ColposCopie - Jeroen Bosch Ziekenhuis

advertisement
Gynaecologie
Colposcopie
Wat is een colposcopie?
Een colposcopie is een onderzoek waarbij de gynaecoloog de baarmoederhals
nauwkeurig bekijkt. Dit gebeurt tijdens de het colposcopiespreekuur.
De colposcopie wordt gedaan door een klein deel van de gynaecologen die het
colposcopisch onderzoek in hun aandachtsgebied hebben. Daarom kan het zijn dat
dit onderzoek door een andere gynaecoloog uitgevoerd wordt dan u gewend bent.
Soms gebeurt het onderzoek door een gynaecoloog in opleiding. Dit gebeurt dan
altijd onder supervisie van een gespecialiseerd gynaecoloog.
Voor wie is een colposcopie bedoeld?
Tijdens dit spreekuur onderzoekt de gynaecoloog vrouwen bij wie afwijkingen
in het uitstrijkje van de baarmoederhals zijn gevonden. Ook kunnen vrouwen er
terecht die last hebben van bloedverlies na het vrijen.
Hoe bereid ik me voor?
Neemt u bij een menstruatie contact op met onze polikliniek of het onderzoek door
kan gaan. Het onderzoek en de eventuele behandeling duren 15 tot 30 minuten.
U mag iemand mee nemen tijdens het onderzoek als u dat prettig vindt.
Wat neemt u mee?
• Uw legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingenkaart);
• Uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Heeft u nog geen pas of
kloppen de gegevens niet meer? Laat dan een (nieuwe) patiëntenpas maken
voordat u naar uw afspraak gaat. Dit kan op alle locaties van het ziekenhuis.
• Uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Het is voor uw arts belangrijk te weten
welke medicijnen u thuis gebruikt. Uw apotheek print dit AMO gratis voor u uit.
• Heeft u een brief gekregen van de huisarts? Neemt u deze dan ook mee.
Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© Jeroen Bosch Ziekenhuis / www.jeroenboschziekenhuis.nl
(GYN-160, uitgave april 2015)
Wat gebeurt er tijdens een colposcopie?
Net als bij het maken van het uitstrijkje brengt de arts een speculum (eendenbek) in
de vagina in. Voor de ingang van de vagina plaats de arts daarna een colposcoop. Dit
is een soort microscoop. De arts kijkt hier doorheen en ziet het weefsel van de baarmoederhals vergroot. De gynaecoloog gebruikt jodium en een soort azijnoplossing
om de afwijking op te sporen. De colposcoop is aangesloten op een televisiescherm. U
kunt zo zelf meekijken.
Afhankelijk van de uitslag van het uitstrijkje, en de mogelijke zichtbare afwijkingen bij
het colposcopisch onderzoek bepaalt de gynaecoloog of behandeling nodig is. De behandeling gebeurt direct na het onderzoek. Een mogelijke behandeling kan een biopt
of lisexcisie zijn. Bij een biopt halen we een heel klein stukje weefsel weg. Dit gebeurt
zonder verdoving.
Tijdens een lisexcisie verwijdert de gynaecoloog een laagje van de baarmoedermond waar de onrustige cellen zijn gevonden. Dit gebeurt met een klein, zeer warm
schaafje, onder plaatselijke verdoving. De verdoving voelt u kort. Daarna is de ingreep
bijna pijnloos. Nadat we de onrustige cellen hebben weggehaald, ontwikkelen zich op
die plek weer nieuwe gezonde cellen.
Waar moet ik op letten na het onderzoek?
Nadat de verdoving is uitgewerkt krijgt u geen pijn. Wel heeft u na het afnemen van
een biopt of lisexcisie een aantal weken wat bloederige afscheiding. Deze afscheiding
zal ook meer zijn dan u gewend bent. Dit komt door het wondje dat moet genezen.
Zolang u bloed verliest adviseren wij u om geen bad te nemen of seksueel contact te
hebben. Mocht het langer duren of het bloedverlies is meer dan een menstruatie?
Neem dan contact op met de polikliniek Gynaecologie.
Bij het verlaten van het ziekenhuis maken we een telefonische afspraak. De behandelend arts of een doktersassistente belt u op de afgesproken dag met de uitslag
en informatie over de vervolg afspraak. We controleren u in ieder geval twee keer
na het onderzoek en de eventuele behandeling door middel van een uitstrijkje. De
eerste controle is meestal na zes maanden. Op de polikliniek Gynaecologie maken we
dan een uitstrijkje van de baarmoederhals.
Wat zijn de risico’s?
We proberen het wegnemen van weefsel zo oppervlakkig mogelijk te doen. Zo proberen we om de baarmoederhals niet te veel te beschadigen. Op deze manier heeft dit
onderzoek geen invloed op eventuele toekomstige zwangerschappen. Er is een zeer
kleine kans op ruimer bloedverlies of een nabloeding (1-2%).
Heeft u nog vragen?
Dan kunt u bellen met de polikliniek Gynaecologie, telefoonnummer: (073) 553 62 50.
Voor meer informatie kijkt u op www.jbz.nlof www.nvog.nl.
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 2 van 2
Download