meulmeester, Huisarts
Uitspraken van ‘gebruikers’


“Door de goede vragen te stellen, gaan
ouders nadenken en meer hun eigen
aandeel zien. Ze gaan echt meedenken
over mogelijke veranderingen !”
Jany Koen, MeeZeeland
Uitspraken van ‘gebruikers’


“Concreet zijn over zorgen en over
veiligheidseisen geeft daarna ruimte om
de liefde van ouders voor hun kind te
zien !”
Anouska Hoefkens, MeeZeeland
Consequenties voor de
huisarts:
•
•
•
•
•
Altijd openheid nodig
Reken op tijdsinvestering,
aanwezigheid bij familieontmoeting
Terugkoppeling altijd en direct
Geen vraag meer over wat wel niet
verteld mag worden
Kritische houding, controles nuttig
Download