Electro-acupunctuur - Dagda, centrum voor heling en gezondheid

advertisement
Enkele voorbeelden
• Een sluimerend virus met een lever- of
­miltverstoring kan leiden tot chronische
­vermoeidheid.
•Een nierstoring kan angsten, fobieën of
­gehoorklachten veroorzaken.
•Een doorgemaakte voedselvergiftiging, het
inslikken van vies zwemwater of een verwaarloosde griep kan chronische darmstoringen,
huidklachten en allergieën veroorzaken.
• Hevige emoties of een mechanische shock
(v.b. een aanrijding) kunnen leiden tot een
hypothalamusverstoring met slapeloosheid, slechte concentratie, oververmoeid­
heid, ­stemmingswisselingen, depressie en
­verzwakte afweer.
De Helende reis
Electro-acupunctuur
Aurareading
Electro-acupunctuur
Rouwbegeleiding
Bocam
Yoga
Tai Chi Chuan
Zoals na een heftige onweersbui de lucht klaart
en de zon de aarde weer tot leven wekt,
zo is ook ieder mens in staat om te gaan met
Informatie en afspraken
Harry Nijenhuis
Piet Blom Gebouw
Merel 385 1965 GN Heemskerk
t 0251 20 80 22
e [email protected]
i www.centrumdagda.nl
www.centrumdagda.nl
alle veranderingen in het leven
en steeds weer een nieuw evenwicht te vinden.
Electro-acupunctuur is een veilige en pijnloze
methode om klachten te verhelpen en te voor­
komen. De behandelwijze is gebaseerd op kennis
van reguliere geneeskunde, homeopathie en
­acupunctuur. Ook voor kinderen vanaf drie
maanden is deze methode geschikt. Behandeling
is zinvol als het lichaam zelf niet (meer) in staat
is de klachten te verhelpen.
Met het Rathera apparaat (Vegatest) stelt de­
­therapeut vast welke verstoringen er in het
lichaam zijn. De belangrijkste functies van het
lichaam worden gemeten. Op die manier wordt
informatie gevonden over de werking van de
organen, zoals de nieren, lever, zenuwen en
slijmvliezen. Ook wordt de hormoontoestand
­gemeten, het energieniveau en het afweer­
systeem. Vastgesteld wordt of er een tekort is
aan mineralen en vitaminen.
Vervolgens behandelt hij de oorzaak van
de klachten, niet de symptomen maar de
­gesignaleerde verstoringen. Het uiteindelijke
doel is evenwichtsherstel van lichaam en geest.
In principe kunnen alle klachten met behulp
van electro-acupunctuur behandeld worden.
Veel behandelde klachten zijn chronische
­vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten,
­allergieën, hoofdpijn, darmstoringen, huidklachten, ­hormoonstoringen en emotionele
klachten zoals angsten en depressies.
Voor actuele informatie en prijzen >>
Bij klachten is het altijd wenselijk eerst de arts
en eventueel een specialist te bezoeken.
Om de meting te kunnen uitvoeren, maakt de
therapeut een meetkring tussen de patiënt en
het meet­apparaat. De patiënt houdt hiervoor
een hand-electrode vast en krijgt een meetstift
op de voet.
Kortom, klachten worden opgespoord en
­vervolgens behandeld. Klachten zijn vaak
veroorzaakt door bacteriën, virussen,
schimmels en parasieten. Ook schadelijke stoffen
van buitenaf kunnen klachten tot gevolg hebben.
Bijvoorbeeld insecticiden, medicijnresten, kleuren verf­stoffen en amalgaam. Andere oorzaken
zijn bijvoorbeeld heftige emoties. Vaak ligt de
oorzaak ver in het verleden en zijn mensen
afhankelijk van ­medicijnen die meestal slechts
de symptomen bestrijden.
Electro-acupunctuur herstelt het evenwicht
­zodat klachten verdwijnen en medicijnen soms
niet meer nodig zijn. Chronische ziekten zijn
over het algemeen niet te genezen met electro­acupunctuur. De behandeling kan wel een goede
invloed hebben en de ziekte beter beheersbaar
maken. Hierdoor voelen patiënten zich aanzienlijk fitter.
www.centrumdagda.nl
Als de oorzaak van de klachten bekend is, wordt
gewerkt aan het opheffen van de verstoringen.
Middelen die gegeven worden zijn homeo­
pathische druppels, vitaminen, mineralen en
­andere natuurlijke stoffen. Door het middel
dat tot herstel moet leiden in de meetkring te
­brengen, kan de therapeut vooraf al nagaan
wat het effect is op de verstoring, wat de beste
­dosering is en of de patiënt het middel kan
verdragen. Hij geeft dus alleen middelen mee
die daadwerkelijk een corrigerende werking
­hebben. Daarnaast geeft hij ook andere adviezen
ten gunste van het herstel, bijvoorbeeld voedings­
adviezen. De behandeling wordt altijd afgesloten
met ­Ratheratherapie. Dit is een therapie op
basis van trillingsfrequenties, die de gezonde
frequenties versterkt en de ziekmakende
frequenties helemaal of gedeeltelijk opheft.
De Ratheratherapie corrigeert een deel van de
verstoring en levert een positieve bijdrage aan
de genezing.
Begeleiding:
Harry Nijenhuis
Opleiding:
Opgeleid in de electro-acupunctuur en
Rathera therapie door Rob Rijnsent
Gecertificeerd in 2001
<< Voor actuele informatie en prijzen
Download