Colposcopie

advertisement
Colposcopie
Inleiding
Deze folder geeft u een globaal overzicht van de gebruikelijke gang van zaken rond een
colposcopie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan
beschreven.
Wat is een colposcopie
Een colposcopie is een onderzoek van de baarmoedermond, waarbij gebruik gemaakt wordt van
een colposcoop, een soort microscoop.
Waarom een colposcopie
Bij vrouwen die een afwijkende uitslag van een uitstrijkje hebben, wordt een colposcopisch
onderzoek verricht. Met de colposcopie kan beoordeeld worden of behandeling nodig is en welke
behandelingsmethode dan het meest geschikt is. De gynaecoloog bespreekt dit altijd met u.
Het tijdstip voor een colposcopisch onderzoek is niet gebonden aan cyclusdagen, als u maar niet
menstrueert.
Hoe verloopt een colposcopie
Terwijl u op de onderzoeksstoel ligt brengt de gynaecoloog, net als bij een uitstrijkje, een speculum
(eendebek) in de vagina. Daarna wordt voor de opening van het speculum de colposcoop
geplaatst.
De colposcoop is een instrument met een vergrotende lens (soort microscoop).
Het baarmoederweefsel is goed te zien. Vervolgens stipt de gynaecoloog het slijmvlies aan met
een bepaalde vloeistof.
Is de opbouw van het slijmvlies afwijkend, dan verkleurt het door deze vloeistof.
Bij verkleuring neemt de gynaecoloog een stukje weefsel weg om in het laboratorium te laten
onderzoeken. Dankzij de colposcopie is goed te zien om welke stukjes slijmvlies het gaat. Het
weefsel wordt door middel van een dun metalen lisje dat elektrisch verhit wordt van de
baarmoederhals weggehaald.
Het wegnemen van zo’n stukje slijmvlies gebeurt onder plaatselijke verdoving.
Het hele onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.
Omdat het lisje elektrisch verhit wordt, wordt er een geleidingsplaat (soort pleister) op de
binnenkant van het bovenbeen geplakt. Voor het bevestigen van deze geleidingsplaat is het
belangrijk dat er geen bodylotion of dergelijke op de binnenkant van het bovenbeen bevindt.
Na een colposcopie
Er kan na het onderzoek wat bloedverlies optreden. Deze bloederige afscheiding kan 2 tot 4
weken aanhouden. Om de wondjes goed te laten genezen, kunt u beter geen
geslachtsgemeenschap hebben.
Wacht hiermee tot u geen afscheiding meer heeft.
Zwangerschap
Ook bij vrouwen die zwanger zijn doen wij in geval van een afwijkend uitstrijkje een colposcopisch
onderzoek. Dit heeft geen invloed op het verloop van de zwangerschap of op de baby.
Behandeling van een mogelijke afwijking tijdens de zwangerschap kan wel maar wordt als het
mogelijk is uitgesteld tot na de bevalling.
Daarom herhalen wij in dat geval het colposcopisch onderzoek tijdens de zwangerschap en drie
maanden na de bevalling
Pagina 1 van 2
De uitslag van het onderzoek
De uitslag van het weefselonderzoek is na 5 werkdagen bekend. We maken op de dag van het
onderzoek meteen een telefonische afspraak met u voor over 1 week.
Als verdere behandeling nodig is zal dat door de gynaecoloog met u besproken worden. Na een
colposcopie in verband met een afwijkend uitstrijkje wordt nog 3x een controle uitstrijkje gemaakt.
De eerste na 6 maanden. Het tweede controle uitstrijkje 6 maanden daarna en de laatste 12
maanden later. Als deze uitstrijkjes allemaal zonder afwijkingen zijn, kunnen de vervolg uitstrijkjes
weer via het bevolkingsonderzoek lopen.
Verhinderd
Mocht u om wat voor reden ook verhinderd zijn, wilt u dit dan doorgeven aan de polikliniek van de
gynaecologen.
Telefoonnummers en adressen
Polikliniek Gynaecologen
Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 17
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 57
Elkerliek ziekenhuis
www.elkerliek.nl
Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55
Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88
Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
model 37668 ag 0214 versie 1.0
Pagina 2 van 2
Download