LHRH test

advertisement
LHRH test
Luteinserend Hormoon Releasing Hormoon
Met deze test wordt de functie van de hypofyse ten aanzien van
de hormonen die de geslachtsklieren stimuleren onderzocht.
Uitleg
De hypofyse is een klein orgaan van ongeveer een halve centimeter dat
zich onder de hersenen bevindt. De hypofyse produceert onder meer
geslachtshormonen. LHRH stimuleert de afgifte van LH en follikel
stimulerend hormoon (FSH) door de hypofyse. LH en FSH stimuleren de
aanmaak van geslachtshormonen door de geslachtsklieren. Wanneer de
aanmaak van LH of FSH is verminderd, kan de aanmaak van
geslachtshormonen en geslachtscellen zijn verminderd.
Voorbereiding
Voor een LHRH test moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u op de
avond voor de test vanaf 22.00 uur niet meer mag eten, drinken en
roken. Uw behandeld arts bespreekt met u of u tijdelijk met medicijnen
moet stoppen voor de test.
Dag van de test
U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de balie van de
verpleegafdeling Interne geneeskunde.
Uitleg over de test zelf
De verpleegkundige brengt een venflon in. De venflon is een toegang tot
uw bloedvat waar de verpleegkundige bloed uit kan afnemen en hier
kunnen ook medicijnen door worden toegediend. Na de eerste
bloedafname spuit de verpleegkundige via de venflon het medicijn LHRH
in. In totaal wordt gedurende de test vijf keer bloed afgenomen.
Bijwerkingen
Geen beschreven.
Duur van de test
De test duurt in totaal 2 uur. Na de laatste bloedafname mag u weer
eten en drinken. Ook kunt u na de test eventuele uitgestelde medicijnen
weer innemen.
U kunt na de test zelf met de auto of het openbaar vervoer naar huis.
U krijgt bij ontslag een controleafspraak mee. Tijdens deze afspraak
wordt de uitslag van de test aan u medegedeeld.
Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u
deze stellen aan uw behandeld arts of aan de verpleegkundige op de
verpleegafdeling
Afdeling Interne geneeskunde
Telefoon: 013-4655362.
Download