HomeBoxx_Text_20042016

advertisement
HomeBoxx
Project
Minihuis HomeBox in houten Container
Houten container
Als alternatief voor de wereldwijd beschikbare genormeerde standard-ISO-20 ftContainer is een zelfdragende houten container in ISO-standaard-afmetingen
ontwikkeld.
HomeBox
Als gebruiksvoorbeeld is een transportabele wooncontainer (in meerdere variaties)
ontwikkeld.
Een hooggeiínstalleerd “kernhuis” is voor efficient gebruik in de winter > winterhuis.
Een lege 20 ft frame kan toegevoegd worden en daardoor de gebruiksoppervlakkte 100
% uitgebreid worden met b.v. wintertuin, serre, extra ruimte enz. voor zomer en
overgangstijden > zomerhuis.
Indien voor een permanente standplaats gekozen wordt of indien zelden verhuizing
plaats vind, kunnen plattegronden tot 3 x 3 m (vervoer op autowegen zonder
begeleiding) of meer vergroot worden.
MicroBox
De MicroBox is een cubus voor mulifunctionele doeleinden.
Als toevoeging aan de HomeBox kan deze als berging of extra ruimte dienen.
Meerdere variabele modulen kunnen horizontaal en/of verticaal gecombineerd worden.
Met een MicroBox (houten frame constructie) kan een HomeBox opgetopt worden:
terras, serre enz.
Stedebouwkundig concept
Een rechtop gezette WoonBox heeft slechts een minimale footprint en kan b.v. solitair
als ‘nomade’ in een stedelijke of landschappelijke locatie staan.
De HomeBox is geschikt voor tijdelijk wonen en tijdelijke plaatsing op voorlopig niet
bebouwde plekken in de stad.
Met een groep van HomeBoxen zijn verschillende stedebouwkundige configuraties
denkbaar (cluster, steeg, straat, plein enz.).
Functioneel concept
De 20 foot (high cube) ISO-container is verticaal neergezet en in 3 etages
onderverdeeld.
De HomeBox 1 heeft drie even hoge levels.
De HomeBox 2 heeft een hogere beneden- en een hogere bovenlevel. De tussenvloer
met een lagere hoogte is bedoeld als slaapgedeelte.
De HomeBox 3 heeft een lichtkoepeldak voor extra hoogte.
De verticale ontsluiting van de verdiepingen vindt plaats d.m.v. eenvoudige rechte
trappen.
De verticale plaatsing van de HomeBox heeft een geringe grondoppervlakte (footprint).
De voorzieningen (units voor sanitaire ruimte, pantry) en de eetplek zijn op de begane
grondvloer, de slaapplek op de middelste en de zitplek op de bovenste laag.
Hierdoor ontstaat verticaal een specifieke zonering:
Beneden toegang en voorzieningen met groter contact naar de openbare ruimte toe,
boven de woonruimte rustiger in het meer privégedeelte met uitzicht en bezonning.
De Boxen zijn onafhankelijk van een specifieke situatie ontworpen.
I.v.m. met horizontaal transport op een containertrailer zijn de 2 smalle zijden gesloten,
1 zijde heeft kleine ramen, de tegenoverliggende zijde grotere ramen voor uitzicht en
bezonning.
Constructief concept
Dragende constructie
De dragende bouwdelen bestaan uit dikhoutwanden en -vloeren.
Aan de hoeken van de Box zijn ISO-Container-Corners geplaatst, zodat de boxen per
vrachtwagen, spoor of schip vervoerd kunnen worden en met gestandaardiseerde
transportinrichtingen (b.v. stationaire of mobiele kraan) geladen en gelost kunnen
worden.
Afbouw
Binnen is de dikhoutoppervlakte zichtbaar. Buiten worden isolatie en weersbestendige
houten platen opgebouwd.
Vóór de openingen (ramen, deuren) zijn luiken van hetzelfde gevelmateriaal gezet, die
in gebruikstoestand opengeklapt kunnen worden en in rusttoestand dichtgezet kunnen
worden, zodat een gesloten houten container verschijnt en daardoor ook nog
vandalismebestendig is.
Technische Installaties
Sanitaire ruimte (toilet, douche, wasbak) en pantry en de technische installaties zijn zo
voorbereid, dat de woonboxen autark kunnen functioneren. Hiervoor zijn verdere
technische voorzieningen nodig zoals zonnepanelen enz.
Data
Footprint
7,05 m2
Gebruiksoppervlakte
13,28 m2
BVO bruto vloer oppervlakte:
HomeBox 20 ft
21,16 m2
MicroBox (nevenruimte)
5,95 m2
Cubieke inhoud HomeBox 42,66 m3
BVO 3 x 3 m huis
27,00 m2
Download