college Globalisering etc.

advertisement
Sociologische verkenningen…
Cornelis Luiten
10 December 2012
Begrippen en fenomenen
•
Differentiatie: afsplitsing van
werkzaamheden (weg terug…)
•
Specialisatie: (Geen weg terug)
•
Institutionalisering:
Begrippen en fenomenen
•
•
•
•
•
•
•
•
Legitimering:
Domein:
Rolconflict:
De triade van arts, client, verpleegkundige.
Groeiende tweedeling?
Referentiekader:
Juridisering van de samenleving:
Economisering van de samenleving
Spreuken die er toe doen
•
Als wij burgers onze kunstenaars niet ondersteunen, offeren wij
onze fantasie op aan de brute werkelijkheid zodat wij tenslotte
nergens meer in geloven en onze dromen geen waarde hebben (Uit
het leven van Pi)
Achterhuis heeft kritiek op de hulpverleners:
•
De empathie van leken werkt beter dan de gedegen opleiding van de
professional.
•
•
•
•
Professionalisering ontneemt de client zijn autonomie.
Het eigenbelang van de professional krijgt voorrang.
Profesionalisering versterkt de ongelijkheid.
De deskundige definieert het probleem op diens eigen manier en de
client heeft dat maar te accepteren…
Ontwikkelingen in Nederland
•
1972 de eerste 2 HBOV’s (Leusden en Nijmegen) met volstrekt
verschillende benaderingen.
•
Voorzichtige start van de verplegingswetenschap (Utrecht,
Maastricht, Wales…)
•
•
•
•
Verdwijnen van inservice-onderwijs.
Onzichtbaar worden van duaal onderwijs.
Mbo-verpleegkundige wordt zorgkundige.
De zorgwereld wordt steeds meer gezien als een markt.
Tijdlijn
Tijdlijn
Datum
1
Datum
2
Datum
3
Datum
4
Tijdlijn
Datum 1
Datum 3
Datum 2
Datum 4
Vooruit kijken
•
•
•
•
Naar een nieuwe verzorgingsstaat?
Een grootmacht Europa?
Alles is markt?
Gaat de crisis ons redden?
Waar gaat Nederland heen?
Politiek
Wetenschap
en techniek
Economie
Neder
land
Energie en
grondstoffen
Nieuwe sociale
structuur?
Bijlage
Bijlage
•
•
•
•
•
Budget
Documenten ontwerpen
Marketingplan
Aanvullende documenten
Contactgegevens
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards