Bericht van het FAVV Houten verpakkingsmateriaal en stuwhout

advertisement
Bericht van het FAVV
Houten verpakkingsmateriaal en stuwhout gebruikt voor het internationaal vervoer van allerhande
voorwerpen vormen een hoog risico voor de insleep van schadelijke organismen die onze tuinbouwen bosbouwteelten, maar ook onze natuur kunnen beschadigen. Een voorbeeld daarvan is
Anoplophora glabripennis, de Aziatische boktor (Asian longhorned beetle, foto).
Deze kevers kunnen een groot aantal loofboomsoorten en struiken aantasten en hun dood
veroorzaken. De uitroeiing van besmettingshaarden is een zeer dure aangelegenheid omdat
aangetaste en vermoedelijk aangetaste bomen geveld en ter plaatse vernietigd moeten worden.
Om die reden legt de EU op dat houten verpakkingsmateriaal en stuwhout bij invoer uit landen
buiten de Europese Unie, vrij is van schors en voorzien van een merkteken dat garandeert dat het
een passende behandeling (ISPM-norm 15) heeft ondergaan.
Aangezien het onmogelijk is om toezicht te houden op al het houten verpakkingsmateriaal en
stuwhout dat circuleert in havens en luchthavens, wordt de medewerking gevraagd van alle
havengebonden bedrijven en hun werknemers. Volgende acties kunnen hierbij genomen worden:
-
verzamelen van alle materiaal in een bij voorkeur afgesloten ruimte
regelmatige verwijdering van het materiaal (verbranding) binnen het bedrijf of in een
gespecialiseerd bedrijf
beletten dat het materiaal wordt meegenomen voor huishoudelijk gebruik
Download