Clubblad nr. 2 2017

advertisement
Samenstelling van commissies en vrijwilligers.
Maaiploeg:
Titus Melchers
Frans Baats
Cor Polet
Tuinwinkel:
Phil Hermans
Henk van der Stoop
Jaap Kistemaker
Onderhoud windsingels:
Beheercommissie:
Jacques Bierens
Dick Duinkerken
Rob van Winkel
Ton Jansen
Contact VOMAR:
Roel Abbenhues
Watergemaal:
Ed Siecker
Ton Jansen
Imker:
Dirk Reitsma 646680
Lief en Leed:
Secretaris ATV
Beheer website:
Jaap Koudijs
Bar- en activiteitenteam:
Ton Jansen
Annelies Kunst
Sonja van der Stoop
Judith van Gils-Lotgerink
Lien Melchers
Esther Wijnant
Roel Abbenhues
Dick Duinkerken
Klaverjassen:
Roel en Truus Abbenhues
(woensdagavond)
Sonja van der Stoop (zaterdag)
Ton Jansen (zaterdag)
Inhoudsopgave clubblad
Voorwoord.
Mededelingen van het secretariaat, penningmeester en kopijsluiting.
Tuincomplex werkrooster 2017.
Mededelingen betreffende pootaardappelen en de klaverjasavonden.
Werkrooster verenigingsgebouw 17 maart t/m 4 augustus 2017.
Nieuwjaarsreceptie 2017.
Bedankt (3x).
Goede combinaties.
Activiteitenagenda 2017.
Kruiswoordpuzzel.
Voorzaaien in 7 tips.
10 vragen aan Roel Abbenhues.
Geranium- en plantjesmarkt, kofferbakmarkt 13 mei.
Bonen zaaien op een nieuwe manier, Klaverjassen op de zaterdag.
” Een beetje vreemd, maar wel belangrijk.”
Vogels op de tuin.
Nuttige insecten.
Uitspraken over Tuingeluk.
Geschiedenis van groente (III).
Loodglans op perenboom.
Deelname Vomar KIK systeem. Oplossing kruiswoord puzzel.
1
pagina 2
pagina 3
pagina 4
pagina 5
Pagina 6
pagina 7
pagina 8
pagina 9
pagina 10
pagina 11
pagina 12
pagina 14
Pagina 15
pagina 17 en 18
pagina 19
pagina 20
pagina 21 en 22
23
pagina 24
pagina 25 en 26
pagina 27
Pagina 28
Voorwoord.
Beste collega-tuinders, het is weliswaar nog winter, maar de
tuin begint toch alweer te kriebelen.
De mest en compost ligt alweer op de diverse tuinen en de eerste enthousiastelingen zijn
alweer volop aan het spitten geweest.
Ik zelf kijk nog even terug op de afgelopen maanden. De nieuwjaarsreceptie, heel leuk. We
zijn als bestuur met de nieuwe leden bij elkaar gekomen om kennis te maken. Heel
leerzaam, ook voor mij als voorzitter!
De wijnproeverij (Italiaanse wijnen) was ook toch wel een krachtmeting, want je vergeet
toch weleens de wijn weer uit te spugen. En dat alles met, en onder leiding van, onze
deskundige kantinevrijwilligers.
Het is dat ik twee beetjes grieperig ben, maar anders kregen ze allemaal een kusje van me.
Het was weer geweldig.
Volgende maand is het weer lente en de dagen lengen ook weer. Dus bedwing je nog even,
heb geduld en dan maken we er weer een mooie zomer van!
Groeten,
Cees Dingerdis
voorzitter
2
Mededelingen van het secretariaat.
2017, de tijd vliegt als je het naar je zin hebt, maar dat is voor
ieder persoonlijk natuurlijk. We zijn weer door het eerste
winterweer heen gerold, misschien krijgen we nog een
staartje, anders zijn we al druk doende met zaaien en
voorbereiding voor dit jaar. Zo pril als het jaar
nu nog is, toch al een tuinwisseling, Willem Schot heeft wegens drukte zijn tuin (67)
opgezegd, en die is gelijk weer bezet door Francis Jolen, die kan gelijk een goede start
maken, zo aan het begin van het nieuwe jaar.
Dit is tevens de laatste keer dat ik als secretaris de tuinwisselingen en overig administratief
geneuzel aan u mag mededelen, na de Algemene Leden Vergadering ben ik secretaris af,
maar ik mag zeggen dat ik met een gerust hart de functie kan overdragen aan een beoogd
opvolger, die minstens zo enthousiast als ik, deze functie wil gaan vervullen.
Henk van der Stoop
Van de penningmeester.
Het boekjaar 2016 is afgesloten, de kascontrole uitgevoerd.
Financieel is het een goed jaar geweest, mede doordat alle tuinen bezet waren en het
aantal donateurs is toegenomen.
Alle geledingen binnen de ATV hebben een positieve bijdrage geleverd aan het boekjaar 2016.
De investering die gedaan zou worden in de renovatie van de weg rondom de
parkeerplaats is opgeschort naar 2017.
Op de aankomende A.L.V. zal ik tekst en uitleg geven betreffende de balans en begroting 2017.
Met vriendelijke groet,
Roel Abbenhues
Kopijsluiting voor ons volgende blad.
Kopijsluiting voor ons volgende clubblad 12 mei 2017. Het clubblad
zal vanaf de eerste week van juni 2017 verschijnen. Indien u kopij heeft,
laat het niet liggen en stuur het uitsluitend door aan de voorz. redactie
[email protected] Ook tuingebonden advertenties
zijn van harte welkom en deze worden GRATIS geplaatst.
Per e-mail aanmelden bij de redactie.
3
Tuincomplex werkrooster 2017
Werkzaamheden zijn van 09.45 tot 12.00. Pauze en koffie om ± 10.45 uur.
Aanwezig in het verenigingsgebouw: zaterdagochtend om 09.45 uur.
8 april en 16 sep
Groep 1
3.
20.
19.
30.
69.
70.
74.
81.
84.
87.
J.M. v.d. Meijden
E. Jorissen
W. Seegeren
B. Huijs
H. Stroomer
W.J.A. de Waal
P. Snijder
R.A. Lagewaard
T. Hazekamp
C. Blom
20 mei en 28 okt
Groep 4
11. B. A. Kamies
17. E. Landzaaat
22. G.H de Wit
24. W.J. Ekkebus
26. J. Smid
46. P. Rens
48. N. M. Hoekman
57. M.K. Mieras
83. W. de Longte
94/2 G. Siegersma
22 april en 30 sep
Groep 2
12. C.F. Polet
23. J.B.A. Jansen
31. R. v. Leijenhorst
34. A. Schuermans
34/2 J.R. Koudijs
45. A. Walrecht
44. C. A. v. Ommeren
51. C. Nijssen
54. R. Abbenhues
76. A. Theuns
3 juni en 11 november
Groep 5
4. D. Reitsma
13. H. Switser
15. F. P. Cohn
16. J.P.M. Coolen
18/2 I. v.d. Veer
27. W. Wallé
42. M. Prins
52. G. Verweij
75. A. Vos
95. R. Taal
95/2 E. Jorgensen
6 mei en 14 okt
Groep 3
2.
6.
10.
53.
56.
72.
79.
80.
98.
M. Brandsma
J.H.J. Bakker
G. A. v.d.Reep
E. Schuttenhelm
J.M. Huiberts
P. Verhoeven
A. Gooijaarts
J. de Wit
F.P.M. Baats
17 juni en 25 november
Groep 6
28.
35.
41.
49.
55.
68.
71.
73.
86.
94.
96.
M. Pals
W. Band
P. Alting
W. Koster
A. Klijn
C.J. Guijken
C. Cockx
J.C. Jager
C. Blom
G.H. Siegersma
M. Otten
Bij verhindering dient contact opgenomen te worden met:
Piet Schop, telefoon nr 614087
Inhaaldata: 10 juni en 18 november
4
Mededelingen betreffende pootaardappelen.
Schema voor het poten van aardappelen seizoen 2017:
Padzijde
2020
2019
2018
2017
Indien u zich niet houdt aan bovenstaand schema zult u de aardappelen moeten
verwijderen, ( ¼ ) deel van uw tuin mag u verbouwen met aardappelen.
Indien u twijfels heeft omtrent de plaats/het vak van de te telen aardappelen, vraag het aan
de tuincommissaris.
Indien U niet via de tuinwinkel aardappelen heeft ingekocht, dient u een certificaat te
kunnen tonen, dit i.v.m. ziektes, anders dient u de aardappelen te verwijderen of deze
worden verwijderd, conform het huishoudelijke reglement. Aan de tuincommissaris wordt
doorgegeven welke leden via de tuinwinkel pootaardappelen hebben gekocht.
De klaverjasavonden.
Nog enkele speelrondes en het winterseizoen zit er weer op. De laatste avond voor de
punten die meetellen, is op 5 april; veel is dan nog mogelijk.
We willen niets prijs geven v.w.b. de uitslag, maar hebben vernomen dat het weer
spannend wordt. Niets is zeker, wat wel zeker is, is dat de slotavond de gezelligste avond
wordt.
Buiten de vele hapjes komt ook de gehele ranglijst ter sprake. Dus zorg dat je er bij bent op
woensdag 19 april 2017 aanvang 20.00 uur.
Met groeten,
Truus, Frida en Roel.
NB.: Start nieuwe seizoen 13 september 2017.
5
Werkrooster verenigingsgebouw 17 maart tot en met 4 augustus 2017.
Datum
Naam
Datum
Naam
10 mrt
90
F.Av/de Klugt-Noordhoek
26 mei
64
M. Kuhr
17 mrt
97
G. Baats-Jansen
2 juni
66
L. Schuurman
24 mrt
1
H. v/d Meijden- de Wiel
9 juni
67
F.M. Joolen *
31 mrt
5
C.J. Vinke
16 juni
74
P. Snijder
7 apr
7
S. Kortekaas
23 juni
77
J. Mets
14 apr
8
K.J. Bakker-Klein
30 juni
82
A. de Graaf
21 apr
14
E. van Hoewijk
7 juli
85
S. Schmidt – Zwaan
28 apr
18a
E. Bakelaar
14 juli
89
L.A. van de Berg
5 mei
47
L. Bakker
21 juli
90
F.A.v/d Klugt-Noordhoek
12 mei
58
P.H. Klein
28 juli
97
G. Baats-Jansen
19 mei
62
G. Posthumus
4 aug
1
H. v/d Meijden- de Wiel
*Vanaf deze datum zijn er wijzigingen in het schema*
Noteer deze data meteen in uw agenda of op uw kalender s.v.p.
De werkzaamheden in het verenigingsgebouw vinden plaats op de vrijdagmiddag en
vangen aan om 13.30 uur.
Onderling ruilen is toegestaan maar dan wel even doorgeven.
Wilt op een andere dag en/of een andere tijd werken?
Neem dan tijdig contact op met:
Rob van Winkel: 0223-643825 of 06-22298284
6
Nieuwjaarsreceptie 2017.
Op zaterdag 7 januari j.l. werd de nieuwjaarsreceptie bij ATV Ooghduyne gehouden.
Onder het genot van een drankje en van hapje, werd in aanwezigheid van ongeveer 50
belangstellenden een korte toespraak gehouden door de voorzitter, welke hierbij onverkort
wordt weergegeven:
Welkom collega’s op deze nieuwjaarsbijeenkomst. Het is fijn om even bij elkaar te zijn en
alvast vooruit te blikken en plannen door te nemen voor het komend tuinseizoen. Er zijn
ook dit jaar weer verschillende tuinwisselingen geweest, dus ook welkom nieuwe leden! Er
is veel onderhoud gepleegd aan het complex. Dank aan de vrijwilligers, die buiten het
reguliere gemeenschapwerk, weer veel werk hebben verricht. Voor de komende maanden
staat onderhoud aan de rondweg van het parkeerterrein op het programma. Eerst mest
rijden en dan gaat het beginnen. Ook dank aan de barmedewerkers, zij zorgden bij de
diverse gelegenheden voor de drank en, heel belangrijk, hapjes en gevulde koeken in en
rondom de kantine. En natuurlijk niet te vergeten de organisatoren van het kaarten en
darten. Heel belangrijk dat er naast tuinieren meer gebeurt bij de vereniging. Ook wil ik
even stilstaan bij het overlijden van ons oud-lid Herman de Haan. Hij was een man van het
eerste uur en bij mij is hij onsterfelijk geworden door o.m. het oude clubgebouwtje
eigenhandig op te stoken in 2 drums. Als de wind tenminste niet naar het dorp stond. Ook
de boom die we er met een shovel niet uitkregen heeft hij met een schepje uitgegraven!
Herman het gaat je goed daarboven. En nu graag even stilte voor Herman. Verder moet u
allemaal de groeten hebben van Lodewijk Lasschuijt.(tuin 66) Hij heeft goede tijden
meegemaakt op de tuin en geniet nu van de kleinkinderen en verdere familie. En nu mag ik
u allemaal een drankje aanbieden en wil ik het glas heffen en hopen op een vruchtbaar
2017. Zeer wel mogelijk met ingebruikneming van lavameel.
Dan wil ik nu het glas heffen en met u drinken op een gezond en voorspoedig 2017.
Zoals gewoonlijk was de verzorging van het geheel in handen van het bar- en activiteitenteam en de drankjes en hapjes werden weer voortreffelijk geserveerd.
7
Bedankt.
Het is 15 jaar geleden toen mij werd gevraagd te komen helpen in de tuinwinkel. Het leek
mij wel leuk en heb onmiddellijk ja gezegd. Ik werkte toen samen met Jan Steenvoorden
en Harm Switser.
Na verloop van tijd verlieten Jan en Harm de winkel.
Een nieuwe tijd brak aan, Phil Hermans en Henk van der Stoop werden de
nieuwe collega’s. We hadden alle drie ons eigen werk en dat verliep goed.
Het is wel vrijwilligerswerk, maar toch niet zonder verplichtingen.
Aardappelen moeten gehaald worden en de bestellingen klaar gemaakt worden.
Komkommerplanten moeten gehaald worden, soms zelfs van ver.
Ook moeten de financiën bijgehouden worden.
Plantjes voor de plantjesdag vragen maanden verzorging.
De winkel moet op bepaalde tijden open zijn, het hele jaar door.
Al deze werkzaamheden vroegen van ons alle drie veel tijd.
Ik heb dit, dankzij mijn vrouw, altijd kunnen blijven doen, want ik was toch wel veel weg.
Ik heb dit alles met plezier gedaan, heel veel mensen leren kennen, allemaal zijn ze anders
en toch moet je met iedereen goed omgaan.
Met heel veel plezier heb ik met Phil en Henk gewerkt en dank daarvoor jongens.
Iedereen kent wel het gezegde ‘er is een tijd van komen en een tijd van gaan’. De tijd van
gaan is voor mij gekomen.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de prettige samenwerking.
Phil en Henk krijgen nu versterking van een fijne collega, t.w. Jaap Kistemaker.
Rein
Bedankt Paulien Kreeft.
Paulien heeft zich een aantal jaren ingezet voor de vereniging, als bar- en activiteitenmedewerkster, dit heeft ze met veel plezier gedaan.
Nogmaals bedankt voor je inzet.
Bedankt Marjan Jansen.
Wegens ziekte is Marjan ook gestopt als medewerkster activiteiten, zij heeft het met heel
plezier gedaan
Nogmaals bedankt Marjan.
8
Goede combinaties.
Aardappel
Aardbei
Andijvie
Asperge
Aubergine
Bloemkool
Bonen
Bieten of kroten
Dille
Erwten
Kool
Koolrabi
Komkommer
Meloen
Prei
Radijs
Rapen
Selderij
Sla
Spinazie
Spaanse peper
Tomaten
Tuinboon
Ui
Worteltjes
met afrikaantjes, erwten, bonen, knoflook en zonnebloemen
met afrikaantjes, stambonen, sla, spinazie, knoflook, borage
met venkel
met tomaat, peterselie en afrikaantjes
met marjolein
met oregano
met selderij, salie, worteltjes, bloemkool, sla en aardappel
met ui, stambonen, dille, selderij, koolrabi en knoflook
met worteltjes, sla, ui en tuinbonen
met bonen, worteltjes, prei, rapen, salie, venkel en selderij
met hysop, dille, kamille, boerenwormkruid, afrikaantjes en salie
met selderij
met dille, knoflook, selderij en venkel
met knoflook en Oost-Indische kers
met bonen, worteltjes, erwten en rapen
met peterselie
met bonen, worteltjes, prei en peterselie
met prei, kool en basilicum
met kervel, dille, venkel, worteltjes, rapen en knoflook
met selderij
met basilicum, knoflook en bieslook
met peterselie, basilicum, bieslook, knoflook en afrikaantjes
met dille en bonenkruid
met worteltjes rode bieten, tomaten, kamille, bonenkruid en peterselie
met sla, sjalotjes, erwten, dille, bieslook en knoflook
Combinaties die men moet mijden
Aardappelen
Aardbeien
Bloemkool
Bonen
Erwten
Kool
Sla
Tomaat
Ui en Knoflook
met tomaten, rozemarijn, munt, tijm en kamille
met kool
nà spinazie
met venkel, ui, sjalotten, knoflook en gladiolen
met ui, knoflook en sjalotten
nà radijs en omgekeerd, ui, knoflook en wijnruit
met peterselie
met venkel en koolrabi
met bonen, kool en aardbeien
9
Activiteitenagenda 2017.
Om de veertien dagen klaverjassen op de
woensdagavond en zaterdagmiddag.
Donderdag 27 april Koningsdag.
Zaterdag 13 mei geranium/plantjes- en kofferbakmarkt.
Zaterdag 8 juli de jaarlijkse BBQ.
Zaterdag 7 oktober pompoen/courgette/zonnebloemwedstrijd en kofferbakmarkt.
Wijn proeven onder leiding van Jan Kunst op
zondag 13 november.
Groetjes van de activiteitencommissie:
Ton – Sonja – Judith – Annelies – Lien en Esther
De activiteitencommissie zal voor een aantal van bovenstaande activiteiten een
aparte uitnodiging en inschrijving verzorgen, data onder voorbehoud.
10
K
R
U
I
S
W
O
O
R
D
11
Voorzaaien in 7 tips.
Als de dagen beginnen te lengen, groeien ook de kriebels
om de tuin in te gaan. We krijgen last van de beruchte
zaaikoorts. Welke groenten kun je voorzaaien en hoe pak je
dat aan?
1.
Hoewel onze biologische klok ons lijkt in te fluisteren dat de lente er aan komt,
blijft geduld een schone zaak. In januari en februari is er nog te weinig zonlicht
om planten goed te laten groeien. De buitentemperatuur laat het bovendien niet
toe om te beginnen zaaien.
2.
Vanaf half februari kun je binnenshuis aubergines, pepers en paprika’s zaaien.
Enkele weken later komen de tomaten aan de beurt. De zaden van deze planten
hebben minstens twintig graden Celsius nodig om te kiemen, het liefst dag en
nacht.
3.
Jonge plantjes hebben heel veel licht nodig, anders groeien ze scheef en
langgerekt uit. Grote ramen op het zuiden zorgen voor dat licht. Een witte of
spiegelende achtergrond of een extra groeilamp helpen ook. Let op, bij te felle
voorjaarszon is het soms te heet achter glas. Scherm je plantjes dan af met
bijvoorbeeld een krant.
4.
Zaai niet te diep. De algemene regel is: zaai ongeveer drie keer zo diep als de
zaden groot zijn. Voor kleine zaadjes is één centimeter al behoorlijk diep. Grotere
zaden zoals die van peulvruchten mogen dieper de grond in. Hoe dieper je zaait,
hoe langer de zaden erover doen om te kiemen en hoe meer kans op rotten.
5.
Wees voorzichtig met water geven en gebruik hiervoor een plantenspuit.
Controleer elke dag de vochtigheid van de grond. Dek je je zaailingen af, dan
verdampt het water minder snel. Zodra de plantjes uitgekomen zijn, geef je ze het
best van onderuit water. Je stimuleert dan de wortelgroei.
6.
Zaai niet te dicht op elkaar, zodat de jonge plantjes voldoende ruimte hebben als
ze groeien. Staan ze toch te dicht, dan moet je verspenen. Doe dat als je de eerste
echte blaadjes ziet.
7.
Sla, spinazie, radijsjes, tuinkers, rucola, raapsteeltjes, tuinbonen, doperwten,
kapucijners en worteltjes kiemen al bij een temperatuur van tien graden Celsius.
Je kunt ze dus al heel vroeg onder koud glas zaaien.
12
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
13
10 vragen aan Roel Abbenhues.
1.Wie is Roel Abbenhues?
Ik ben een geboren Amsterdammer en dat is vaak te merken in woord en gebaar.
Verder ben ik bijna 50 jaar samen met Truus en wij hebben 2 dochters en 4 kleinzoons.
De vakantie brengen wij bij voorkeur door in Nederland.
2. Hoe ziet een perfecte dag er uit voor jou?
Rustig wakker worden en koffiedrinken en de agenda bekijken wat we op deze dag
kunnen doen.
3.Welke kwaliteit of vaardigheid zou je graag bezitten?
Ik zou theoretisch wat meer achtergrond willen hebben, logischerwijs ben ik meer
praktisch ingesteld.
4. Wat is je meest dierbare/slechtste herinnering?
Op het sportieve vlak heb ik veel plezier beleefd aan voetbal en volleybal. In
Amsterdam was ik vaak op de Jaap Edenbaan te vinden.
De slechtste herinnering vind ik de lichamelijke aftakeling van je ouders, zonder dat je
er wat aan kan doen.
5.Wat betekent vriendschap voor jou?
Echte vrienden heb ik niet, maar wel kennissen waar je een binding mee hebt.
6.Welke hobby’s heb je?
De werkzaamheden verrichten in mijn volkstuin en alle voorkomende klussen doen.
7.Wat is je levensmotto?
Bij leven en welzijn op dezelfde voet doorgaan en positief blijven.
8.Welke gebeurtenis in de toekomst wil je graag meemaken?
Ben erg benieuwd hoe het verder gaat met ons gezin.
9.Welke vraag moet ik je zeker nog stellen?
Dat vind ik lastig, maar meestal heb ik op elke vraag wel een antwoord.
10.Wie nomineer jij voor het volgende vraaggesprek en waarom?
Ton en Alie Nieuwenhuizen, zij zijn donateur van de vereniging en trouw aanwezig
op de klaverjasclub.
14
GERANIUM- EN PLANTJES MARKT
EN KOFFERBAKMARKT
ZATERDAG 13 MEI
Tuinvrienden en vriendinnen.
Zaterdag 13 mei a.s. wordt weer de jaarlijkse geranium- en plantjesmarkt gehouden op ons
tuincomplex, dus sla uw slag voor alles wat groeit en bloeit!!!
Tegelijkertijd organiseren we op ons middenterrein ook een kofferbakmarkt!
U bent van harte welkom van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Wat is er zoal te koop?
Geraniums
Hanggeraniums
Franse geraniums
Fuchsia’s
Hangfuchsia’s
Spaanse Margrieten
Eénjarige plantjes
Vanzelfsprekend wordt er een loterij gehouden en natuurlijk is er weer lekkere appeltaart
in de kantine te koop, voor heerlijke hamburgers kunt u buiten terecht!
Groetjes van de medewerkers van de tuinwinkel en de activiteitencommissie.
15
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
16
Bonen zaaien op een nieuwe manier.
Bonen (voor)zaaien met resultaat
U hebt bonen of snijbonen gezaaid en lang niet alle bonen komen op.
Oorzaak: bonen zijn verrot of bonen kiemen niet door te droog weer.
TIP: Zaai, kiem en plant de bonen of de snijbonen op onderstaande manier.
Bonen laten kiemen op vochtig keukenpapier.
Benodigdheden: • Plastic bakken ca 6 cm diep (b.v. Hertog ijsbak).
• Stukjes ijzerdraad of satéprikkers;
• Keukenpapier.
Acties
• Prik gaatjes in de bak(ken) en steek er ijzerdraad of satéprikkers doorheen.
• Vouw keukenpapier (4 a 6 lagen dik) en leg dit in de bak.
• Maak het papier vochtig: een laagje water in de bak gieten, daarna afgieten
totdat het druppelt.
• Leg maximaal 50 bonenzaden of 40 snijbonenzaden op het natte
keukenpapier.
• Bereid op bovenstaande wijze het aantal bakken dat nodig is.
• Zet alle bakken op elkaar, met bovenop 1 lege bak.
• Zet de bakken op een warme plaats (18-25 gr C) met voldoende licht.
Giet of sproei elke dag een beetje leidingwater op het keukenpapier of op de bonen.
• Na 48 uur zijn de bonen dik en na ca 5-8 dagen verschijnen bij de eerste bonen een
wortel, wellicht al eerder.
• De bonen kiemen niet gelijkmatig: er zijn vroege en late kiemers.
• Wacht tot er bonenplantjes in de bak zijn (met wortels, een stengel, ca 3-5 cm hoog en
met ontwikkelende blaadjes tussen de zaadlobben)
• Maak het papier extra vochtig. Trek elk bonenplantje voorzichtig los en haal het uit het
bakje.
• Zet elk bonenplantje in een voortje in losgemaakte grond in de tuin.
• Begiet de bonenplantjes na het planten met water.
• Maak de grond rondom de plantjes los met een krabber zodra de grond wat is
opgedroogd.
Opmerkingen:
• Gebruik telkens schoon (afgewassen) materiaal (bakken, draad, prikkers).
• Iets te veel water bijgevoegd? Niet afgieten maar de volgende dag geen water geven.
• Heb je veel te veel water bijgevoegd, dan ijzerdraadjes of prikkers verwijderen, lege bak
op de bonen drukken, afgieten, lege bak verwijderen en ijzerdraadjes of prikkers weer
insteken.
Op deze wijze van kiemen verdampt er weinig water, dus de bonen drogen niet uit.
• De bonen kiemen zo onder goede omstandigheden: voldoende vocht, lucht en licht.
17
• Kiemen in het donker gaat wel, maar de bonenplantjes hebben dan gele bladeren die in de
tuin groen kleuren.
• Zijn de bonenplantjes te lang geworden, dan dieper in de grond planten.
• Enkele bonen kunnen gaan schimmelen/rotten/stinken, deze verwijderen.
• Giet leidingwater in de bak. Ander water (bv regenwater) geeft meer rotte
bonen.
Niet alle bonen kiemen, sommige rassen doen het beter dan de andere, na een paar maal
proberen leidt dit tot de best kiemende rassen.
• Deze manier geeft goede resultaten. Je bent er zeker van dat de geplante bonenplantjes
ook zullen uitgroeien tot volwassen planten. En je bent niet afhankelijk van het weer.
• Deze werkwijze kun je het hele groeiseizoen toepassen.
Tenslotte:
u kunt eind april bonenplantjes onder een tunnel van plastic planten en in juni oogsten.
Klaverjassen op de zaterdag.
Eén keer in de veertien dagen houden we op de zaterdagmiddag klaverjassen om 14.00 uur
in het clubhuis Kom-Kom-er–Inn, iedereen is welkom.
Er wordt Amsterdams gespeeld. Kosten zijn € 2,00 voor deze middag .
Wat krijgt u voor deze € 2,00? Koffie/thee en een snack onder het klaverjassen en er
worden prijzen van gekocht en u heeft ook nog eens een gezellige middag.
Het is geen COMPETITIEKLAVERJAS, maar gewoon voor de gezelligheid.
18
” Een beetje vreemd, maar wel belangrijk. ”
Deel 6 : PHACELIA 'Natra', ook wel genoemd: BIJENVOER.
Een gemakkelijke eenjarige groen- c.q. grondbemester (ECO), groeit op alle grondsoorten
en geeft een overvloedige bloei van bijenlokkende, blauwe schermbloempjes;
hoogte 60-90 cm. Zaaien: mei tot augustus, 100 gr per 30 m2.
Waarom nodig??? Omdat bijen en andere insecten thuis horen op een volkstuin. Insecten,
zoals de honingbijen doen meer positiefs dan negatiefs op je tuin. Ze bestuiven diverse
groentes en fruitachtigen. Zonder bijen dus een stuk minder groentes en fruit.
Iets om over na te denken en door te geven aan je kinderen en kleinkinderen!!!
Zaaimethode:
Zaaien: april tot augustus, meteen op de plaats van bestemming.
De zaden licht inharken en aandrukken, vochtig houden tot
ontkieming volgt.
https://www.vreeken.nl/394200-phacelia-natra
Groet,
Thijs, tuin 42
19
Vogels op de tuin.
Baardman (Panurus biarmicus)
Paspoort: ze zitten altijd in het riet, 17 cm lang, gewicht 13-20 gram. Het mannetje heeft
een blauwe kop met smalle puntige kruin, helder geel oog en snavel, zwarte puntige baard
aan weerszijde.
Het vrouwtje heeft geen baardstrepen.
Vlucht: ze vliegen met uitgespreide staart, laag over het riet.
Geluid: roep luid galmend ‘tajing’ of piepend ‘ping’, vaak herhaald door de familiegroep.
Broedgebied: ze nestelen onder het riet en proberen hun hele leven in het riet te blijven.
Het nest is een diepe kom van bladeren en een paar veertjes en bevind zich zelden ver van
het water.
Broedsel: de 5-7 eieren komen na 12 dagen uit, na 9-12 dagen vliegen de jongen uit.
De oudervogels zorgen samen voor het nest en kroost.
Trek: hij is het hele jaar te zien.
Voedsel: bestaat uit insecten (’s zomers) en rietzaden (’s winters).
Jan Coolen
20
Nuttige insecten.
Gaasvlieg
Levenswijze
De volwassen gaasvlieg overwintert binnenshuis.
In het voorjaar worden ze actief en voeden zich met plantensappen, stuifmeel en
honingdauw.
Ze leggen hun eieren aan de onderzijde van de bladeren of op dunne twijgen.
De eieren staan op een steeltje, een zeer fijne, plooibare draad.
De larven van de gaasvliegen zijn te herkennen aan de twee vooruitstekende, haakvormige
monddelen.
Met deze haken wordt de prooi gevangen en doorboord, waarna ze leeggezogen wordt.
De larven zijn beweeglijk en snel, de volledige ontwikkelingscyclus van ei tot volwassen
insect duurt 22 tot 60 dagen. De volwassen dieren leven ongeveer 2 maanden.
Waarnemingsmoment
Vanaf maart tot in de zomer.
Biologische bestrijding:
Tegen: bladluis, bladvlo en rode spin.
De larven zuigen bladluizen en bladvlooien uit, eet in 2, 3 weken 500 bladluizen per larve.
Oorworm
Levenswijze
Overwinteren als paren in de grond.
1 à 3 legsels per jaar hebben plaats van half november tot maart.
Een wijfje kan 20 tot 50 eieren leggen.
De ei-ontluiking duurt 15 tot 90 dagen.
Het larvale stadium duurt 40 à 50 dagen.
Ze zijn nachtactief, het zijn alleseters.
Ze houden van een vochtig milieu.
Waarnemingsmoment
appel/peer vanaf mei-juni.
Tegen: blad- schild- en bloedluizen, bladvlooien en jonge rupsen
Sluipwesp
Levenswijze
Het bevruchte vrouwtje overwintert onder stukjes schors, mos, pol gras, etc., Ook zijn er
soorten die als pop in een bladluismummie overwinteren.
Het vrouwtje legt met haar legboor een ei in haar prooi (gastheer).
Deze gastheer blijft in de meeste gevallen een tijdje voortleven.
Elke sluipwesp is gebonden aan een bepaalde omgeving en treedt in bepaalde periodes van
het jaar op.
De lengte van sluipwespen varieert van 0,4 mm tot 10 mm.
21
Ze hebben lange antennes waarmee ze hun gastheer of de geïnfecteerde plant ruiken.
Het aantal generaties per jaar hangt af van de soort.
Voedt zich met insecten.
Wijfjes leggen hun eieren in rupsen.
Meestal gespecialiseerd in één soort insect, soms zijn ze polyfaag.
Biologische bestrijding Bestrijden vlinders en motten.
Lieveheersbeestje
Levenswijze
Overwintering als volwassen individu.
Eieren liggen meestal gegroepeerd aan de onderzijde van een blad in de buurt van
bladluiskolonies.
Voeden zich met alle ontwikkelingsstadia van insecten.
Sommige soorten zijn polyfaag, andere sterk gespecialiseerd.
Waarnemingsmoment
Maart tot september.
Biologische bestrijding
Tegen: bladvlooien, bladluizen, schildluizen, cicaden.
Fluweelmijt
De fluweelmijt, ook wel geluksspinnetje genoemd is een zeer klein spinachtig diertje uit
de orde mijten en teken. Er zijn vele soorten fluweelmijten, die sterk op elkaar lijken, maar
deze soort is een van de bekendste.
Levenswijze
De fluweelmijt wordt ongeveer 2-5 millimeter lang maar is eenvoudig te herkennen aan de
knalrode kleur en de fluweelachtige beharing. Hierdoor doet de mijt denken aan de rode
watermijt, die echter in het water leeft, geen beharing heeft en ook geen directe familie is.
De fluweelmijt heeft vier paar poten, het voorste paar is langer en dient als antennes, want
mijten hebben deze niet. De grote monddelen doen met enige fantasie ook denken aan
poten, maar deze dienen als grijporgaan. De mijt is zelf niet parasitair, zoals veel bekende
soorten mijten, maar leeft van kleine diertjes als andere mijten en springstaartjes, die
worden gegrepen en leeggezogen.
Algemeen
De nimf echter leeft van bloed van andere dieren, voornamelijk insecten en spinnen. De
gastheren hebben hier waarschijnlijk geen last van en leggen niet het loodje. De net uit het
ei gekropen larve klampt zich vast aan langslopende gastheren en laat weer los als ze
moeten vervellen. Hiertoe wordt een holletje gegraven, waarin de laatste vervelling
plaatsvindt, waarna de volwassen mijt uit de bodem kruipt. Fluweelmijten zijn soms
massaal te zien op planten, stenen en muren, of op grassen en bij zonnig weer zijn ze erg
snel. De meeste waarnemingen zijn tussen april en oktober, in grote delen van Europa is de
soort vrij algemeen.
Tegen: bladluizen en perenbladvlo.
22
Bladluizen.
Bladluizen is een zeer algemeen probleem, vooral bij 'bemeste' planten.
Er zijn meerdere soorten bladluizen die je op kruisbessen kan aantreffen, maar ze
veroorzaken allemaal hetzelfde probleem, met name het opkrullen van de jonge
groeischeuten en blaadjes.
Vaak ook verdwijnen aantastingen van bladluizen even plots als dat ze gekomen zijn.
Hou de bladluizen steeds goed in het oog, vooral omdat ze ook overdragers zijn van
virusziekten.
Hierbij komt het gevaar minder van de massa's vleugelloze insecten, maar vooral van de
gevleugelde insecten die zich vlot van de ene plant naar de andere kunnen verplaatsen, en
de virussen met hen.
Leefwijze
Vanaf half april bevinden de donkergroene luizen met blauwgrijze waslaag zich in de
scheuttop. Vanaf juni verspreiden de gevleugelden zich naar allerhande bessenstruiken en
ook naar ribes sierstruiken.
In de zomer verhuizen ze grotendeels naar kruidachtige planten.
In september zetten de bevruchte vrouwtjes hun eieren af op de scheuten en overwinteren
in deze vorm.
Maatregelen
De natuurlijke vijanden (lieveheersbeestje, gaasvlieg, zweefvlieg, oorworm) bevorderen
met bijv. mulching en/of spuiten met alsemthee.
In zeer ernstige gevallen pyrethrum spuiten, te hoge stikstofbemesting vermijden.
De oorworm helpt zeer goed om de bladluizenplaag snel in te dijken.
Hiertoe hangen we op enkele plaatsen oorwormen nestjes (bloempotje gevuld met stro)
tegen een stam van bijvoorbeeld zwarte els, of andere struiken.
De besvestiging doen we via enkele elastieken, vervolgens komen de oorwormen in deze
nestjes slapen.
Wanneer we dus bladluizen vaststellen, bevestigen we enkele van deze potjes tegen de
stam van de kruisbessenplant tot het probleem is opgeruimd, waarna de oorwormenpotjes
weer terug naar hun ”thuisbasis” gaan... Let wel, verplaats deze nestpotjes enkel overdag.
23
Uitspraken over Tuingeluk.
“Tuinieren is goed voor uw gezondheid. Het vermindert de stress, het verlaagt de
bloeddruk en u leeft langer.”
"Spitten en harken zorgen voor een stevige lichaamsbeweging die meer calorieën
verbrandt dan fietsen."
"Buiten sporten vermoeid minder dan binnen."
"Een volkstuin is stress reducerend!"
"De natuur is verstandiger dan de mens."
"De mens is zo gezond als zijn grond."
"20% van al uw tuinwerkzaamheden bepalen 80% van de uitstraling van uw tuin."
"Voor het juiste tuingevoel is goed gereedschap belangrijker dan groene vingers.”
"In de groenste buurten zijn bewoners vaak driemaal vaker lichamelijk actief dan mensen
in minder groene buurten."
"Groen doet bewegen en dat is gezond!"
"De Tuin levert tegengif voor de pijn en frustratie van de oude dag."
"Begeer niet het karakter van uw buurman’s tuin, wees tevreden met uw eigen karakter en
jaag niet naar een stijl."
"Een tuin zorgt ervoor dat je blijft meetellen, de zeggenschap over welke planten waar,
welke indeling en welke verzorging, versterken het gevoel zelf het heft in handen te
hebben en te houden, ook na een actieve loopbaan."
"Tuinieren voldoet net als andere lichamelijke activiteiten aan de criteria voor ‘flow’. Je
bent bezig met een boeiende en stimulerende taak. Daarna voel je jezelf als herboren!"
"Actieve tuiniers hebben duidelijk minder het stresshormoon cortisol in hun speeksel en
hebben daarbij een betere concentratie en stemming. Maar dit ligt niet aan het werken
alleen. Ook het zien van groen is al rustgevend. Het zitten in een tuin en de omgeving op je
laten inwerken maakt mensen beter bestand tegen de nare dingen van het leven."
24
Geschiedenis van groente (III).
Prei komt uit Eurazië en Noord-Afrika. Prei zoals wij die kennen wordt niet in het wild
gevonden. Toch kennen we in de moestuin de oerprei ook wel knolletjesprei genoemd ,die
rond 1900 nog vrij courant was. Ruim 2000 v. Chr. werd er al prei verbouwd en het was
goed bekend bij de oude Egyptenaren en de Grieken. De Romeinse keizer Nero was gek op
prei. Hij stond bekend als Porrophagus (preivreter). De Romeinen verspreidden het verder
over Europa, tot op de Britse eilanden, waar het een belangrijk voedsel werd. Prei is het
nationale symbool van Wales.
Spinazie is een bladgroente, barstensvol krachtige voedingsstoffen. Spinazie had een
glansrol in de stripverhalen en tekenfilms van Popeye vanwege de energie opwekkende
eigenschappen. Hoewel spinazie niet direct superspieren kweekt, zal de gezonde
mengeling van voedingsstoffen je zeker actief en energiek laten voelen.
Spinazie behoort tot de Chenopodiaceae familie van planten, soms ook wel ganzenvoet
familie genoemd. Deze familie bestaat uit krachtpatsers, waar ook bieten en snijbieten toe
behoren. Spinazie ontwikkelt grote, jade groene bladeren, die behoorlijk kunnen uitdijen
als ze met rust gelaten worden. Het heeft een aardse smaak die prachtig combineert met de
andere groenten, die we gebruiken in onze koudgeperste sappen.
Aangenomen wordt dat spinazie een Perzische afkomst heeft en zich in de 12de eeuw door
Europa heeft verspreid, waar het al snel een reputatie opbouwde vanwege haar gezonde
eigenschappen; een reputatie die ze tot de dag van vandaag heeft behouden. Dit is
natuurlijk geen verrassing, je hoeft geen genie te zijn om te begrijpen dat spinazie
supervoedsel is, dit merk je zelf na consumptie! Je kunt je dus wellicht indenken dat we
het niet konden laten spinazie te gebruiken in een aantal van onze heerlijke sappen!
Een leuk spinazie feitje: Een notabel persoon uit de geschiedenis, die maar geen genoeg
kon krijgen van het spul, was Catherine de Medici. Tijdens de 16e eeuw, verliet zij haar
huis in Florence, Italië, om te trouwen met de koning van Frankrijk. Ze bracht haar eigen,
persoonlijke chef met zich mee, zodat hij de spinazie kon bereiden volgens haar wensen.
Sindsdien wordt elk voedsel, geserveerd op een bedje van spinazie, "a la Florentine"
genoemd.
Spinazie is afkomstig uit Perzië, het huidige Iran. Arabische handelaren brachten het naar
India en zo kwam het al snel in China, waar het bekend werd als "Perzische groente".
Het was, wonderwel, een niet bij de Grieken en Romeinen bekende groente. Daarentegen
een erg populaire groente in de Arabischmediterrane omgeving: van Marokko tot en met
Turkije.
Men neemt aan dat spinacia oleracea afkomstig is van spinacia tetranda, dat nog in het
wild in Anatolië (het grote midden van Turkije) voor schijnt te komen. Andere bronnen
zeggen dat er geen echte wilde spinazie meer bestaat. Het zijn allemaal cultuurvormen en
de plant heeft ook niet de neiging tot verwilderen.
De naam komt ook uit het Perzisch. Van ispanadsch naar ispanach via het
Arabisch isfinadsch en isfanach naar het Spaans espinaca.En dan naar het Duits,
Nederlands enzovoorts. (Een iets andere benadering is een redenering van de Duitse
botanicus Leonhart Fuchs in zijn Kruidenboek (1543) – omdat het uit Spanje komt via het
Arabische Hispanach, Hispanachkraut, waarbij die spina dus op Hispania, Spanje slaat.)
25
De eerste geschreven berichten over spinazie dateren uit 647, in het Chinees, waar
beschreven wordt hoe de plant via Nepal China binnen kwam. In 827 introduceerden
de Saracenen spinazie op Sicilië. De eerste geschreven berichten in Europa over de teelt
van spinazie in Spanje, dateren uit de negende eeuw, dus de jaren 8xx. In 711 vielen de
Moren Spanje binnen en veroverden vrijwel het hele land. Een eeuw later begon de
terugverovering en de laatste Moren zijn in 1492 zijn ze definitief van het Iberisch
schiereiland verdreven.
Enfin, zo rond 1500 verdrong de spinazie haar zusje, de tuinmelde, van het Europese
menu.
De oorsprong van de tomaat is terug te vinden in het Andesgebergte van Peru waar ze al
geruime tijd door de Inca’s werden geteeld.
De tomaten die toen gecultiveerd werden waren absoluut niet rond en/of rood, maar gelig
met de meest ongelijke vormen.
Door de jaren heen ging men bewust of onbewust selecteren op diverse vormen en types.
In de beginjaren toen de tomaat nog geen bekendheid had, beschouwde men deze groente
dan ook als een siergewas. Ervan eten was helemaal uit den boze…
Na enige tijd werd de tomaat naar andere landen ingevoerd waaronder Europa. De eerste
tomaten die uit Peru kwamen waren nog geen ei groot en hadden een gele kleur. De
Azteken noemden de vruchten 'tomatl, maar toen de planten via de ontdekkingsreizigers
naar Europa kwamen gaf men er hier eerst nog de naam "goudappel" aan. In Italië spreekt
men tegenwoordig nog altijd van "pomodori". In Frankrijk prees men ze eerder aan als een
ideaal afrodisiacum, vandaar de benaming "pommes d'amour" en in het Duits spreekt men
over de ‘Liebesapfel’.
Wordt vervolgd…
Ik ben zo onhandig, laatst struikelde ik nog over draadloos
internet…
26
Loodglans op perenboom.
Loodglans op perenblad.
Met name pruimen zijn gevoelig voor aantasting door de loodglansschimmel,
maar ook peer, wilg, els en populier kunnen worden aangetast.
De ziekte is te herkennen aan de bladeren die bros aanvoelen en een
loodachtige glans krijgen.
Dit ontstaat doordat het bovenste laagje loslaat van
de rest van het blad, waardoor er lucht tussen komt.
In het najaar ontstaan er grote paarse platte vruchtlichamen op het dode hout.
Van daar uit verspreiden de schimmelsporen zich naar gezonde bomen.
De schimmel dringt de boom binnen via wonden.
Daardoor is het najaar een bijzonder gevaarlijke periode, er wordt dan over het
algemeen vrij veel gesnoeid en de vruchtlichamen stoten sporen uit.
Voorkomen van loodglans:
- Rassen kiezen die niet gevoelig zijn voor aantasting.
- Niet in het najaar snoeien.
Peren worden in het vroege voorjaar gesnoeid.
- Snoeiwonden die groter zijn dan 2 cm doorsnede bedekken met een wondafdekmiddel.
- De boom in goede conditie te houden.
Bestrijding van loodglans:
- Alle aangetaste takken zo snel mogelijk af knippen tot op het gezonde hout en
te verbranden of met de vuilnisman mee te geven.
- Omdat peren over het algemeen minder gevoelig zijn, kan bij een kleine
aantasting een snee in de aangetaste tak worden gegeven, waardoor de transportkanalen
weer lucht krijgen.
Daarnaast moet goed worden bemest zodat de boom de kans heeft over de aantasting heen
te groeien.
Koop bij onze adverteerders
Zij steunen uw clubblad
27
Deelname Vomar KIK systeem.
Op veler verzoek hier de uitleg.
Leden en donateurs die hun boodschappen doen bij de vernieuwde
Vomar steunen de A.T.V. door gebruik te maken van het KIK systeem.
Een registratiepas is te verkrijgen bij de klantenservice .
Mocht u al in het bezit zijn van zo’n pas, maar nog niet bij ons aangemeld
doet u dat dan. De Vomar maakt nl. 0,5 % van uw bedrag aan betaalde boodschappen
over naar de A.T.V. en dat is al gauw een 260 euro op jaarbasis.
Als u de barcode doorgeeft aan de penningmeester zorgt deze voor de rest.
Formulieren voor registratie zijn ook in het clubgebouw aanwezig.
Opmerking: u dient wel de KIK pas te tonen bij de kassa, want vanaf dan
wordt het pas echt kassa voor de A.T.V. Ooghduyne. Dat is pas echt sponsoren.
Bij voorbaat dank, penningmeester Roel Abbenhues
Oplossing
.
28
Download